Zeven magere of vette jaren?

Duurzaam, CO2 reductie, werktuigen

In het klimaatakkoord is behoorlijk wat aandacht voor de bouw. Tenminste, in de vorm van de gebouwde omgeving. Er staat ons een enorme opgave te verwachten. In het klimaatakkoord worden er 27 pagina’s aan gewijd. Maar dat is niet alles. Want er zijn ook nog 36 pagina’s over mobiliteit. En ook daar komt de bouw om de hoek kijken. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over nulemissie stadslogistiek, klimaatneutrale en circulaire GWW en nulemissie bouwverkeer en mobiele werktuigen. Er komt een Challenge Klimaatneutrale Bouwplaats – waarbij het gaat om nulemissie mobiele werktuigen. Nulemissie mobiele werktuigen en de principes van Het Nieuwe Draaien worden opgenomen in de inkoopprocessen van de overheid. Randvoorwaarden worden gecreëerd om steden te laten sturen op groen bouwverkeer en de inzet van nulemissie bouwmachines. Er wordt gelobbyd bij Europa om CO2 normering van mobiele werktuigen te agenderen. En dan nog: als dit er niet toe leidt dat er in 2030 0,4 Mton CO2 gereduceerd wordt (bij mobiele werktuigen), dan zal de Rijksoverheid uiterlijk 2026 nulemissie bouwverkeer en mobiele werktuigen op gaan leggen. De gemeente Utrecht is alvast aan de slag en organiseerde een paar weken geleden een bijeenkomst om concrete initiatieven van de grond te krijgen.

NOx uitstoot

Het is ook niet zo gek. Niet alleen stoten mobiele werktuigen een hoop CO2 uit, ze stoten ook een hoop NOx uit. Zelfs veel meer dan uit de officiële fabriekstesten verwacht mag worden.  De vraag is dan of de komende zeven jaar, tot 2026 het zeven magere of zeven vette jaren worden?

Vette jaren

Het zullen vette jaren worden voor bedrijven die alternatieven als GTL en HVO verkopen. Met deze brandstoffen, die vaak in gewoon dieselmaterieel mogen worden toegepast, kan er een aanzienlijke hoeveelheid NOx, en fijnstof, bespaard worden. Voor HVO geldt ook nog eens dat dit een hoop CO2 bespaard.

Het zullen ook vette jaren worden voor die bedrijven die (de mogelijkheid hebben om) voorop (te) lopen als het gaat om verduurzaming van de vloot. Nu is het moment dat er pilots worden gedaan, samenwerkingsverbanden gesmeed worden en aanbestedende partijen mogelijk wat extra’s over hebben voor de koplopers. Over zeven jaar moet het, dus is er geen onderscheid meer door te maken.

Het zullen ook vette jaren worden voor degene die diensten aanbieden die helpen bij het besparen van de CO2 uitstoot voor mobiele werktuigen. Nog lang niet alle bedrijven nemen voldoende maatregelen om medewerkers zo zuinig mogelijk te laten draaien en bij de fabrikanten zal nog een grote slag gemaakt moeten worden in de productontwikkeling.

Magere jaren

Het zullen magere jaren worden voor de dieselverkopende partijen. Tenminste als we echt toegaan naar een CO2 reductie, houdt dit ook in dat we minder diesel zullen moeten gaan verbruiken. Het kan goed zijn dat een deel van deze partijen GTL en HVO zal verkopen om zo financieel gezond te blijven.

Het zullen magere jaren worden voor de ‘oude’ tweedehands markt. Dit materieel verbruikt te veel en stoot te veel schadelijke stoffen uit. Op dit moment gelden milieuzones nog niet voor mobiele machines, maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat dit in het licht van nulemissie mobiele werktuigen gaat gebeuren.

En naar het einde toe zullen het ook steeds magerdere jaren worden voor bedrijven die niet inspelen op deze ontwikkeling. Tien jaar is geen lange afschrijftermijn voor mobiele werktuigen, misschien hebben jullie er wel tussen zitten die met gemak 15 jaar oud zijn. Eigenlijk had je dus in de afgelopen vijf jaar hier al rekening mee “moeten” houden. Maar zoals de oude Chinese wijsheid zegt: “Het beste moment om een boom te planten, was 20 jaar geleden, het één na beste moment is nu.” Oftewel op het moment dat er nu geïnvesteerd wordt in nieuw materieel, is het echt de overweging waard in hoeverre je hiermee in kunt spelen op deze ontwikkeling. Met als voordeel dat er nu nog weinig bedrijven zijn die het doen, ook omdat er nog relatief weinig aanbod is, en je je er dus nog goed mee kunt onderscheiden.

Op welke manier houden jullie rekening met deze ontwikkeling?


Over de auteur: Elske van de Fliert

ir. Elske van de Fliert is expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij ondersteunt bedrijven die iets moeten met CO2 reductie of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten/CO2 uitstoot vooral in het wagenpark hebben zitten. Elske weet dit onderwerp pragmatisch en creatief tastbaar te maken. Met haar technische achtergrond dringt zet tot de kern van de zaak door als het gaat om technologische ontwikkelingen. Met haar ervaring bij overheden en bedrijven weet ze op elk niveau de goede snaar te raken. Elske heeft een checklist ontwikkeld om het brandstofverbruik te monitoren: https://www.zero-e.nl/gratis/6-punts-checklist-voor-meten-van-brandstofbesparing/

Geef een reactie