Rolsteiger wordt veiliger door nieuwe regels

Nieuwe regelgeving vanwege tientallen ongelukken 

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe en scherpere veiligheidsregels voor het opbouwen van rolsteigers. Dit omdat veel rolsteigers onveilig blijken te zijn en er regelmatig ongelukken mee gebeur(d)en in de bouw. Uit een rapport van Inspectie SZW kwam naar voren dat zich jaarlijks zo’n 35 ongelukken in Nederland voordoen met rolsteigers. Gemiddeld leidde dit tot jaarlijks 1 à 2 doden en vier mensen die blijvend letsel aan hun val van een steiger overhielden. Vanwege het valgevaar drongen de Inspectie SZW en werkgevers- en werknemersorganisaties aan op strengere regelgeving 

Welke nieuwe bepalingen gelden er?
Als je een rolsteiger kopen gaat , is het belangrijk om de nieuwe regelgeving goed te kennen. Sinds 2018 voert de Inspectie SZW namelijk steekproefsgewijs controles uit op bouwplaatsen om te beoordelen of de opgebouwde steigers wel veilig genoeg gemonteerd en vastgezet zijn. Maar in welke opzichten is de regelgeving precies veranderd? De belangrijkste aanpassing is dat randbeveiliging verplicht wordt: steigers moeten voorzien zijn van leuningen aan de zijkant die de kans op vallen aanzienlijk verkleinen. De leuning dient op heup- en kniehoogte te zitten en moet voorzien zijn van een kantplank. Als deze niet zijn aangebracht, is het betreden van het steigerplatform verboden. Verder moet het hoogteverschil tussen twee platforms minimaal 2 meter bedragen voor een goede en vrije doorloop. Bij traditionele steigers is het vaak lastig om heupleuningen aan te brengen, al zijn er nu meerdere fabrikanten die leuningen op de markt brengen om bestaande steigers aan te passen. Maar ook het aanschaffen van een nieuwe steiger die voldoet aan de nieuwste regelgeving is uiteraard een optie in de bouw.

Andere oorzaken van ongevallen
Andere belangrijke oorzaken van ongelukken zijn steigers die niet goed zijn verankerd zijn of onvoldoende zijn gestabiliseerd, een falend evenwicht door een instabiele ondergrond of een steiger die op een verkeerde plek staan. Ook ondeugdelijk materiaal komt voor als veroorzaker van ongelukken. Zorg er in de bouw daarom altijd voor dat de steiger periodiek gecontroleerd wordt en de opbouwinstructie van de leverancier exact opgevolgd wordt. Door hierin consequent te zijn, neemt de kan op ongevallen sterk af.

Controle door de Inspectie SZW
Wanneer bij een controle door de Inspectie SZW blijkt dat de steiger niet voldoet aan de nieuwe regelgeving, leidt dit tot een boete voor het bouwbedrijf en/of het (tijdelijk) stilleggen van de bouwwerkzaamheden. Redenen genoeg dus om de veiligheid van rolsteigers serieus te nemen en de opbouwvoorschriften op te volgen!

 


Geef een reactie