Ronald Kleverlaan over crowdfunding, betrokkenheid en de gunfactor

Ronald Kleverlaan over crowdfunding, betrokkenheid en de gunfactorDe meningen over crowdfunding lopen nogal uiteen, van een tijdelijke trend tot de aanloop naar een heel nieuw tijdperk in financiering. Ook in de bouwsector spelen veel vragen rond dit thema, wat houdt crowdfunding nou eigenlijk in, moeten we er iets mee en hoe pakken we dat dan aan? Deze en andere vragen legde ik voor  aan Crowdfundingadviseur Ronald Kleverlaan. Hij is er van overtuigd dat crowdfunding geen hype is, mits je het natuurlijk goed aanpakt.

Er zijn verschillende theorieën over wat crowdfunding precies is, variërend van een vorm van sponsoring tot het (bijna traditioneel) aandeel nemen in een bedrijf. Wat is crowdfunding volgens nou eigenlijk?

“Crowdfunding is het financieren van een project of bedrijf door een groep personen. Dit loopt inderdaad van donaties (met eventueel een tegenprestatie), pre-sales tot en met het uitgeven van leningen of investeren in aandelen. Vanwege de breedte worden de laatste twee vormen van crowdfunding vaak samengevat als ‘crowd investing’.”

Crowdfunding is dus een breed begrip. Hoe wijkt het dan af van traditionele vormen van financiering?

“Bij crowdfunding vindt directe participatie plaats in projecten. Het voordeel hiervan is dat de personen zich veel meer betrokken voelen bij een project en als ‘ambassadeurs’ het project gaan promoten. Ook kunnen die personen inhoudelijk waardevolle input leveren.”

“Het is daarnaast een perfecte manier om marktonderzoek te doen. Je kunt direct testen of er interesse is in het project en of personen bereid zijn om er aan bij te dragen. Als dit niet het geval is, moet goed overwogen of het wel haalbaar is om het project door te zetten.”

Is crowdfunding ook interessant voor de bouwsector en wat kunnen de voordelen hiervan zijn?

“Ja, zeker. Er is regelmatig discussie of er wel voldoende en de juiste bouwprojecten gestart worden. Door (een deel van) de financiering op te halen bij particulieren, kan draagvlak verkregen worden. Er kan getest worden of er vraag is naar deze ontwikkeling. Daarnaast kunnen voor sommige (sociale) projecten mogelijk gunstigere rentepercentages behaald worden als particulieren er de noodzaak van inzien.”

Wat zijn succesvolle voorbeelden van crowdfunding in de bouw?

“Een bekend voorbeeld is de Luchtsingel in Rotterdam, waarbij 1.300 personen investeerden in de bouw van een voetgangersbrug over het Hofplein. Deelnemers konden een plank, element of brugdeel kopen waar hun naam op vermeld staat. Het project is zo succesvol dat het winnaar is van ‘Het Stadsinitiatief Rotterdam’ en zo nog eens 4 miljoen euro wint. Een ander succesvol crowdfunding initiatief is de Windcentrale: de aankoop van 2 windmolens door 5.500 personen voor in totaal 7 miljoen euro om eigen stroom op te wekken. De vraag was zo groot dat de voorinschrijving voor de volgende molens is al gestart.”

“Het Schooltje van Dik Trom is wellicht minder bekend, maar zeker ook een mooi project. Er is 60.000 euro opgehaald om een schooltje in Etersheim (Noord-Holland) in stand te houden waar Johan Kievit zijn beroemde kinderboeken schreef. Inmiddels is het gebouw grondig gerenoveerd en heropend als kinderboekenmuseum. Een lichtend voorbeeld van crowdfunding in de bouwsector is tenslotte Vechtclub XL. Het doel is om een 2.500 vierkantenmeter groot bedrijvencomplex te ontwerpen, bouwen en exploiteren waar ruimte is voor zo’n 150 creatieve en duurzame ondernemers.”

Welke tips heb je voor bedrijven die met crowdfunding aan de slag willen?

Uit ervaringen met verschillende crowdfunding-platformen komen, zoals ik eerder al schreef, drie factoren voort die minimaal nodig zijn voor een succesvolle crowdfunding-campagne, namelijk storytelling, urgentie en communicatie. Het moet een ‘sexy’ verhaal zijn dat doorverteld kan worden, er moet voldoende druk zijn om het geld binnen te halen en je moet het project actief online en offline promoten. Daarnaast heb ik de volgende tips voor organisaties die er mee aan de slag willen:

  • Omschrijf je project zo concreet mogelijk
  • Indien mogelijk, knip het project op in delen die overzichtelijk zijn om te financieren
  • Crowdfunding kan als hefboom gebruik worden om andere financiering eenvoudiger te maken (zie het voorbeeld van de Luchtsingel hierboven)
  • Stel een duidelijk deadline, dat zorgt voor urgentie
  • Kies een actieve ‘trekker’ van het project: Iemand die met passie kan vertellen waarom het zo belangrijk is
  • Zorg er voor dat deze persoon er voldoende tijd in kan investeren. Het is een tijdrovend proces.”
Zijn er specifieke zaken waar men in de bouwsector rekening mee moet houden?

“Bij crowdfunding is de gunfactor belangrijk. Donateurs of investeerders doen niet alleen mee vanwege een mogelijk hoog financieel rendement. Het gevoel ergens bij te horen en iets te realiseren wat zij belangrijk vinden is ook belangrijk voor hen. Zorg dat de gunfactor behouden blijft door een inspirerend verhaal waar mensen ‘warm’ van worden. Dit is een extra uitdaging voor de stoere en zakelijke bouwsector.”

“Daarnaast is crowdfunding alles-of-niets. Als het doelbedrag niet gehaald wordt, dan gaat het project niet door. Het alsnog door laten gaan zal afbreuk doen aan de kracht van vervolgcampagnes. Je moet er vooraf dus goed over nadenken of dit een consequentie is die je wilt aanvaarden.”

Welke kansen liggen er voor (bouw)bedrijven in het gebruik van crowdfunding?

“Betrek het publiek vooraf bij nieuwe initiatieven en vraag hen om input. Op deze manier zijn ze al betrokken. In een volgende fase kan hen dan gevraagd worden of ze ook bereid zijn om er aan bij te dragen door te investeren en een mooi rentepercentage of dividend te ontvangen.”

“Tenslotte wil ik graag een hardnekkig misverstand uit de wereld helpen. Bij crowdfunding wordt vaak gedacht dat er een anonieme crowd is die investeert in een project. Dit is niet het geval. Het is in grote mate een netwerk van personen rond het project die er in participeert. Een beter woord voor crowdfunding is dan ook community funding.”

 

large_OupSvyko7aOFVEStnTFihpcu-1334

Ronald Kleverlaan noemt zichzelf ‘crowdfunding evangelist’. Hij is oprichter van crowdfunding bureau WEBclusive – winnaar van de Accenture Innovation Award 2012. Sinds de Nederlandse start van crowdfunding, 4 jaar geleden, is hij betrokken geweest bij de meest succesvolle platformen in Nederland. Hij is initiatiefnemer van de Crowdfunding Roundtable, waar de belangrijkste Crowdfunding initiatieven in Nederland bij zijn aangesloten en co-founder van het European Crowdfunding Network. Ronald Kleverlaan is te bereiken via Twitter (@kleverlaan) of Linkedin (http://nl.linkedin.com/in/kleverlaan


Over de auteur: Lieneke de Boer

Lieneke de Boer is afgestudeerd communicatiedeskundige en werkte bij BouwKennis als projectmanager BouwStijl Media. Naast de projectplanning van de eigen BouwKennis redactie was ze in deze functie verantwoordelijk voor de communicatieprojecten van vele externe partijen.

Geef een reactie