Wat is een goed plan?

We merken dat verduurzaming steeds meer aandacht krijgt. Alleen heeft men niet altijd een duidelijk beeld bij wat er dan moet gebeuren. Misschien ook wel logisch. Negen van de tien corporatie projecten starten vanuit een onderhoudsvraagstuk. Het complex is aan onderhoud toe, en de verwachting is dat bij een dergelijke investering, de duurzame kwaliteit ook moet toenemen.  Bij de particulier is juist de woonkwaliteit leidend en neemt hij verduurzaming mee als dit net zo uitkomt. Dat zijn twee verschillende benaderingen.

Evenwicht

De benadering van een corporatie en de benadering van de particulier over de verduurzamingsopgave zijn wezenlijk anders. De onderhoudsvraag bij een corporatie is leidend en verduurzaming volgt daarin. Het gevolg van deze prioritering is dan dat het verbeteren of aanpassen van het wonen minder aandacht krijgt. 10 jaar geleden was renovatie een oplossing  om kwaliteit aan het wonen toe te voegen. Nu is het vooral beter te omschrijven als groot onderhoud-plus. Bij de particulier staat het wonen juist voorop. Zij willen verduurzaming wel meenemen, zolang het aansluit bij het wonen. Een dakkapel, aanbouw, keuken of badkamer wordt energetisch geoptimaliseerd. Maar een nieuw dak of gevel spreekt veel minder aan.  Daardoor blijft de (aandacht voor) verduurzaming in de particuliere sector achter.
Maar uiteindelijk zijn beide partijen  gebaat bij een duurzame kwaliteit en gaat het in beide gevallen over duurzaam wonen.  In een goed plan gaat het dan ook over het juiste evenwicht. Hoe kunnen onderhoud, woonkwaliteit en verduurzaming gezamenlijk optrekken.

Woonkwaliteit

verduurzamingDat betekent dat de uitvraag helder moet zijn, en men duidelijk voor ogen moet hebben wat men verlangt. In de praktijk krijgen we nu met regelmaat de vraag ‘minimaal  label A’ en daarnaast een doorrekening naar energieneutraal. Immers je gaat toch al veel veranderen en investeren, dus dan moet dat ook meegenomen worden. De ambitie energieneutraal biedt een perspectief richting 2050. Het is een van de smaken om de CO2 uitstoot van een woning terug te brengen . ‘Label A’ daarentegen is een vreemde prestatie om te stellen. Het staat voor een bepaalde energieprestatie, maar wel een prestatie waarvan je weet dat die niet toereikend is in de toekomst. En waarom moet dat dan Label A zijn? Is B niet voldoende, of is het niet beter om A+ na te streven? Vanuit het perspectief van onderhoud is er geen reden om label A als uitgangspunt te nemen. Je kunt nu twee kanten op bij de uitvoering. De eerste is dat je een woning nu nog één keer verbetert, maar dat dit eigenlijk ook de laatste ingreep in de woning betreft, dat over 20-30 jaar de exploitatie stopt. De andere variant is dat je weet dat er meer stappen nodig zijn. Je anticipeert nu al op een volgende stap, en met deze stap-voor-stap aanpak word je alsnog energieneutraal. Maar dan is label A als prestatie niet interessant. Het gaat om een weloverwogen keuze waarbij je met samengestelde maatregelen in de tijd er voor zorgt dat de woning aan de wensen en eisen blijft voldoen.  Daarbij horen veel meer prestaties zoals comfortabel, betaalbaar en uitvoerbaar. En dat is juist de benadering die de particulier veel meer volgt. Zij willen wel meer ruimte, meer daglicht of een luxere uitrusting.

Laten zien

Bij de particuliere zijn de eerder genoemde prestaties het belangrijkste. Maar ze moeten wel snel en effectief aan te brengen zijn, tegen een redelijke prijs. Energiebesparing, of CO2 reductie komt hier nog maar beperkt in naar voren.  Als we verduurzaming echt een niveau hoger willen tillen en op termijn moeten tillen, dan moeten we zorgen dat we plannen kunnen laten zien die voorzien in een (bewezen) kwaliteit. We moeten de potentie die het plan in zich heeft laten zien. Of het nu ‘touch points’, ‘ambassadeurs’ of demonstratieprojecten zijn, we moeten laten zien wat we kunnen bereiken. Pas als dat zichtbaar wordt kunnen opdrachtgevers (corporaties of eigenaren) een weloverwogen keuze maken. Dan kun je met eigen ogen zien wat een goed plan is. Maar dat kan alleen als de prestaties helder zijn.  Dus zijn we weer terug bij het stellen van de juiste vraag. Het gaat er meer om welke kwaliteit je voor hoe lang wil hebben. Misschien moeten wel vragen stellen in de trant van, ‘aan welke woonkwaliteit moet dit complex of deze woning gaan voldoen en op welke termijn is dat wenselijk en welke aangrijpingspunten voor verduurzaming biedt dit dan. Welke extra maatregelen moeten dan nog genomen worden om te voldoen aan de duurzaamheidseis ambities voor 2050 en wanneer kunnen die verantwoord genomen worden, zowel financieel als sociaal.’ Pas dan kan de afweging  in evenwicht genomen worden.


Over de auteur: Haico van Nunen

Haico van Nunen is als adviseur werkzaam bij BouwhulpGroep. De bestaande bouw is hierbij het werkterrein, van individuele woning tot gehele voorraad, van proces tot aan techniek. Daarnaast is hij Lector aan de Hogeschool Rotterdam met als onderzoekslijn 'Duurzame Renovatie' . Het thema duurzaamheid is de rode draad in dit alles. Aan de ene kant gaat dat in op energie en energiegebruik aan de andere kant gaat het daarbij ook over materialen. Maar alles vanuit het perspectief van de gebruiker. (https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/documenten/onderzoek/projecten/kc-dhs/ol_haico-van-nunen.pdf) In zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building’ wordt levensduur als een van de belangrijkste aspecten omschreven om duurzaamheid van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken. Dit is uitgewerkt onder de noemer levensduur-denken met als boodschap dat woningen lang mee gaan en dat er gedurende de levensduur van de woning ingrepen nodig zijn om de kwaliteit op peil te houden. In het onderling afstemmen van deze ingrepen (onderhoud, woningverbetering en energiebesparing), ligt de uitdaging van de bestaande bouw verscholen. Hoe kunnen we dit slim, efficiënt en met kwaliteit realiseren?

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP