De volgende crisis: te weinig mensen

Er moeten meer leerkrachten komen, meer politieagenten, meer handen aan het bed, meer mensen die in de techniek werkzaam willen zijn. En dat in een tijd dat velen een eind maken aan de werkzame periode in hun leven. Maar ook de tijd dat de economie een enorme periode van bloei meemaakt; de bouw profiteert hier enorm van.

In de periode die 10 jaar geleden begon als crisis in de economie, zijn vele initiatieven getoond om deze moeilijke tijd zo goed en zo kwaad als het kon te overleven. Het ontwikkelen van concepten, meer prefab, 3D ontwerpen, LEAN plannen, ketensamenwerking, slimme logistiek; allemaal bedoeld om de kostprijs te verlagen. Een lagere kostprijs leek het middel om de schaarse projecten te kunnen verwerven en de financiële schade te beperken. In mijn beleving; een duidelijke aanleiding zorgt altijd voor innovatie.

Een nieuwe crisis

De komende jaren is de mate waarin we samen in een crisis gaan belanden niet anders. Er is een andere aanleiding; namelijk een dalende beschikbaarheid aan gekwalificeerde mensen in een periode dat de vraag in de markt fors is toegenomen.

In deze nieuwe crisis zal de vraag niet zijn of de kostprijs omlaag kan, maar of er voldoende mensen beschikbaar zijn om het project te realiseren. De beste uitvindingen zijn gedaan in een oorlog of in een crisis. Als er maar een goede aanleiding was, zijn wij als mens in staat om oplossingen te realiseren. En dat zal in de nieuwe crisis niet anders zijn.

Standaardisatie belangrijker dan ooit

Hoe simpel het wellicht klinkt, ik denk dat nu de tijd is aangebroken om branche breed te gaan werken aan standaardisatie. Los van STABU, NL/SfB, wordt het tijd om zoveel als mogelijk te standaardiseren in details, uitvoering en materialen. Door branche breed te werken aan een bepaalde mate van standaard modules bij concepten. Modules die zo compleet als mogelijk industrieel vervaardigd gaan worden. Het is toch niet van deze tijd om te werken met houten kozijnen, die op de bouw afgelakt en beglaast moeten worden en vervolgens ook nog eens elke 5 jaar om onderhoud vragen?

Veel logischer is het om complete gevels op de bouw aangeleverd te krijgen die met 2 man en een kraan op z’n plek wordt gehesen en waar alle kozijnen reeds in zijn afgemonteerd.

Er is voldoende geld in Nederland om te investeren in fabrieken die complete gevels of andere bouwdelen op een industriële wijze kunnen produceren. Met relatief weinig mensen en tegen lage kosten. Maar dan moet de hoge mate van maatwerk wel plaats maken voor meer gestandaardiseerde varianten.

Auto als voorbeeld van standaardisatie

Kijken we naar onze auto, dan hebben we een mooi voorbeeld welke impact standaardisatie tot gevolg kan hebben. De levertijden van een auto zijn kort, de magazijnen bij autofabrieken zijn slechts gevuld voor 2 of 3 dagen productie en er wordt alleen geassembleerd bij de meeste fabrieken.

Assembleren, oftewel het samenvoegen van onderdelen, gebeurt in hoge snelheid met een minimum aan variatie. Of je nu een zwarte of een witte deur monteert; de handelingen zijn dezelfde. Tijdens dit assembleren wordt er gestreefd om 1 soort tijd tot een absoluut minimum te beperken, namelijk droogtijd.

Droogtijd is vaak weersafhankelijk en heeft dus een zekere mate van risico in zich voor de kwaliteit van het product. Kijken we vandaag op de bouwplaats, dan zien we op veel plaatsen droogtijd terug. Door anders te ontwerpen, andere materialen of bewerkingen toe te passen is droogtijd terug te dringen.

Een toekomst zonder bouwfouten?

Trekken we standaardisatie maximaal door dan zullen tevens veel bouwfouten tot het verleden gaan horen. In de industrie spreken we over Poka Yoke ontwerpen. Een voorbeeld hiervan is onze SIM kaart. Door aan 1 hoekje een vlak stukje te maken, past de SIM kaart maar op 1 manier in ons toestel. Iedereen snapt dit en heeft er geen instructie voor nodig. Met dit soort eenvoudige principes wordt het assembleren van gebouwen gelijk een stuk eenvoudiger en zijn de eisen die we aan de mensen moeten stellen direct te verlagen.

Tot slot; de factor mens. De tijd dat gezegd kon worden dat er ‘even een blok Polen opengetrokken’ moest worden is voorbij. Mensen zijn de belangrijkste factor in elke organisatie. Door beter inzicht in competenties van mensen te hebben, competenties te standaardiseren in onze ICT systemen, kunnen we nog beter de juiste persoon op het juiste werk inplannen of de scholingsbehoefte bepalen.
Industrialisatie maakt het mogelijk om los te komen van projectmatig werk en naar meer serieproductie. Dit maakt de zoektocht naar geschikte mensen een stuk eenvoudiger.

Of het voor alle vakmensen leuker wordt in de bouw? De bouw wordt in ieder geval weer een stuk aantrekkelijker voor veel schoolverlaters. En de mensen die echt ambachtelijk aan het werk willen blijven; daar zal altijd werk voor te vinden zijn.

Toekomstmuziek of toch niet?

Is standaardisatie iets van de verre toekomst of licht het voor het oprapen? In mijn optiek kunnen we er nu mee beginnen. Sterker; er lopen al diverse initiatieven los van elkaar. Het grote voorbeeld dat ik al jaren volg in de Chinese onderneming BSB. Dit bedrijf heeft 1 gestandaardiseerde set aan materialen welke demontabel verwerkt wordt in gebouwen. Van enkellaags kantoorgebouw tot en met een wolkenkrabber. De standaardisatie maakt tevens mogelijk dat het gebouw gedeeltelijk of geheel gedemonteerd kan worden en herplaatst in een andere configuratie.

Qua handelingen is het veel van hetzelfde. Kijk op Youtube hoe dit bedrijf gebouwen in korte tijd plaatst, uren in plaats van maanden. En dat op een afwerkniveau waar wij wat van kunnen leren; namelijk gebruiksklaar in plaats van ruw opgeleverd.

Standaardisatie. Het woord waar we deze periode veel aan kunnen ontlenen. Waar begin jij?


Over de auteur: Hans de Waay

Samenwerken is mijn vak! Een groep vakmensen presteert niet vanzelf als een topteam. De processen moeten helder zijn, de onderlinge afspraken functioneel en de communicatie zo open als mogelijk. Samen leren van fouten is de basis voor een gezamenlijk rendement. Mijn rol; teams laten inzien wat hun kansen zijn als ze aandacht schenken aan dit onderwerp en vervolgens ondersteunen bij de realisatie. trainer | adviseur | interim | samenwerken is mijn vak | inkoop | LEAN | communicatie | innovatie | bouw | industrie | zorg

Geef een reactie