Vijf vaardigheden voor de succesvolle leider/-ster

Dat onze omgeving turbulent is behoeft geen nadere toelichting. Echter, regelmatig vertelt men mij dat het onvoldoende lukt om hier adequaat op in te spelen. Volgens hen zijn het vooral ‘gezond verstand’, talent en ‘improvisatie’ die input geven aan hun ‘leiderschap’. Soms valt zelfs het woord ‘mazzel’. Je moet maar denken; “Zonder geluk vaart niemand wel”. Maar klopt dit wel?

Het is de uitdagende taak van elke leidinggevende om met zijn denken én doen de organisatie, of zijn team, door turbulente tijden te leiden. Slechts een enkeling zegt in staat te zijn nieuwe ontwikkelingen op tijd te herkennen en adequaat tegemoet te treden. Voor het omgaan met constante veranderingen bestaan geen hapklare oplossingen, elk event is uniek. Het is en blijft een permanente zoektocht naar het juiste antwoord. Dit is in wezen de essentie van leiderschap. En wat voor de een werkt, werkt niet per definitie voor een ander, dus kopiëren helpt niet.

Vijf vaardigheden voor succesvol leiden

Hoe ontdek je nu tijdig een juiste oplossing? De intrigerende vraag voor velen. Je kunt niet meer vertrouwen op bekende paden, prognoses of concurrentie. Het gaat steeds meer over ‘op reis zijn’. Uit onderzoek blijkt dat de wijze waarop dit plaatsvindt minder van belang is, als je maar ontwikkelt. De route steeds bezien en toetsen voor wat werkt en wat niet. Daar volstaat ‘oud’ management niet meer en is nieuw leiderschap nodig. Het gaat al lang niet meer over het doel maar over de reis er naar toe.

Op basis van vele interviews over leidinggeven en studies zijn vijf belangrijke aspecten te onderkennen die voor hedendaags leiderschap voorwaarden zijn om succesvol te kunnen zijn. Deze wil ik hier delen, voor jouw succes.

  1. Gebruik beperkingen in de omgevingsfactoren (in- en extern) niet als excuus voor het niet halen van de doelstelling(en). Herken en aanvaardt de beperkingen die er zijn. Ontdek hierin de kansen, vaak zijn het kleine dingen die een verbinding leggen met wat je al lange tijd, onbewust, voelt en zoekt. Beschouw jouw cirkel van invloed en betrokkenheid, zoals Covey die beschrijft. Spendeer alleen energie daar waar je bij kunt en invloed kunt uitoefenen.Covey

  2. Vertrouw op je passie en eigen identiteit. Bepaal je eigen koers en let niet op de concurrent en wat anderen van je vinden. Kijk wat jouw concurrenten doen en ga vooral iets anders doen! Laat je niet weerhouden door twijfel of angst. Focus en realiseer dat emoties erbij horen, onderken deze en houd ze bespreekbaar. Durf zekerheden los te laten en volg je hart. Ook als dat verlies van status en financiële onzekerheid met zich meebrengt. Aanpassingsgedrag dat je passie in de weg staat is contraproductief.
  3. Wees in staat om boven je functie uit te stijgen en vanuit rolintegriteit te werken. Moderne sturing vraagt steeds meer om proces- en ketenbewustzijn. Goed leiderschap vraagt volledige aanwezigheid in de sturing. Je intuïtie is hierbij je gids. Vaak werd deze innerlijke stem zelfs als belangrijkste raadgever genoemd. Rolintegriteit is voor een levenshouding waarin ‘echtheid’ van binnenuit komt. Rol en persoonlijke integriteit worden complementair en versmelten tot één stem. Laat je echter niet misleiden en blijf in contact met anderen om steeds opnieuw ‘te spiegelen’ om in contact met de realiteit te blijven. Veel leidinggevenden laten dit nog wel eens na en menen de wijsheid in pacht te hebben en als enige ‘het juiste’ te zien. Onthoud: “Een team weet altijd meer dan de expert”.
  4. Autoriteit krijgt glans vanuit de diepe verwerking van innerlijke ervaring. Niet vanuit uiterlijk succes of ‘window-dressing’. Echt leiderschap ligt voorbij het succes. Leiders leren van hun fouten en het overwinnen van obstakels. Hierbij stuiten zij steeds op nieuwe aspecten en diepere lagen in zichzelf. Zij accepteren dat zij hiervoor een prijs moeten betalen: in tijd, energie, frustratie en stress. Dit is bouwen aan innerlijke sterkte. Daadkracht halen uit zingeving van het realiseren van doelstelling, resultaat of droom.
  5. Door voortdurend koers te zoeken, inspireren leiders anderen ook hun doel te realiseren. Zij weten zichzelf en daardoor anderen te inspireren. Oprechte leiders zijn goed in communicatie en weten anderen te bewegen voor het hogere doel te ‘strijden’. Zij durven aan hun medewerkers hulp te vragen. Zo halen zij het beste uit mensen door hen uit te dagen. Gadgets als prestige en zakelijk gewin horen hier niet bij. Het zijn zaken die er in wezen niet toe doen en slechts resultaat zijn van al hetgeen vooraf heeft plaatsgevonden. Dat zijn de belangrijke zaken en kun je veel winst behalen.
Compassie
Een turbulentie paradox

Koerszoekende leidinggevenden die over deze kwaliteiten beschikken zijn helaas moeilijk te vinden. Deze mensen vind je niet onder carrièrebewuste managers, maar onder hen die zich kenmerken door een doorleefde visie op diepere persoonlijke waarden die nagestreefd worden.

Deze visie vertaalt zich in een stijl van opereren die bij anderen vertrouwen wekt, omdat het pad dat hij/zij kiest, voor iedereen acceptabel is. Ik bedoel dan niet beloften over de efficiency van een exact geplande route die gegaan zal worden, maar wederzijds vertrouwen in de manier waarop de leidinggevende, met zijn mensen samen, een koers zal zoeken en realiseren.
Hij zoekt die bij oudere, ervaren mensen die ‘uitgerangeerd’ raken. Het is ‘de uitdaging’ voor huidige CEO’s om hun leidinggevenden de ruimte te geven op hun innerlijke waarden, ambities en streven naar onafhankelijkheid te koersen. Dat is wellicht een open deur, maar helaas, zeker geen vanzelfsprekende.

Eenmaal op het pad van ‘koers-zoekend-leiderschap’ ontdek je dat de preoccupatie met de weg of met het doel, beide deel uitmaken van een breder krachtenspel, namelijk de omgevingsdynamiek. Soms vraagt deze om een doel zeer scherp te stellen en autoritair sturing te geven -> Leiding nemen als het moet.
Dan weer is het belangrijk om aandacht te hebben voor de vraag of alle betrokkenen nog aangesloten en onderweg zijn -> Delegeren als het kan. Het gaat dus niet om situationeel leidinggeven op basis van taakvolwassenheid van medewerkers, maar om leidinggeven op basis van inzicht in ‘Het moment’ en met gezond verstand de juiste interventie te kiezen.

De frictie tussen doel en de weg er naar toe is de paradox. Een schijnbare tegenstelling die op creatieve wijze onderzocht en overwonnen moet worden.

Ik wens je alle succes toe op deze vrijwel ongebaande route. Slechts een enkeling ging je voor en koos zijn eigen pad. Jouw pad is nog onbegaan.


Over de auteur: Fred Janssen

Fred; organisatie adviseur en verbetermanager (lean) bij 2C management. Gericht op strategievorming, prestatieverbetering, samenwerking en persoonlijk leiderschap binnen organisaties. Tevens initiatiefnemer van het congres 'BIMopen', over visie, innovatie, samenwerking, kennisdeling, strategie en technologische ontwikkeling in de bouw- en vastgoedsector. Fred adviseert bedrijven en ondersteunt management, projectleiding en teamleden, om te komen tot beter rendement en prestaties. Vanuit zijn achtergrond (Bouwkunde, Projectmanagement, Bedrijfskunde, lean en BIM) en 20 jaar ervaring in het co-creëren, managen en realiseren van complexe multidisciplinaire projecten, werkt hij aan een veranderende visie op integrale samenwerking, ketenintegratie, organisatieontwikkeling en strategie, die een nieuwe richting en houding voorschrijft in de branche. Verder is Fred coördinator van 'Duiven in Dialoog'; vanuit het landelijk initiatief 'Nederland in Dialoog'. Mensen écht met elkaar in contact laten komen. Luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden. Voor Fred zijn eigen bureau 2C management startte heeft hij carrière gemaakt als bouwprojectmanager van complexe multidisciplinaire bouwprojecten voor opdrachtgevers, architecten, en gemeentelijke diensten in heel Nederland. Als Bouwkennis-blogger wil hij graag zijn kennis delen, ontwikkelingen en visies binnen en buiten de branche kritisch voor het voetlicht brengen. Fred zal aandacht besteden aan mensen en hun persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van; strategie, innovatie, samenwerking, intrinsieke motivatie, communicatie, en verbetermanagement binnen organisaties en de keten. "Dit zijn de aspecten die mij boeien. Ik merk dat ik steeds frequenter gevraagd word om mijn kennis en inzicht te delen hoe deze ontwikkelingen de organisaties praktisch verder vooruit kunnen helpen. Ik nodig jullie uit om, in reactie, ook jouw visie of kritische kanttekeningen te delen en mijn bijdragen te blijven volgen".

Geef een reactie