Woningnieuwbouw zakt beneden de 50.000

Nieuwbouwwoning grafisch

Traditioneel worden tijdens de derde donderdag van september de nieuwste bouwprognoses van BouwKennis gepresenteerd tijdens de BouwKennis Jaarbijeenkomst. Het aantal gereedmeldingen zakt in 2012 naar 48.000. In 2013 loopt dit aantal terug naar 42.000 en in 2014 naar 41.000. De komende jaren ligt het aantal gereedmeldingen dus onder de 50.000 woningen.
Het economisch klimaat is te zwak om voor verbeteringen op de woningmarkt te zorgen en het beleid van de afgelopen tijd was te wispelturig om potentiële kopers over de streep te trekken. De verkoop van koopwoningen van tekening ligt historisch laag. Ook corporaties stellen hun bouwplannen neerwaarts bij, wat de bouw van huurwoningen drukt.

Consumptie negatieve bijdrage BBP

De economische groei is momenteel niet sterk genoeg om een kanteling te veroorzaken in het bestedingspatroon van Nederlandse consumenten. Nog altijd levert de consumptie een negatieve bijdrage aan het BBP.

De koopbereidheid is laag en de meeste mensen vinden het een ongunstige tijd om grote aankopen te doen. De doorstroming op de Nederlandse woningmarkt ligt vrijwel plat. Daarbij komt dat er door de verkiezingen voorlopig nog geen definitief plan voor de woningmarkt ligt. Woonconsumenten houden zich tot die tijd waarschijnlijk gedeisd met alle gevolgen van dien voor de woningnieuwbouw.

Nieuwbouwwoningen in de problemen

Op de markt voor nieuwbouwwoningen is de stemming negatief. In het eerste kwartaal van 2012 zijn 3.161 woningen verkocht, een absoluut dieptepunt. Deze week zijn de nieuwe cijfers uit de Monitor Nieuwe Woningen bekend gemaakt. In het tweede kwartaal zijn er 3.230 woningen van tekening verkocht. Zet dit tempo door, dan worden er slechts 14.000 nieuwe woningen gekocht in 2012.

De crisis op de markt voor nieuwbouwwoningen heeft ook te maken met de verslechterde concurrentiepositie ten opzichte van bestaande bouw door het overdrachtsbelastingtarief (OVB) van 2% en de btw-verhoging die per 1 oktober 2012 in zal gaan.

Anticipatie-effect juni in bestaande woningbouw

Op de markt voor bestaande woningen is in het tweede kwartaal van 2012 juist een opleving te zien in het aantal transacties. Dit is vooral te danken aan de maand juni, waarin maar liefst circa 70% meer woningtransacties werden goedgekeurd door de notaris dan een jaar eerder. In juli volgt echter weer een terugval van 28,6%. Er is sprake van een ‘anticipatie-effect’ met betrekking tot de verlaagde OVB.

Per saldo is de vraag dus niet toegenomen, maar anders verdeeld over de maanden juni en juli.

Corporaties en bouwplannen

De verslechterde financiële positie van corporaties zal de komende jaren zorgen voor een dalend aantal gereedmeldingen in het huursegment. De uitdagingen bij corporaties zijn momenteel talrijk. Zo is verkoop van woningen momenteel lastig vanwege de vraaguitval bij consumenten. Verkoop van bezit is maar beperkt mogelijk. Dat geldt ook voor verevening, omdat er nauwelijks overwinsten op grond uit koopprojecten zijn.

Corporaties kunnen alleen met geleend geld een onrendabele huurwoning bouwen. Dit is een onhoudbare positie, als de economie niet snel aantrekt. Daarom schroeven zij hun bouwplannen voor de komende jaren terug.

Dieptepunt vergunningverlening

Bovenstaande ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de vergunningverlening voor nieuwe woningen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vooral in januari tot en met april 2012 een flinke daling heeft plaatsgevonden. Deze periode zijn in totaal 10.260 vergunningen verleend. Dat aantal is nooit eerder zo laag geweest. BouwKennis gaat uit van 40.000 verleende vergunningen in 2012, wat een nieuw historisch dieptepunt zou betekenen.

Dalende gereedmeldingen

De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn in het eerste halfjaar van 2012 bijzonder negatief. BouwKennis ging er in prognoses van juni al vanuit dat de woningbouw verder zou dalen richting de 50.000 woningen per jaar.

Toen was immers ook al duidelijk dat de verkoop van nieuwbouwwoningen van tekening stil lag. Nu komt er echter nog eens bij dat de vergunningverlening een harde klap heeft gekregen, wat vooral zorgt voor een nog lager aantal gereedmeldingen in de komende jaren.

Ook bij een snelle formatie blijft de woonconsument de komende tijd waarschijnlijk nog in onzekerheid over de te nemen maatregelen in Den Haag. Pas als er definitief duidelijkheid is vanuit de politiek kan er herstel op de woningmarkt komen. De komende twee jaar ligt een aantal gereedmeldingen boven de 50.000 nog niet in het verschiet.

De ramingen zijn omgeven door onzekerheid. Zo is de crisis in de Eurozone nog altijd verre van opgelost. Bovendien is de mate van herstel afhankelijk van de nog te kiezen maatregelen in Den Haag.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Een reactie op “Woningnieuwbouw zakt beneden de 50.000

  1. Raymond schreef:

    Een groot probleem lig bij de (niet) bereidheid van de banken. Verstrek 4x het inkomen en de rente naar 3%. een woning van 225.000 euro nu zal echt geen 150.000 kosten over 3 jaar.

Geef een reactie