Zo overbrug je de informatiekloof in de bouw

De bouw staat onder druk. Nieuwe normen, strengere eisen, personeelstekorten – en nog altijd zijn de faalkosten hoog. Belangrijke oorzaken zijn inefficiëntie en de informatiekloof tussen verschillende partijen en bouwfases. Maar hoe kunnen we deze kloof overbruggen?

Om antwoord te geven op deze vraag, heeft software- en hardware-leverancier Trimble een totaalaanpak ontwikkeld die bouwbedrijven in staat stelt om het volledige potentieel van BIM te realiseren, van het eerste ontwerp tot de bouwplaats en verder: het Constructible Proces. Volgens dit proces zijn dit de 3 pijlers van een succesvol bouwproject:

1. Een goede samenwerking tussen fases en partijen (Connected)

In een goed BIM-proces staan de projectdeelnemers staan centraal – BIM is bedoeld om de projectpartners dichter bij elkaar te brengen. Het proces moet dus Connected zijn. Op elkaar afgestemde bouwprocessen helpen om het traditionele silodenken te doorbreken. Maak dus gebruik van oplossingen die real-time samenwerking en de vrije uitwisseling van informatie bevorderen. Denk aan het cloud-gebaseerde Trimble Connect platform, dat bedrijven een projectruimte biedt waarin alle deelnemers hun bouwgegevens kunnen delen. Zo kunnen verschillende partijen transparant samenwerken tijdens de hele levenscyclus van het bouwwerk.

2. De uitvoerbaarheid van ontwerpen (Constructible)

Bouwbedrijven richten zich op dit moment nog steeds sterk op de toegevoegde waarde van BIM voor de ontwerp- en vroege projectfasen. De waarde van BIM wordt echter groter wanneer betrouwbare gegevens worden gebruikt om de bouw beter uit te voeren.

De basis van een uitvoerbaar proces is een betrouwbaar en gedetailleerd 3D-model. Maar modellen die klaar zijn voor uitvoering, zijn meer dan alleen een mooie visualisatie – ze bieden exacte geometrieën en parametrische gegevens die nodig zijn voor uitvoering op de bouwplaats. Door het 3D-model voortdurend te verrijken met details en het LOD (Level of Development) te verhogen, profiteren de betrokken partijen onder andere van een betere kosten-batenverhouding en snellere oplevering.

3. De kwaliteit van BIM content (Content-enabled)

Content in BIM-projecten is een digitale representatie van een gebouwdeel, verrijkt met informatie zoals afmetingen, gewicht, artikelinformatie en meer. Content wordt maakbaar dankzij de technische informatie en geometrische parameters die de externe kenmerken van een installatie representeren. De componenten vormen samen een 3D-gebouwmodel dat direct vertaald kan worden naar de projectlocatie. Deze digitale representaties bevatten dus alle gegevens die nodig zijn om een ontwerp naadloos naar de werkelijkheid te kunnen vertalen.

Engineers en architecten beschikken tegenwoordig over miljoenen 3D-onderdelen, componenten en applicaties om gedetailleerde 3D-modellen te maken voor architectuur, constructief ontwerp en installatietechniek. Voorbeelden van goed gesorteerde content bibliotheken zijn SketchUp 3D Warehouse, MEPcontent en Tekla Warehouse.

De grenzen van BIM worden verlegd

De 3 C’s (Connected, Constructible, en Content-enabled) zijn de sleutel tot het succes van bouwprojecten, omdat ze het bouwproces op de voorgrond plaatsen en de interactie tussen de verschillende projectpartners verbeteren. Door middel van verbonden, content-gebaseerde en maakbare processen kunnen we er als branche voor zorgen dat onze bouwprojecten succesvol zijn.
Met behulp van accurate ontwerpgegevens en realtime samenwerking kunnen we de informatiekloof in de bouw doorbreken. Zodat alle mensen, fasen en processen naadloos samenwerken en de gehele levenscyclus van het gebouw geoptimaliseerd wordt. Van ontwerp en uitvoering tot ingebruikname.


Over de auteur: Anne-Mieke Dekker

Anne-Mieke Dekker studeerde Marketing Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was werkzaam bij Stabiplan, a Trimble company. Hier werkt ze als content specialist aan het contentplatform constructible.stabiplan.nl. Stabiplan ontwikkelt en verkoopt ontwerpsoftware voor installatietechniek; MEPcontent.com is de BIM-bibliotheek met uniforme objectinformatie voor de installatiebranche.

Geef een reactie