Top 5 prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten in 2020

In ons rapport ‘Corporaties en gemeenten in beeld 2020’ is er een uitgebreide analyse gedaan op de ambities van de top 50 gemeenten met betrekking tot de woningmarkt en energietransitie. Hierbij zijn ook de prestatieafspraken geanalyseerd en de corporaties waarmee deze zijn gemaakt. Uit ons onderzoek bleek dat er afgelopen jaar de meeste prestatieafspraken werden gemaakt over de verdeling naar woningtype en de wijze van verwarming. Hieronder lees je de top 5 van prestatieafspraken in 2020.

  1. Verduurzamingsafspraken

Omdat de klimaatdoelstellingen moeten worden behaald in 2050 dienen gemeenten en corporaties na te denken over tussenliggende doelen om het uiteindelijke doel te behalen. Vanuit branchevereniging Aedes is er een doel gesteld dat woningcorporaties in 2021 gemiddeld energielabel B hebben bereikt. Veel corporaties streven dit doel dan ook na. Uit ons onderzoek kwam naar voren dat woningcorporaties het liefst op natuurlijke momenten verduurzamingsmaatregelen doorvoeren. Bij het leegkomen van een woning ervaren bewoners geen last van de werkzaamheden en kunnen woningcorporaties deze gemakkelijker inplannen. Op natuurlijke momenten kan de woning bijvoorbeeld van het gas worden gehaald of goed worden geïsoleerd.

  1. Beschikbaarheid

In de analyse kwam vaak naar voren dat in veel gemeenten doorstroming wordt gestimuleerd door inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen met als voorwaarde dat de woningcorporatie dit geld dan moest investeren in verduurzamingsmaatregelen óf investeringen in nieuwe woningen.

Het bouwen van middel(dure) huurwoningen is een andere maatregel die gemeenten overwegen om de doorstroming vanuit de sociale sector te bevorderen. Omdat de concurrentie op de woningmarkt hoog is wordt er in sommige gemeenten dan ook voorrang verleend aan mensen die vanuit een sociale huurwoning willen doorstromen. Hierover worden ook afspraken gemaakt met ontwikkelaars. Daarnaast is er al gedurende langere tijd een tekort aan middel(dure) woningen en proberen gemeenten ervoor te zorgen dat een wooncarrière in de gemeente voor een grotere groep bereikbaar wordt.

Een derde prestatieafspraak die vaak naar voren kwam om de beschikbaarheid van sociale woningen te waarborgen is het maken van afspraken over de te verkopen of het aantal te liberaliseren woningen. Wanneer de druk op de voorraad hoog is kunnen er afspraken worden gemaakt over het minimale aantal woningen wat een corporatie moet hebben. Er kan bijvoorbeeld enkel een woning worden gesloopt wanneer er een nieuwe woning wordt bijgebouwd.

Tot slot worden er in gebieden in sommige gemeenten tijdelijke woningen toegevoegd aan de voorraad. Bijvoorbeeld als de druk op de voorraad extreem hoog is. Of in gebieden waar er in de loop van de tijd naar verwachting minder behoefte is aan sociale huurwoningen. Deze woningen kunnen in een gebied worden geplaatst waar de komende jaren nog geen woningbouwplannen zijn. Wanneer deze grond wel weer nodig is kunnen deze tijdelijke woningen worden vervangen door het oorspronkelijke plan.

  1. Verdichting

Door de druk op de woningvoorraad en de toenemende druk op de beschikbare ruimte zetten veel gemeenten in op verdichting. Uit ons onderzoek blijkt dat corporaties in stedelijke gebieden voornamelijk inzetten op herstructurering. De woningvoorraad van corporaties kan bijvoorbeeld veelal uit eengezinswoningen met een grotere tuin bestaan. Omdat er minder vraag is naar dit type woningen en omdat deze woningen vaak gedateerd zijn, wordt ervoor gekozen om de woningen te slopen en het gebied te herstructureren. Vaak wordt er een combinatie van eengezins- en meergezinswoningen teruggebouwd. Corporaties waarvan hun voorraad voornamelijk in landelijk gebied is zetten ook in op inbreiding maar in mindere mate op herstructurering. In de geanalyseerde prestatieafspraken is naar voren gekomen dat over het verdichten van de eigen woningvoorraad ook afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zijn echter niet altijd concreet.

  1. Verdeling

Een gemeente wil graag een goede verdeling van het sociale segment over de stad om zo sociale cohesie te waarborgen en te bevorderen. Ook hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Een corporatie kan ervoor kiezen om een gedeelte van de voorraad in een gebied met een relatief hoog percentage sociale huur te liberaliseren of te verkopen.

  1. Levensloopbestendigheid

Door de extramuralisering en de vergrijzing is er een grotere behoefte aan levensloopbestendige woningen. Veel afspraken gaan dan ook over het toevoegen van deze woningen of het levensloopbestendig maken van woningen. Er wordt vaak gekeken naar een combinatie van zorg en woningen. Het dichter bij elkaar plaatsen van levensloopbestendige woningen kan het gemakkelijker maken om zorg te verlenen.


Over de auteur: Fleur Hanse

Fleur is sinds 2020 werkzaam bij Bouwkennis en versterkt als junior marktanalist het team. Ze heeft een bedrijfskundige achtergrond en kruipt graag in de huid van de klant. Als marktanalist combineer en analyseer je verschillende data om zo trends en kansen inzichtelijk te maken. Hierbij vindt ze het gebruiksgemak van het product en een goede duiding van data interessant.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP