Samenwerkingsvormen en nieuwe technologieën

analyticsBijna alle organisaties zijn gestart met het werken in een BIM, werken in ketensamenwerkingstrajecten en zijn met LEAN-principes aan de gang. Toch zitten we nog in een duidelijke transitiefase. Een eenduidige vorm is er niet en als partijen voor de eerste keer binnen de keten samenwerken aan een BIM of werken volgens concurrent engineerings principes dan is het toch weer opnieuw aftasten. Projectoverstijgende samenwerkingsvormen hebben dan ook de voorkeur. Je weet immers wat je aan elkaar hebt bij de start van een nieuw project.

Dat BIM en de nieuwe samenwerkingsvormen de toekomst hebben dat moge inmiddels wel duidelijk zijn. Vorige maand werd door Uneto VNI zelfs gesproken van een doorbraak voor BIM in de installatiesector.

Ook bij de leveranciers van software om deze processen te ondersteunen merken we deze zoektocht. Ieder tracht binnen de wereld van BIM zijn eigen landjepik te spelen. Dit werkt remmend. Kijk bijvoorbeeld naar nieuwe coderingen voor BIM en bestekken. Deze vinden geen aansluiting bij overige coderingen en passen al helemaal niet in een koppeling naar verificatie en validatieprocessen bij design en build trajecten. Partijen geven hierover aan dat zij openstaan voor andere softwarepartijen die hun software willen koppelen aan hun eigen coderingen. Dit past volgens mij niet bij het idee van een open BIM waarmee we volgens mij moeten proberen om het elkaar makkelijker te maken.

Het moet anders

Bij ruimdenkendheid en transparantie zal het verschil gemaakt kunnen worden en kunnen bovengenoemde hobbels genomen worden. Dus het moet anders. De koppeling tussen coderingen, BIM modellen, en uiteindelijk de verificatie en validatieprocessen is een must. Op die manier wordt bouwen weer een stukje eenvoudiger. Uitvoerders kunnen dan eenvoudig aantonen dat het gerealiseerde werk aan de eisen voldoet en we kunnen toewerken naar een AS-built model welke uiteindelijk volledig aantoont dat we gemaakt hebben wat we beloofd hebben. En het kan al, er zijn namelijk goede tools om de validatie en verificatie vast te leggen.

Koppeling met coderingen

Er dient alleen een koppeling te komen met de vooraf opgegeven coderingen. Op die manier kan de klant namelijk zien dat wat beloofd is ook gerealiseerd is. En dit schept niet alleen vertrouwen, het voorkomt ook de nodige kosten bij opdrachtgevende partijen in de vorm van directievoering en toezicht op de bouwplaatsen. De bouwers tonen namelijk zelf aan dat zij voldoen aan hetgeen vooraf gezamenlijk is afgesproken. Daarnaast zijn er mooie kansen om BIM ook als commercieel hulpmiddel in te zetten, een eerdere blog is hier te vinden.

Als we 5 jaar verder zijn en terugkijken naar 2015 dan denken we “goh was dat zo lastig toen?”. 

 


Over de auteur: Maarten van Ham

Maarten van Ham is marketing manager binnen VB Groep (7 bedrijven, actief in Ontwikkelen en Bouwen). Daarnaast worden vanuit 1412 Marketing & Media andere bedrijven geholpen met marketing & media vraagstukken. Een overzicht van activiteiten vindt je hier. “Mensen doen zaken met mensen, niet met logo’s. Daarom is het belangrijk dat bedrijven en organisaties de mensen achter de logo’s laten zien. De enige manier om dat te doen is transparantie. Schuif de gordijnen van je organisatie aan de kant en laat mensen binnenkijken. Grote kans dat daar ook een klant bij zit…” Marketing, gedreven vanuit de beschikbare kennis en ervaring binnen de organisaties, wordt ingezet om de bedrijven goed te positioneren. Ik vind het fantastisch om partijen te verbinden, bij voorkeur door het delen van kennis. Vóór anderen om te helpen, amuseren of inspireren, dóór anderen om geïnspireerd te raken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die hun kennis en ervaring transparant delen (leuk en goed) gevonden worden. Maarten van Ham +31 6 10587038 info@14-12.com

Een reactie op “Samenwerkingsvormen en nieuwe technologieën

 1. Radboud Baayen schreef:

  Het moet inderdaad anders!
  Hierin geef ik Maarten van Ham volledig gelijk, maar de wereld is weerbarstiger dan een blog kan beschrijven helaas.

  Dat we denken in coderingen is misschien wel de ‘bron van alle kwaad’. We gebruiken ook niet het telefoonnummer in het telefoonboek om iemand te identificeren. Telefoonnummers wijzigen of verdwijnen uit het boek. De identificatie doen we middels het Burger service nummer (BSN) (of voor de oude garde: het sofinummer)

  Coderingen als in classificaties leveren bij het opzetten van documenten een inhoudsopgave op. Binnen de BIM processen richten we ons meer en meer op informatie ipv documenten. Binnen het bouwproces hebben we meerdere rollen die verschillende werkmethoden gebruiken. Verificatie en validatieprocessen moeten aansluiten op werkmethoden en op inhoud.

  BIM en bestekken.
  STABU Bouwbreed bijvoorbeeld biedt meerdere werkmethoden tenopzichte van het oude STABU2 wat alleen een werksoortenindeling kende. Deze werksoortensystematiek was ook nog eens alleen bruikbaar met de UAV.
  Ondersteuning voor Programma van Eisen, ontwerp, uitvoering, oplevering (As Built) en gebruik (As maintain) zijn uitgangspunt voor de nieuwe opzet. Hiermee praten we ook niet meer over bestekken maar over specificaties, die leiden tot een gebouwdossier. Flexibiliteit is het sleutelwoord zodat we het bouwproces nu eens integraal kunnen gaan benaderen en informatie met elkaar van grof naar fijn kunnen gaan opbouwen.

  Veranderingen in werkmethoden zijn een uitdaging op zich, mensen zijn nu eenmaal geneigd om binnen hun comfortzone te blijven. Dit betekent al snel dat een nieuwe codering/classificatie/werkmethode wordt gezien als een drempel, zeker als dit nog geen gemeengoed is of de meerwaarde is onderkend. De benaderingswijze in BIM processen is echter wel iets anders gestructureerd dan we in 1947 (SfB) of 1990 (STABU2) gewend waren. Soms is het nodig om naar nieuwe wegen te zoeken in werkmethoden om een integrale benadering te ondersteunen.

  Eén Taal?
  Op identificatienummer (GUID) te kunnen koppelen heb je eigenlijk één taal nodig die als schakelbord kan functioneren tussen al die informatie en kennis en werkmethoden die nu in gebruik zijn. Door op die wijze te werken krijg je een onzichtbare laag die het mogelijk maakt om met elkaar te praten. Zo’n taal is echter niet gemakkelijk om te maken, behalve academisch is ook praktisch hier nog geen éénduidigheid over. buildingSMART Data Dictionary is zo’n initiatief wat zich op internationaal niveau zich om op een open wijze deze koppelingen mogelijk te maken. Binnen Nederland is CB-NL een equivalent van dat initiatief.

  Inhoud!
  Met zo’n schakelbord worden de mogelijkheden gecreëerd om te kunnen koppelen, vraag is WAT gaan we dan koppelen. Juist hiervoor zijn organisaties als CROW en STABU in het leven geroepen. Structureren van kwalitatief inhoudelijke en gevalideerde informatie, wat meerwaarde biedt in het bouwproces. Verificatie en validatie van eisen met technische oplossingen wordt op die manier op een dieper informatieniveau mogelijk gemaakt.

  Over 5 jaar terugkijken wordt al zo’n 15 jaar gedaan, tot nu toe hebben we nog niet kunnen zeggen “goh was dat zo lastig toen?”, maar dit neemt niet weg dat we wel naar voren bewegen.

Geef een reactie