Top 5 best gelezen blogs augustus

Hoewel de maand augustus voor velen van ons in het teken stond van vakantie zijn er de afgelopen maand toch zeker weer verschillende leuke en inspirerende blogs geplaatst. Misschien had jij juist wel extra tijd om deze te lezen vanaf een zonnige locatie? Zo niet, dan delen we ze als nog graag met je via deze top 5!

1. Business modellen in transitie

Op de eerste plek van deze top 5 vinden we het blog van Prof. Dr. Jan Jonker, spreker op de BouwKennis Jaarbijeenkomst op 21 september 2017. Trends als DHZ-stroom, Nul op de Meter en sharing assets maken hun opmars. Hierdoor gaan businessmodellen veranderen en moeten we dus kijken naar de manieren waarop we in de toekomst ons geld kunnen verdienen. Uit onderzoek blijkt dat er ongeveer 60 nieuwe verdienmodellen mogelijk zijn. Welke van deze verdienmodellen passen bij de bouwsector en de klant van morgen? Prof. Dr. Jan Jonker zal een aantal combinaties van deze business- en verdienmodellen toelichten op 21 september. In dit blog geeft hij alvast een voorproefje!

2. Circulair bouwen: hoe komen we van buzzword naar businesscase?

De urgentie van een circulaire economie hoeft tegenwoordig nauwelijks te worden verdedigd. We zijn het eens dat we niet in eenzelfde tempo en op eenzelfde manier kunnen blijven consumeren en produceren, omdat we de aarde daarmee uitputten en afkoersen op drastische klimaatveranderingen. De bouw is een belangrijke sleutel bij het komen tot een circulaire economie. Toch zijn er nog een aantal uitdagingen op te lossen voordat we kunnen spreken van een circulaire gebouwde omgeving in 2050. Blogster Leontien de Waal vertelt je welke uitdagingen dit onder andere zijn.

3. Met alle winden meewaaiers!

Is de Nederlandse bouw vooruitstrevend, sociaal en daadkrachtig of rommelen we maar wat aan? Het ene jaar is er een stop op de kantorenontwikkeling en het jaar daarop moet alles weer in recordtempo gerealiseerd gaan worden om aan de ‘toekomstige’ vraag te voldoen. In haar nieuwste blog geeft Anjelica Cicilia haar visie hierop. Haar nieuwste blog vinden op we op plek 3 in deze top 5.

4. En we komen mensen te kort …?

In dit rijtje vinden we ook weer een blog van blogger Hans de Waay. Hans verbaast zich over het feit dat veel bouwers gewoon werk blijven aannemen, terwijl dit vaak meer werk is dan de organisatie aan kan. Wat heeft het voor zin als je voor een project zo ongeveer de hele organisatie moet inhuren en je feitelijk nauwelijks nog grip hebt over de uitvoering en de kwaliteit, maar wel volledig verantwoordelijk bent? Zijn we dan echt zo slecht in plannen in onze sector? Dit nieuwe blog van Hans de Waay is zeker de moeite van lezen waard!

5. Hoe lang blijft de bouwvak nog bestaan?

Last but not least vinden we het blog van Henri Busker. Zeer toepasselijk voor de afgelopen maand, schrijft hij over de bouwvak. Ondanks dat de echte bouwvak al in 1981 is afgeschaft sturen toch nog veel bedrijven in de bouw hun mensen in de zomermaanden verplicht drie weken op vakantie. Hoe kan de bouwvak blijven bestaan en hoe lang blijft dit fenomeen nog in stand?

Wat is jouw favoriete blog?


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie