Wanneer ketensamenwerking wel zin heeft …..

Wie steekt zijn nek uit? Reduceren faalkosten en transformeren bouwsectorKetensamenwerking is hot. De recente promotie van Dr. Marcel Noordhuis bij Universiteit Nijenrode is een uiting van een beweging, die vele bedrijven in de bouwkolom raakt. Geraakt of gekraakt, dat is de vraag. Uit het onderzoek van de promovendus blijkt dat ketensamenwerking op zichzelf niet als succesfactor geldt. Voor zakelijk succes is meer nodig dan dat ketensamenwerking kan bieden. Daar is meer voor nodig, zoals een geslaagde marktbenadering. Een goed werkend bouwconcept. Een strategische visie. Ontwikkelingen gaan steeds sneller, ook in de bouw- en inslallatiebranche. Als je vandaag iets als Nul op de Meter hebt uitgevonden, is dat volgend jaar of snel daarna gemeengoed. Om voorop te blijven lopen, moet je steeds verder vooruit kijken. Een sterke antenne voor wat er leeft en broeit in de samenleving, is onontbeerlijk.

Als je nu met innovatie bezig bent, kun je je afvragen waarmee je over pakweg 3, 5 of 10 jaar bezig zult zijn. Innovatie is zo’n begrip, dat kenmerkend is voor de huidige periode in de economie. Als je niet met innovatie bezig bent, hoor je er niet echt bij, zo lijkt het. Innovatie geeft kleur aan de huidige periode waarin wij leven en werken. Zo’n periode kent – zoals elke economische cyclus – een oorsprong, een doorgangsfase en een aftakeling. Het begint ergens, het sijpelt door, het krijgt allerlei vertakkingen, het wordt een hoofdstroom, het krijgt een bedding, er ontstaat een golfstroom, het krijgt te maken met weerstand, het verhevigt zich, het valt uiteen, het verzandt, het ijlt nog wat na en het strandt. Ondertussen ontstaat er een nieuwe beweging, die een soortgelijke ontwikkeling doormaakt. Zo is het in de achterliggende decennia steeds gegaan.

Innovatie als modewoord

Sinds het jaar 2000 zijn we druk met innovatie. In de jaren ‘90 ging het overal en vooral om de toegenomen invloed van ICT. In de jaren ‘80 hadden we het allemaal over het belang van kwaliteitszorg. Het verkrijgen van een ISO-certificaat was toen een nieuwsfeit, waaraan in alle bladen aandacht besteed werd. Als je nu zo’n ISO-certificaat behaalt, is dat geen nieuws meer. In de jaren ‘70 stond het begrip logistiek centraal. In de jaren ‘60 ging het vooral om de opschaling van producten en diensten naar een groter publiek. Daarmee kwam de welvaart binnen het bereik van nieuwe bevolkingsgroepen. In de jaren ‘50 stond de productiviteitsbevordering centraal. In die naoorlogse periode werden productiviteitscentra opgericht als uitvloeisel van de Marshallhulp. Alle genoemde begrippen, productiviteitsbevordering, schaalvergroting, logistiek, kwaliteitszorg, ICT en innovatie hebben niets aan belang ingeboet. Iedere ondernemer zal zich op al die gebieden moeten oriënteren en voor zijn bedrijf tot verantwoorde keuzen moeten komen. De genoemde ontwikkeling bestaat niet alleen uit fasen, maar ook uit opeenvolgende slagen die in min of meerdere mate beklijven.

Generatie Y

De grote vraag is nu welk begrip een toonaangevende en doorslaggevende invloed hebben zal op de economische ontwikkeling in het komend decennium. Daarvoor kunnen wij ons oor te luisteren leggen bij de jonge generatie, die het over zo’n tien jaar voor het zeggen zal hebben. Dat is de generatie Y, die heel anders werkt, denkt en communiceert dan wij nu gewend zijn. Als we nu luisteren naar hun gesprekken en reacties, dan weten we waarover het over tien jaar zal gaan. ‘Ik zie de toegevoegde waarde niet,’ zo kan een vijftienjarige zeggen. ‘Dat heeft geen meerwaarde,’ zo luidt een reactie van een zestienjarige op een voorstel. Het moet meerwaarde hebben. Als iets geen meerwaarde heeft, ontvalt daarmee nut en noodzaak van iedere activiteit. Als een bedrijf zich richt op het leveren van meerwaarde, zal het in de komende periode van tien jaar zijn waarde behouden. Voor bouwondernemers is dit een aanlokkelijk perspectief. Het heeft de bouw nooit aan toegevoegde waarde ontbroken.

Winstkansen

Toegevoegde waarde is een kenmerk van het ketenproces. Als het goed is leveren alle opeenvolgende schakels elkaar iets van waarde. De totale waarde van de gezamenlijke prestaties van de bedrijfskolom vormen het eindresultaat. Zonder inzet van alle schakels uit de bedrijfskolom komt er niets tot stand dat van waarde is. Waardecreatie heeft dan ook alles te maken met keteninnovatie. Als de keten niet vernieuwd, neemt de waarde niet toe. Iemand die de ketenregie in handen heeft, beschikt over iets van grote waarde. Ketensamenwerking is het leidende inzicht voor elke vernieuwing in het economisch proces in de huidige tijd. Daar liggen winstkansen, die je als ondernemer binnen één schakel nooit kunt benutten. In industriële processen spreken we over een toeleveringspiramide. In het bouwproces zal zo’n patroon van aan elkaar vervlochten bedrijven zich steeds meer gaan aftekenen. Dat dwingt tot het maken van een keuze. Wat wil je zijn? Een main supplier? Een co-maker of specialist? Een co-designer of een original equipment manufacturer (OEM’er)? Of een jobber, die zich toelegt op de uitvoering van productieve taken? Alles is mogelijk, alles is nodig, alles is goed. Het gaat om het maken van een bewuste keuze. Om het overzien van de consequenties daarvan en het vertonen van consistent ondernemersgedrag. Dan komt de samenwerking van de grond, dan oogsten we de winst van ketensamenwerking. Zonder actuele strategie en een actieve marktbenadering kom je met ketensamenwerking geen stap verder. Als je de goede richting kiest en daarin de gehele keten betrekt, dan bereik je een prachtige bestemming.

Actiepunten om te komen tot een optimale ketenprestatiechecklist
  • Waardecreatie is een ketenprestatie. Hoe beter de keten presteert, hoe meer waarde wordt gecreëerd.
  • Iedere generatie heeft een eigen kijk op ketenintegratie.
  • Als je de regie in handen hebt, moet je het totaalbelang bewaken.
  • Welke bijdrage lever je zelf aan het ketenresultaat?
  • Hoe kun je de eigen opbrengst van je inzet in de keten vergroten?
  • Hoe kun je het totale resultaat van de ketensamenwerking versterken?

Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP