Wat hebben faalkostenreductie en artikelclassificatie met elkaar te maken?

Een wellicht voor de hand liggende vraag. Als we allemaal dezelfde Wat hebben faalkostenreductie en artikelclassificatie met elkaar te maken?taal spreken over producten voorkomen we miscommunicatie en uiteindelijk problemen op de bouwplaats.  Maar hoe eenvoudig het antwoord ook lijkt,  de bouw staat nog ver van 1 uniforme artikelclassificatie voor alle bouwproducten.  

Maar daar komt wel verandering in.  De bouw heeft dringend behoefte in dit digitale tijdperk naar uniforme communicatie protocollen en uniforme classificatie van artikelen.  Zeker vanuit het perspectief van BIM is het belangrijk om vanuit het 3D ontwerp straks de juiste producten te kunnen bestellen en monteren zonder dat hier sprake is van onbekende toleranties en afwijkende maatvoering. Deze stap moet er voor kunnen zorgen dat de door Bouwkennis gerapporteerde faalkosten in de bouw van gemiddeld 6,5% voor een deel worden teruggebracht.

Artikelclassificatie

Op dit moment lijkt het fenomeen artikelclassificatie in een stroomversnelling te komen.  De BIR  Bouw Informatie Raad heeft zichzelf ten doel gesteld een uniform en onafhankelijk classificatie model te willen adopteren. Daarnaast zijn er ook commerciële initiatieven zoals  Bouwconnect van de 2 Snoeken en KPN met als doel 1 uniforme bouwbibliotheek.   Heel concreet kijkt de bouw nu naar het classificatiemodel ETIM wat al een aantal decennia in de installatietechniek wordt toegepast , ondersteund door fabrikanten, distributeurs en installateurs.  Dit is op dit moment het  meest concrete uitgewerkte classificatiemodel in de bouw geschikt voor het communiceren van orders in de keten, uniforme calculaties, vergelijken van producten ,en zelfs als onderliggende informatie aan BIM-objecten. 534 fabrikanten leveren  in de installatiesector hun gegevens geclassificeerd aan, en zijn er in totaal maar liefst 8,5 miljoen artikelen geclassificeerd

Communicatieprotocollen

S@les in de bouw, GS1 (geeft EAN codes uit in NL) en ETIM NL hebben nu de handen ineengeslagen om in eerste instantie er voor te gaan zorgen dat er uniforme communicatieprotocollen gaan ontstaan in de bouw waarmee producten / orders door de keten gaan.  Daarna moet worden bekeken of ETIM als classificatiestandaard bouwbreed kan worden toegepast.  Dit zou een doorbraak kunnen betekenen voor de hele sector want dan gaan we allemaal dezelfde taal spreken over producten .  Geen  discussies meer over  meter/ stuk/ haspel of doos,  mm of cm ,   wit is wit en grijs is grijs.  Als we het beheer van ETIM standaarden dan kunnen onderbrengen in een bouwbreed orgaan begaan met uniforme artikelkenmerken voor de hele bouwsector, dan zijn we gegarandeerd in staat faalkosten door miscommunicatie  verder te verlagen.

Begint het u allemaal wat te duizelen.  Kijk op www.etim.nl en download de brochure , welke eenvoudig inzicht verschaft in het fenomeen artikelclassificatie , of op www.salesindebouw.nl over het principe van een uniform uitwisselformaat van artikelbestanden in de bouw. U kunt uiteraard ook direct reageren en ik zal proberen u van specifieke informatie te voorzien.


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie