Trends die iedere bouwonderneming moet weten over duurzaam ondernemen

duurzaam ondernemenIs duurzaam ondernemen zelf niet de trend? Bekroop die vraag je bij het lezen van de titel? Dan moet ik je misschien wel teleurstellen. Rabobank verwoordde het zo in haar Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven, 40e jaargang editie 2016/2017: “Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde.” Maar als duurzaamheid de basisvoorwaarde is, wat zijn dan de trends in duurzaam ondernemen?

Wat is duurzaam ondernemen? Is dat het bouwen van een pand dat energieneutraal is, of tijdens de bouw van het pand de bedrijfsprocessen zo inrichten dat die duurzaam zijn? Daarmee hebben we de essentie van de eerste trend te pakken.

Trend 1: Een duurzaam product leveren gaat niet meer zonder een duurzaam proces

Het bestaat steeds minder dat je een nul-op-de-meter woning bouwt, zonder dat je met schone en zuinige bestelbussen komt voorgereden. Lever je zonnepanelen, dan heb je ze zelf ook op het dak liggen. Ik schreef er in het vorige artikel ook al over. Belangrijk daarbij is dat dit ook zichtbaar wordt. In je producten kan je dat vaak nog tot uiting brengen, maar hoe maak je zichtbaar dat je duurzaam onderneemt? Daar komt de tweede trend om de hoek kijken.

Trend 2: Certificering van het proces wordt een voorwaarde

Met certificering aantonen dat je duurzaam onderneemt, dat het proces van begin tot eind goed op orde is en niet nodeloos energie wordt verspild. De vraag is dan niet of bijvoorbeeld de CO2 prestatieladder een rol speelt in de aanbesteding, maar op welke manier. Laten we realistisch zijn: we zien in een aantal aanbestedingen duidelijk dat er wel om gevraagd wordt, maar dat de aanbestedende partij ook niet goed weet hoe ze er echt handen en voeten aan moet geven. Maar het is wel een teken aan de wand dat de eerste overheidspartij gecertificeerd is voor de CO2 prestatieladder. En voor de certificering moet de monitoring op orde zijn. Tip: bij veel bedrijven waar ik kom, is men afhankelijk van de leasemaatschappij voor de monitoring van het brandstofverbruik van voertuigen en worden deze gegevens eens per kwartaal toegestuurd. Wil je echt sturen op brandstofverbruik, dan moet je naar een systeem dat direct aangeeft wat het verbruik is en dat je, als je wilt, dagelijks in kan zien.

Als bouwer ben je niet alleen op de wereld. En daarom:

Trend 3: Ketenoptimalisatie wordt doorslaggevend

De onderaannemers die je inzet, de leveranciers van materiaal, de transporteur die het komt brengen. Het speelt allemaal mee in het optimaliseren van het proces van duurzaam ondernemen. Op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan van wat je binnen het eigen bedrijf kunt beïnvloeden en moet je buiten de deur gaan kijken. Al was het maar omdat je niet van je personeel kunt verwachten dat zij altijd netjes de motor uitzetten, het openbaar vervoer pakken daar waar mogelijk en online vergaderen, als je dat niet ook van je onderaannemers vraagt bijvoorbeeld. Niks zo demotiverend als zij er op aangesproken worden, terwijl anderen lijken te kunnen doen waar ze zin in hebben. Daarbij heb je ook je personeel hard nodig, want:

Trend 4: Alle medewerkers van het bedrijf zijn betrokken

Dit onderwerp ligt niet alleen bij een MVO manager of KAM coördinator die verantwoordelijk is gemaakt voor het uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid. Het wordt steeds belangrijker om iedereen te laten meedenken en meedoen. Ja, natuurlijk krijgen eerst de chauffeurs op de vrachtwagen een cursus zuinig rijden, al is het maar omdat Code 95 moet worden ingevuld. Maar daarna is de rest van de organisatie aan de beurt. En iedereen die ook maar op een manier te maken heeft met het bedrijfsproces, en wie is dat nou niet, kan maar zo een voorstel hebben hoe dit verbeterd kan worden. Zorg dus ook dat deze voorstellen boven tafel komen. En het liefst zo snel en makkelijk mogelijk. Ga niet zitten wachten totdat bijvoorbeeld een overheid aanklopt om je te vragen het beter te doen, al is het maar vanwege de laatste trend.

Trend 5: Bedrijven lopen voorop

Steeds meer bedrijven tonen leiderschap als het gaat om duurzaam ondernemen. Zij wachten niet af tot de overheid met regels komt (zoals de Energie Efficiëntie Richtlijn voor grote bedrijven of de Energie Prestatie Keuring voor het MKB ), maar gaan gewoon aan de slag. Want het bij besparen van brandstof snijdt het mes natuurlijk aan meerdere kanten: kostenbesparing, emissiereductie, onderscheidend vermogen, imagoverbetering). Duurzaam ondernemen is ook kritisch naar bedrijfsprocessen kijken en zien waar het efficiënter kan, waar zaken beter op elkaar afgestemd kunnen worden en hoe zaken te optimaliseren zijn.

Kortom: duurzaam ondernemen is het enige type ondernemen dat toekomst heeft.

Hoe ondernemen jullie duurzaam?


Over de auteur: Elske van de Fliert

ir. Elske van de Fliert is expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden en grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en de mobiliteit. Zij ondersteunt bedrijven die iets moeten met CO2 reductie of maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten/CO2 uitstoot vooral in het wagenpark hebben zitten. Elske weet dit onderwerp pragmatisch en creatief tastbaar te maken. Met haar technische achtergrond dringt zet tot de kern van de zaak door als het gaat om technologische ontwikkelingen. Met haar ervaring bij overheden en bedrijven weet ze op elk niveau de goede snaar te raken. Elske heeft een checklist ontwikkeld om het brandstofverbruik te monitoren: https://www.zero-e.nl/gratis/6-punts-checklist-voor-meten-van-brandstofbesparing/

Geef een reactie