Top 5 best gelezen blogs november 2019

Het weer heeft de afgelopen maand niet meegezeten. Veel regen, kou en de eerste vorst is ook al geweest. Zo onstuimig zoals het buiten is zo geldt dat misschien ook wel voor de bouw. De aanhoudende stikstofproblematiek, PFAS en de energietransitie. Het zijn onderwerpen die de gemoederen bezighouden en dat zien we terug in de blogs. Maar welke blogs vonden de lezers van de BouwKennis blogs nu het meest interessant? We zien het in deze top 5:
  1. Hoe krijgt een dorp of stad een bruisend centrum?

Onze top blogger Piet M. Oskam geeft een kleurige lezing over hoe steden en dorpen ervoor kunnen zorgen dat ondanks bijvoorbeeld de winkels uit het straatbeeld verdwijnen het centrum wel een plek kan blijven waar ‘het’ gebeurt. Wat en wie heb je daarvoor nodig? Piet M. Oskam geeft een tiental denkrichtingen om tot bruisende centra te komen

2. Een circulaire bouweconomie… if not now, then when?

Circulaire economie wordt in bepaalde kringen al langer genoemd. Inmiddels komt het nu ook richting het grote publiek en ook bij de banken! De dames van de Rabobank richten zich in hun blog namelijk compleet op het aanwakkeren van de interesse voor circulair bouwen. Er is geen excuus, we moet niet later, we moeten nu!

3. Right to pollute?!

Ja, we kunnen er niet omheen, de stikstofproblematiek. Anjelica Cicilia zet uiteen waarom zij denkt dat er een systeem zal komen waar de vervuiler betaald. Wellicht dat er een probleem nodig is om iedereen (versneld) te laten bewegen?

4. Zo worden bewoners enthousiaster over de warmtetransitie

En dan komen we via Nadine Huiskes aan bij degene waarvoor moeten worden gebouwd, namelijk de bewoners. In deze transitie ligt er ook een rol voor hen weggelegd. Deze groep is vrij kwetsbaar, omdat de aanpassingen van de woningen waar zij wonen hen raakt in hun portemonnee. Hoe kan je ervoor zorgen dat bewoners zelfs enthousiast worden over de warmtetransitie? Lees het hier!

5. Stikstof en de bouw: hoe een politieke bouwfout kon leiden tot een confrontatie tussen bouwnijverheid en milieu

Last but not least, een blog van onze eigen Marc van Wijk, redacteur bij BouwKennis. Hij gaat nog dieper in op de problematiek van stikstof. Hij zet nauwkeurig uiteen hoever het zo heeft kunnen komen en wat de ontwikkelingen zijn. We zijn er in ieder geval voorlopig nog niet.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie