Veiligheid voor alles

Door jarenlang ‘surplace’ te hebben gestaan lijken we nu met zijn allen aan een ratrace te zijn begonnen als het gaat om verduurzamen. Dat brengt ook direct de kinderziektes aan het licht. Door zaken nu snel te willen implementeren, wordt er niet altijd goed nagedacht en dat kan voor problemen zorgen. Niet alleen zorgt de snelheid waarmee we nu de inhaalslag willen maken voor onzorgvuldigheid, ook kan het kostenplaatje hierop van grote invloed zijn. Snel en goedkoop bouwen kan eigenlijk niet goed gaan, althans dat bleek recent nog in Alkmaar, waar een groot deel van het dak van het AZ-stadion instortte.

Keurmerken

We zien regelmatig dat het nog wel eens fout kan gaan met de installatie van zonnepanelen. Tegenwoordig is er wel een keurmerk genaamd ‘Zonnekeur’. En zijn er inmiddels ook richtlijnen voor de montage en installatie van zonnepanelen, maar dat is jarenlang ook niet zo geweest. Iedereen die een beetje handig was, kon een zonnepanelen set monteren en aansluiten. Met alle gevolgen van dien. Inmiddels moeten zonnepanelen gecertificeerd zijn door de TÜV. Echter zegt die certificatie niets over het product na bijvoorbeeld 10 jaar. Dan komen we uit bij het onderhoud van deze nieuwe producten. Zonder goede, regelmatige controle zoals je bijvoorbeeld bij je cv-installatie laat doen, is de kans groot op onvolkomenheden zoals losse panelen, lekkage en brand.

Goedkoop is duurkoop

Bouwen is duur, en we zien dat bouwen vandaag de dag steeds duurder wordt om allerlei redenen die uitgebreid in andere blogs worden besproken. Natuurlijk is het begrijpelijk dat er een kostenoverweging wordt gemaakt. Je raadpleegt verschillende partijen en maakt een afweging. De prijs is daarin vaak doorslaggevend. Echter mag dit nooit ten koste gaan van zaken zoals kwaliteit en veiligheid.

Bouwvergunning nodig?

In het kader van op ‘een andere manier een stad maken’, en wellicht ook wat moe van de bureaucratie, zien we dat er in het vergunningenlandschap enige versoepeling is toegetreden. De traditionele bouwvergunning heeft plaatsgemaakt voor de Omgevingsvergunning. In Rotterdam speelt men met idee van een pilot ‘Omgevingswet: ‘welstandsvrij’ en regelluw maken van kleine bouwwerken’. Daarnaast heeft de pilot als doel om betrokkenheid van eigenaars en directbetrokkenen te vergroten bij de kwaliteit van hun woning en woonomgeving. De pilot zou moeten worden uitgerold in een aantal Rotterdamse wijken. Een tool op de website van de gemeente moet nu uitwijzen of er een omgevingsvergunning nodig is en zo ja, in welke categorie. De Omgevingswet zou landelijk in 2021 in moeten gaan. Wat betreft zonnepanelen/ zonnecollectoren is een bouwvergunning niet nodig, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet.

Als het mis gaat….

Als er dan een incident plaatsvindt zoals in Alkmaar, vraag je je wel af waar het mis gaat en of dan de traditionele bouwvergunning, ten opzichte van de nieuwe regelingen, toch iets is wat we misschien niet overboord moeten gooien. Helemaal als we het hebben over nog niet bewezen technieken en we op veel punten nog aan de vooravond staan van wat er allemaal moet gaan gebeuren. Zou een extra controlepunt dan juist niet wenselijk zijn? Hierin zou het Bouwbesluit toereikend moeten zijn. Het Bouwbesluit stelt minimumeisen voor bouwen en verbouwen. Deze regels zien toe op de veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Vergeet overigens niet dat je zelf eindverantwoordelijk bent.

Eén en één is twee

Voordat we massaal met deze energietransitie aan de slag gaan, lijkt het mij verstandig om eens een blik te werpen op de langere termijn. Het één betekent ook vaak het ander en het is zonde als je vervolgens meer werk en kosten hebt dan je in eerste instantie dacht. Denk na bij de aanschaf, informeer of de installateur een keurmerk voert, maar bekijk ook goed de producten zelf. Zorg dat er een onderhoudsplan bij komt. De consumentenbond biedt een mooi overzicht van goede zonnepanelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor VvE’s. Neem het mee in je meerjarenonderhoudsplan. Vergeet ook niet naar je verzekering te kijken, zodat als er onverhoopt wel iets gebeurt je wel gedekt bent. Je eigen veiligheid en die van anderen zou altijd bovenaan moeten staan, dat is veel duurzamer.


Over de auteur: Marlies Davids

Marlies is Marketing & Communicatiespecialist bij BouwKennis. Marlies heeft brede, uiteenlopende interesses. Zo is zij afgestuurd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een master in Sociologie van Kunst & Cultuur, maar heeft ruim 10 jaar werkervaring in de Retail met functies in sales, management, marketing en duurzaamheid. Daarnaast heeft zij een sterke affiniteit met architectuur, design en steden (bouw). Binnen BouwKennis organiseert zij o.a. de BouwKennis Jaarbijeenkomst en BouwKennis Business Club. Daarnaast is Marlies medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het BouwKennisBlog.

Geef een reactie