Waar gaat die verduurzaming nu eigenlijk over?

De verduurzaming in de bouw kent vele gezichten. Dat maakt het niet altijd even makkelijk om het gesprek aan te gaan en voor jezelf de juiste koers te bepalen. Er wordt nu dagelijks over gesproken , maar wat moet ik er mee? En verduurzamen is toch voor alle anderen, maar niet voor mij. Daarom in deze blog een aantal handvatten. Want waar gaat die verduurzaming nu eigenlijk over?

11.391 dagen
Het aantal dagen dat we hebben afgesproken waarin Nederland CO2 neutraal moet zijn. Deze opgave is verdeeld over 5 verschillende beleidstafels: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. De tafels richten zich op concrete doelen in 2030. Alle beleidstafels hebben direct invloed op je huidige manier van wonen en/of je woning. Of het nu gaat over het energiegebruik van je woning, het afnemen van duurzame energie uit de wijk, het opladen van je elektrische auto in de straat, het vervoer van producten naar je huis of het eten wat we ’s avonds op tafel zetten. Ons leven zal de komende 31 jaar gaan veranderen of je er nu mee eens bent of niet.

3.236 kg CO2
Dat was begin 2016 de gemiddelde CO2 uitstoot per woning in Nederland. Even geen onderscheid gemaakt naar grote of kleine woningen, oude of jonge woningen, grootverbruikers of zuinige mensen. Gewoon simpelweg de CO2 uitstoot van de gebouwde omgeving gedeeld door het aantal woningen. En dan hebben we het over je gasverbruik en je elektraverbruik samen.

1,5 graad
Dat is het streven voor de bandbreedte waarbinnen de opwarming van de aarde moet blijven, willen we klimaatproblemen buiten de deur houden. En om dat te doen hebben we in Parijs afgesproken dat we 80-95% CO2 reductie per sector moeten bereiken in 2050. Voor de gemiddelde woning dus een uitstoot van minder dan 400 kg CO2 per jaar.

80.000 euro
Het gaat niet om kleine ingrepen zoals HR++ glas, radiatorfolie of een nieuw CV. De stappen waar we aan moeten denken hebben eerder het niveau van een nieuw dak en nieuwe kozijnen en gevels plus een volledig hernieuwde installatie. Dat levert je een woning op met meer kwaliteit dan de huidige nieuwbouw norm, zonder dat je hoeft te verhuizen. Maar het jaarlijks onderhoud van de goot schoonvegen en om de zoveel jaar schilderen gaat ook gewoon door. Bedenk wel dat de eerste stappen het makkelijkst zijn en het meeste opleveren. Hoe meer je al hebt verbeterd aan je woning, hoe lastiger het wordt om nog meer CO2 te besparen. Het geldt voor iedere woning in Nederland dat er veel moet gebeuren, die van jou maar ook aan die van mij. Misschien denk je ‘dat gaat een hoop geld kosten’ en dat klopt. Daar had je ook twee nieuwe auto’s voor kunnen kopen. En daar zit juist een groot dilemma. We hebben niet altijd de middelen (of de zin) om die investering te doen. Er is maar één zak geld, en die moet worden gebruikt voor je huis, kleding, opleiding, auto, vakantie, noem maar op. Komt daar ook nog even met de vraag bij om je woning te verduurzamen. Was het nu alleen maar de verduurzaming van de gebouwde omgeving die bij de consument terecht komt.

80-95% reductie
Niet alleen de gebouwde omgeving moet reduceren, elke sector moet 80-95% CO2 reduceren. Dat is een van de redenen dat de ontwikkeling van elektrische auto’s nu zo snel gaat. Maar tot nu toe zijn die nog duurder dan een benzine auto. De industrie sector moet in haar productie ook gaan verduurzamen, waardoor de kosten van producten toe zullen nemen. Zelfs in de landbouw moet gezocht worden naar maatregelen om de milieueffecten tegen te gaan. De kosten voor eten zullen daardoor toenemen. We kunnen dus wel stellen dat duurzaamheid de consument geld gaat kosten. Dan is het zaak om deze uitgaven beter te begrijpen en dat zo slim mogelijk te gaan doen.

Stap-voor-stap
De opgave voor één woning is veel te groot voor een particulier. Het moment komt nooit uit, de kosten zijn te hoog en je weet niet waar te beginnen. Door de woning op te knippen in componenten kun je stap voor stap een invulling gaan geven aan je huis. Dat sluit ook beter aan bij je eigen woonsituatie. En verbetering hoeft zeker niet in één keer. De ambities van Parijs zijn gericht op 2050. En in die tijd ga je een aantal keren iets aan je woning doen. Het renoveren met componenten stelt je stap voor stap in staat om je eigen weg te gaan zoeken. Door op bepaalde momenten te sparen of pas op de plaats te maken en op andere momenten gericht verbeteringen te doen die passen bij jouw situatie. Toch die zolderkamer verbouwen, bij vervanging van je CV overgaan op een warmtepomp en zonnepanelen, of bij het veranderen van je woonkamer de begane grondvloer isoleren. Dat zijn allemaal voorbeelden van Component Renovatie. Het zorgt ervoor dat de opgave van 3.236 kg per woning steeds dichterbij gaat komen en dat we daarmee langzaam, maar zeker, een beweging gaan creëren, waarin het verduurzamen van onze samenleving een vast onderdeel vormt. Dat is waar verduurzaming van je woning over gaat.


Over de auteur: Haico van Nunen

Haico van Nunen is als adviseur werkzaam bij BouwhulpGroep. De bestaande bouw is hierbij het werkterrein, van individuele woning tot gehele voorraad, van proces tot aan techniek. Daarnaast is hij Lector aan de Hogeschool Rotterdam met als onderzoekslijn 'Duurzame Renovatie' . Het thema duurzaamheid is de rode draad in dit alles. Aan de ene kant gaat dat in op energie en energiegebruik aan de andere kant gaat het daarbij ook over materialen. Maar alles vanuit het perspectief van de gebruiker. (https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/documenten/onderzoek/projecten/kc-dhs/ol_haico-van-nunen.pdf) In zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building’ wordt levensduur als een van de belangrijkste aspecten omschreven om duurzaamheid van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken. Dit is uitgewerkt onder de noemer levensduur-denken met als boodschap dat woningen lang mee gaan en dat er gedurende de levensduur van de woning ingrepen nodig zijn om de kwaliteit op peil te houden. In het onderling afstemmen van deze ingrepen (onderhoud, woningverbetering en energiebesparing), ligt de uitdaging van de bestaande bouw verscholen. Hoe kunnen we dit slim, efficiënt en met kwaliteit realiseren?

Geef een reactie