Waarom is er nog geen volledige APK voor de woning?

broken-1845592_960_720Als ik een vergelijking maak tussen een auto en een woning – meestal de duurste uitgaven van mensen – dan vallen mij twee grote verschillen op. Ten eerste nemen we (oplever)fouten bij een woning voor lief, terwijl we dit bij een nieuwe auto niet accepteren. Ten tweede kennen we voor onze auto de Algemene Periodieke Keuring (APK), terwijl we deze voor de woning slechts in beperkte vorm kennen (met name op installatietechnisch gebied).

Hoe kan het toch dat we minder kritisch zijn ten aanzien van onze woning dan ten aanzien van onze auto, ondanks het feit de gemiddelde prijs negen keer zo hoog ligt? Sinds de afgelopen zomer vraag ik me nog meer af waarom we in Nederland nog geen APK kennen voor de volledige woning.

Woning APK

Voorkomen is beter dan genezen

Terwijl ik deze zomer in het land van IKEA en Skanska een waterval bezocht, werd ik door mijn buren gebeld dat ik thuis ook een waterval had. Na veel bezoekjes, belletjes en mailtjes kwam het oordeel dat er een piepklein gaatje zat in de koudwaterleiding van de badkamer. Deze had waarschijnlijk al maandenlang gelekt, zodat uiteindelijk de wanden en vloeren verzadigd raakten. Het dieptepunt werd dus tijdens mijn vakantie bereikt toen het water zich via de muren en trappen een weg naar beneden zocht. De schade is enorm en dat en passant ook de meterkast geraakt werd, maakte de situatie er niet beter en veiliger op. Had dit alles voorkomen kunnen worden als ik mijn woning periodiek had laten keuren? Het antwoord weet ik niet, maar wellicht is dit een schone zaak voor de vele bedrijven die in het vervolgtraject in mijn woning actief zijn geweest.

Huidige Woning APK

Zoekende naar de huidige woning APK, kwam ik de volgende uitleg op Wikipedia tegen: “Woning-APK is in Nederland de naam voor een keuring waarbij de elektrische installatie, gasinstallatie en afvoer/riolering worden gecontroleerd. Hoewel er sprake van was dat deze keuring verplicht gesteld zou gaan worden is dit niet gebeurd. De keuring kan gedaan worden maar is geen verplichting. Er zijn wel enkele risico huizen die aangewezen zijn voor een verplichte keuring. Dit zijn veelal studentenhuizen en/of oude vooroorlogse huizen.” Het is dus op dit moment een keuring die op installaties van toepassing is.

Vrijwillig of verplicht

Tot op heden is er dus nog geen sprake van verplichting. Dat dit wellicht noodzakelijk moet worden, blijkt ook uit een pilot uitgevoerd door de gemeente Utrecht in samenwerking met UNETO-VNI. Uit deze pilot bleek dat van alle 160 gekeurde woningen 59% niet voldoet aan de keuringseisen. Hoewel de proef werd uitgevoerd in twee vooroorlogse wijken, geeft dit wel aan hoe belangrijk een dergelijke APK voor de woning kan zijn. Mijn eigen woning is gebouwd in de periode toen Nederland het Bouwbesluit net heeft ingevoerd. Dit is dus ook geen garantie voor zorgeloos wonen.

Consumenten en hun mening ten aanzien van een Woning APK

Vrije wil of opgelegd?

De vorige voorbeelden waren zeer ingegeven vanuit de politiek of wet. Maar in welke mate zijn consumenten bereid om hier zelf proactief actie te ondernemen. Uit onderzoek van USP is gebleken dat bijna de helft van alle woningeigenaren wenst dat zijn of haar w- en e-installaties in aanmerking moeten komen bij een woning-APK. Wat nog interessanter is, is dat een derde zelfs een APK voor de totale woning wenst. Dit betekent niet alleen de installaties, maar ook het dak, de gevel, hang- en sluitwerk/ beveiliging of zelfs schilderwerk.

Oproep aan marktpartijen

Uit de cijfers blijkt dus dat er niet eens een wettelijke verplichting hoeft te zijn om een woning-APK in het leven te roepen. De behoefte vanuit woningeigenaren is er gewoon. Dit hoeft niet eens elk jaar te zijn, een termijn van elke 5 jaar is voor veel eigenaren al voldoende. De markt kan dus wachten op de politiek, aangaande de woning-APK, of ze kunnen zelf het initiatief nemen. Uiteraard zijn er voorbeelden te vinden van bedrijven die al een soort van APK doen, bijvoorbeeld de cv-installateur die elk jaar langskomt om de cv-ketel te controleren en indien noodzakelijk gelijk een aantal onderdelen vervangt. Maar hier hangt nog geen certificaat aan vast. Dit gaat op basis van goed vertrouwen.

Mijn oproep is dus ook om als sector de handschoen op te pakken en te kijken wat men voor de immer mondig wordende consument kan betekenen. Een eigen woning is voor bijna iedereen wel het meest kostbare materiële bezit, waar meer aandacht voor mag komen. Misschien nog wel meer aandacht dan voor de auto. De kosten van reparaties aan een woning vallen veelal hoger uit dan die voor de auto. Als ik kijk naar mijn eigen situatie dan had ik van de gemaakte herstelkosten die voor eigen rekening kwamen een mooie tweedehands auto kunnen kopen. Als hierbij de kosten die direct door de aannemer aan de verzekeringsmaatschappij werden gedeclareerd nog eens bij opgeteld worden, kun je mijns inziens al een zeer goede nieuwe auto kopen. Wellicht is er zelfs een rol weggelegd voor de verzekeringsmaatschappijen om te komen tot een woning-APK-certificaat. Indien een woning is goedgekeurd en in goede staat bevonden, dan kan de premie voor bijv. opstalverzekering naar beneden: voorkomen is immers beter dan genezen.

Eindbeschouwing

Persoonlijk denk ik dat er grote kansen liggen om meer en beter invulling te geven aan een woning-APK. Het kan een gezamenlijk initiatief zijn van de sector met verzekeringsmaatschappijen en wellicht ook corporaties (ten aanzien van sociale huurwoningen). Een belangrijke voorwaarde voor een consument zoals ik, is wel dat er vertrouwen is tussen de ‘controlerende/certificerende’ partij en de woningeigenaar. Terugkijkend op het schadeherstelproces van mijn woning, zijn er wel een aantal punten waarvan ik zeg: “dat had wel ‘ietsje’ beter gekund” (understatement).


Over de auteur: Henri Busker

Henri Busker (1977) is een afgestudeerde bedrijfseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichting Marketing & Marktonderzoek (2001). Na zijn studie heeft hij naast een rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland, diverse functies bekleed. In 2004 is hij terecht gekomen bij USP Marketing Consultancy. Vanaf het begin is hij vrijwel altijd actief geweest binnen de bouw- en installatietak van USP. Eerst als onderzoeker en project manager, later als consultant. De thema's die hem voornamelijk bezig houden en interesseren zijn marketingstrategisch- en tactisch van aard eventueel in combinatie met (internationale) trends. Hierbij komen o.a. de volgende vraagstukken aan bod: "hoe kan ik met mijn merk onderscheidend zijn t.o.v. de concurrentie?", "hoe moet ik omgaan met de digitalisering in de bouw (BIM, online kopen)?" en "hoe speel ik optimaal in op een sneller, goedkoper, beter en slimmer bouwproces?".

Geef een reactie