Zo heeft het nieuwe ING-kantoor in Amsterdam Zuidoost het hoogste duurzaamheidslabel gehaald

In Amsterdam Zuidoost heeft ING recent een nieuw kantoor in gebruik genomen. Dankzij het gebruik van onder meer gerecycled beton en stadswarmte en -koude beschikt het pand over het hoogste duurzaamheidslabel, BREEAM Outstanding. De duurzame ambities gaan nog verder, zo valt te leren uit de terugblik op het ontwikkelproces.      

Aan het kantoor van nu en straks worden hoge eisen gesteld. Zo moet het aansluiten op de wensen van de moderne werknemer, de duurzame ambities van de organisatie illustreren, en een verbindende factor zijn in de omgeving. Het markante ING-kantoor in de Amsterdamse Poort, met de bijnaam het Zandkasteel, voldeed niet meer aan deze verwachtingen. Ad Hagedoorn, senior manager Corporate Real Estate Management bij ING: ‘Het gebouw heeft kleine ramen, en is daardoor sterk naar binnen gericht. Aan de binnenkant waren veel kleine vloeroppervlaktes en weinig mogelijkheden voor interactie. En het geheel was ruim dertig jaar na de bouw toe aan een grondige renovatie.’

Groene omgeving

In de zoektocht naar tijdelijke huisvesting kreeg ING een voormalig kantoorpand van Hema en Bijenkorf aan de Bijlmerdreef in het zicht. Hagedoorn: ‘Deze locatie bood de mogelijkheid om de nabijgelegen panden waarin ING gehuisvest is – Treasury Center, Acanthus, Laanderpoort en Financial Plaza – meer met elkaar te verbinden. Onze eerste keuze was om het bestaande pand grondig te renoveren, maar ook dit gebouw was constructief opgebouwd uit kleinere ruimtes. Het bleek heel lastig om er de grote ruimtes van te maken die we graag wilden. We kozen daarom voor sloop, en het hergebruiken van een groot deel van het beton in het nieuwe kantoor.’

Het hergebruik van beton is niet de enige duurzame factor van de nieuwbouw. Bij de aanleg van het nieuwe kantoor – ontwikkeld door EDGE Technologies en G&S Vastgoed – is ook gekeken naar een groene omgeving. Het kantoor vormt het kloppende hart van een parkachtige campus met veel groen, ruimte voor voetgangers en een horecapaviljoen, waarin restaurant The Traveller zich inmiddels heeft gevestigd. De grote glazen gevel zorgt voor verbinding met de omgeving.

Tijdens de bouw van het nieuwe pand is de ING-campus uitgegroeid tot het Amsterdam innovation district met de naam Cumulus Park, waar met diverse partijen samen wordt gewerkt aan nieuwe ideeën en oplossingen. 

Duurzame koude en warmte

Inmiddels hebben zo’n 2.500 ING-medewerkers hun intrek genomen in het nieuwe onderkomen. Naast het gebruik van gerecyclede materialen en een de situering in een groene omgeving is duurzaamheid ook op andere manieren zichtbaar in de nieuwbouw. In de parkeergarage beschikt de helft van alle plekken over een laadmogelijkheid, er is een uitgekiend watermanagement systeem en slimme installaties zorgen voor een efficiënt energieverbruik. Stadswarmte- en -koude leveren duurzame warmte en koeling.

De duurzame koude wordt via een koudenet van Vattenfall geleverd. Hiervoor wordt koude onttrokken aan de diepe onderlagen van de Ouderkerkerplas. De warmte is afkomstig uit de elektriciteitscentrale in Diemen. Accountmanager Wieger Knol van Vattenfall legt uit: ‘Net als ING heeft Vattenfall hoge duurzaamheidsambities. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel. We hebben afspraken gemaakt over de verduurzaming van het warmtenet, bijvoorbeeld door de inzet van datacenterwarmte. Ook willen we graag meer duurzame lokale bronnen aansluiten op het warmtenet.’ Door deze plannen kan de CO2-besparing, die op dit moment al zo’n 50 procent bedraagt in vergelijking met een gasgestookte warmtevoorziening, verder toenemen.

Volgens Hagedoorn biedt het veel voordelen om samen te werken met andere partijen om tot een duurzame huisvesting te komen. ‘Het bundelen van krachten met bijvoorbeeld Vattenfall leidt tot efficiëntie, omdat je kunt profiteren van wat er al is ontwikkeld en van daaruit verder kunt werken aan duurzaamheid.’

BREEAM Outstanding

De aansluiting op het warmte- en koudenet heeft er samen met tal van andere duurzaamheidsmaatregelen voor gezorgd dat het nieuwe kantoor de certificering BREEAM Outstanding in de wacht heeft gesleept. ‘BREEAM kijkt naar een breed scala aan duurzame maatregelen, waaronder ook waterhuishouding, inrichting en gezondheid’, legt Hagedoorn uit. ‘Het is een mooie prestatie, maar tegelijkertijd reiken onze ambities verder. We hopen met het nieuwe hoofdkantoor een EPC lager dan 0 te bereiken, dat wil zeggen dat we meer energie opwekken dan we verbruiken.’

Het dak van de ING-kantoren in Amsterdam Zuidoost ligt al vol met zonnepanelen: 2.100 in totaal. En wat gebeurt er met het Zandkasteel? Ook daarmee wordt duurzaam omgesprongen. Het pand wordt herontwikkeld tot woningen en een internationale school.

Foto door Hans Wilschut


Geef een reactie