Terugblik: BouwKennis BusinessClub 12 april

De BouwKennis BusinessClub van 12 april stond volledig in het teken van transformatie. Nadat dagvoorzitter Boudewijn Goedhart de BusinessClubleden welkom heeft geheten, was de eer aan senior marktanalist Guido van Beek om de ontbijtsessie te starten. Dit deed hij met een presentatie over de economische verwachtingen, de nieuwbouwprognoses voor de utiliteits- en woningbouw en een verdiepingsslag naar het dagthema: transformatie van kantoren.

Guido liet ons zien dat de Nederlandse economische groei met name gedragen wordt door de consumptie van huishoudens en de export. Stabiele groeiende sectoren zijn de bouwsector, zakelijke dienstverlening en horeca. Dit komt net name door de aantrekkende investeringen en een toename in de koopkracht. De groothandel, detailhandel en transport en opslag bevinden zich in een solide middenmoot, terwijl de overheidssector, het onderwijs en de agrarische sector sterk achterblijven. Opvallend is dat de zorg- en welzijnssector na een dip in de recessiejaren aan een inhaalrace bezig is.

Er komen momenteel te weinig nieuwbouwwoningen in aanbod om te voldoen aan de vraag. Positief is dat de vergunningverlening weer aan het toenemen is. Door capaciteitstekorten kan echter de groei van de bouwproductie wel eens gedrukt gaan worden. In het vierde kwartaal van 2016 is het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen flink toegenomen. In 2016 zijn in totaal 53.872 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In 2017 en 2018 komt dit naar verwachting uit op respectievelijk 52.000 en 55.000 woningen. In de utiliteitsbouw blijft de vergunninglening verder dalen, ondanks de verbeterende economische omstandigheden. In 2017 is er herstel te verwachten in de marktsector en zal de productie groeien tot € 3.125 miljoen. In 2018 herstelt de budgetsector juist en ligt het volume van de productie op € 3.250 miljoen, aldus Guido.

Transformatie van kantoren

Guido vervolgde zijn verhaal met een verdiepingsslag naar de transformatiemarkt. Voor de nieuwste BouwKennis monitor ‘Transformatie in beeld‘ deed hij uitgebreid onderzoek naar de deze markt en weet daardoor exact hoe je als toeleverancier van waarde kunt zijn binnen een transformatieproject. Guido vertelde ons wat transformatie precies inhoudt en waarom transformatie met name voorkomt op de kantorenmarkt. Dat de transformatiemarkt een forse markt is blijkt uit de cijfers: het metrage getransformeerde kantoren lag in 2015 en 2016 namelijk boven de 700.000 vierkante meter. Het leeuwendeel van de kantoren wordt naar woningen of appartementen getransformeerd. De meeste transformaties vinden plaats in kantoren uit 1970 tot 1990. Desondanks zien we de laatste jaren een toename van het aandeel transformaties van recentere bouwjaren (na 1990), geschikte panden uit de jaren ’70 en ’80 beginnen namelijk op te raken.

We merken dat kantoren op een gunstige locatie reeds getransformeerd zijn. Hoe gaat de toekomst van de transformatiemarkt er dan uit zien? BusinessClub leden kunnen de volledige presentatie van Guido downloaden via het online portal.

Brainstorm: innovatie om transformatieprojecten te verbeteren

Na de pauze begonnen de deelnemers aan een brainstormsessie. Aan deelnemers werd gevraagd een innovatief concept te bedenken dat transformatieprojecten kan verbeteren. De twee groepen kwamen beide met interessante concepten en hadden ieder een andere invalshoek.

De volgende editie van de BouwKennis BusinessClub vindt plaats op woensdag 28 juni. Wil je hierbij zijn? Meld je dan nu aan via de onderstaande button:

Aanmelden


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie