Top 5 best gelezen blogs juli 2018

In deze warme bouwvakantie een terugblik naar de hot topics van de afgelopen maand. Met name de snel veranderende markt zette onze bloggers aan het denken.

Hoe ziet de toekomst van de bouwsector eruit? Wat is de impact van big data? Waartoe leidt de digitalisering? En wat zijn de gevolgen van de energietransitie op onze gezondheid? Je leest het in onderstaande top 5.

1. Bouwfilosofie: waartoe is de bouw op aarde?

Piet. M. Oskam: “De samenleving wil zo veel mogelijk van de Nederlandse cultuurhistorie in stand houden, maar hoeveel hebben we daar voor over? En wie is daarvoor verantwoordelijk? Dr.Herman Wesselink presenteert in zijn onderzoek een beoordelingssysteem om vast te stellen of een kerkgebouw het waard is om te behouden voor de toekomst. Er wordt gekeken naar architectuur, stedenbouw, kerkelijk interieur en kerkhistorie. In deze dissertatie kunnen bouwprofessionals een richtlijn vinden voor het toekomstig behoud van kerken. Daarmee kunnen bouwers tegengas geven aan de voortgaande verplatting van de wereld. Dat vraagt bezinning en diepgang, waarbij we opgewassen moeten zijn tegen de vele holle vaten, die nog steeds het hardst klinken.” Lees verder…

2. De toekomst van de Bouwsector

Dennis Heemskerk: “De huidige markt van vraag en aanbod trekt enorm aan. In de bouwsector is dit niet anders. Na het herstel van de crisis groeide de omzet in de bouwsector in 2016 en 2017 sterk. Deze trend zet in 2018 voort, maar het tempo van de groei in de bouw neemt wel af.” Lees verder…

3. Hoe big data de bouwsector op zijn kop zet

Prof. Dr. Frans Feldberg: “Lees een artikel over business innovation of bezoek een evenement op het gebied van innovatie, klanttevredenheid of leiderschap en het komt wel aan bod: big data. Vooral de laatste jaren is dit thema in een stroomversnelling geraakt. Dat komt enerzijds door de enorme hoeveelheden data die worden gegenereerd en anderzijds door de mogelijkheden die je nu hebt om die data in kennis om te zetten. Computers worden namelijk steeds krachtiger en software wordt steeds beter. Daarmee rijst de vraag wat je als organisatie kan en moet met al die data. Begrijpelijk, want er komt nogal wat op je af.” Lees verder…

4. How to close the digital gap

Irene Smaal“Internet of things, virtual reality, augmented reality en artificial intelligence. Termen waar wij als marketeers dagelijks mee overspoeld worden. Via blogs, video’s en andere kanalen wordt ons duidelijk gemaakt dat we er niet meer omheen kunnen. Dit is de toekomst. Hier moeten we wat mee. Maar, is dat wel zo? Is dit wel echt de toekomst en moeten we hier echt nu wat mee? Kun je dit zo generaliserend zeggen?” Lees verder…

5. Energietransitie vs. Gezondheid

Serife Evers: “Kom dat zien! Kom dat zien! De wedstrijd Energietransitie versus Gezondheid. Erg spannend wordt het gevecht niet, want de overheid steunt Energietransitie volledig. Termen als gasloos, nul-op-de-meter, duurzaamheid vliegen Gezondheid om de oren. En dit doet zeer! Gezondheid lukt het nog net om op te krabbelen…” Lees verder…

Wat is jouw favoriete blog?


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie