Prestatiegaranties: nooit aan beginnen of dé kans voor 2017?

20140407_Nul_op_de_meter_tekstloosMet de komst van de EPV wetgeving voor verhuurders, komt het bieden van een serieuze prestatiegarantie prominent in beeld als onderdeel van de dienstverlening van bouw- en onderhoudsbedrijven. Daarnaast dwingt de nieuwe wet op de kwaliteitsborging de bouw- en onderhoudsbedrijven na te denken over de wijze waarop kwaliteit wordt gemeten en gegarandeerd. Bieden deze ontwikkelingen een nieuw perspectief voor de bouwsector?

Wennen voor de aanbieders

Enkele weken geleden sprak ik met de directeur van een bouwbedrijf over Nul op de Meter en de verregaande prestatiegarantie die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Hij vroeg zich af of de bouw niet wat aan het doorslaan was. “Zo ver gaan we toch in geen enkele andere sector?” vroeg hij zich hardop af in het gesprek. Voor wie wat breder kijkt dan de bouwkolom, zijn er zeker voorbeelden te geven van verregaande garanties op de prestatie van een product. Neem nu een leaseauto: voor een vast bedrag per maand rijd je een auto waarvan de prestatie wordt gegarandeerd op het vlak van onderhoudskosten en betrouwbaarheid. Doet de auto niet wat is beloofd in het leasecontract, dan heeft de klant recht op een vervangende auto, uiteraard binnen de in het leasecontract gestelde voorwaarden. Daarbij is een gemiddeld gebruikersgedrag ingecalculeerd voor wat betreft de onderhoudskosten. Er is dus niet alleen sprake van een productgarantie, maar ook van een prestatiegarantie op dat product: de gebruiker kan blijven rijden, ook als het product niet voldoet. De leasemaatschappij heeft goed nagedacht over de prestaties die gegarandeerd worden en geeft bijvoorbeeld geen garantie op het verbruik van de auto. Dat is namelijk te sterk afhankelijk van de wijze waarop de auto door de gebruiker wordt gebruikt.

Terug naar de bouw: het bieden van een verregaande prestatiegarantie op nieuwbouw en renovatie kon wel eens een prima manier zijn om je als aanbieder te kunnen onderscheiden van concurrenten. Los van Nul op de Meter renovaties die onder de EPV wetgeving vallen, wordt hier immers nog maar weinig mee gedaan, terwijl dit een grote toegevoegde waarde voor de klant kan bieden. Het imago van de bouw is immers niet al te best en het vertrouwen in de te bieden prestaties is daardoor eveneens laag. Huurders en woningeigenaren staan daardoor vaak sceptisch tegenover de voorgespiegelde besparingen bij energiebesparende maatregelen. Eerst zien, dan geloven! Een prestatiegarantie is dan een grote pré in het aanbod.

Beren op de weg?

Natuurlijk zijn er beren op de weg te bedenken. De werkelijke prestatie op het vlak van energiegebruik en comfort zijn net als het praktijkverbruik van de leaseauto natuurlijk sterk afhankelijk van de gebruiker. Toch is dat geen onoverkomelijk bezwaar. Met de juiste kennis van installaties en meer sensoren en meettechniek dan uitsluitend de energiemeters in de meterkast, kun je als aanbieder probleemloos gebruikersgedrag scheiden van de woningprestatie. Bij een auto kun je immers ook precies aflezen wat er onder de motorkap gaande is wanneer de dealer het motormanagement uitleest. Naast het feit dat deze meetgegevens de werkelijke prestatie in beeld brengen, bieden ze een schat aan informatie over hoe de klant de woning gebruikt en de werkelijke klantbehoeften. Deze ‘big data’ is een goudmijn aan informatie voor nieuwe ontwikkelingen die je verder kunnen onderscheiden. Bij het gebruik van software doen we niet anders en ook onze auto’s geven steeds vaker geanonimiseerde informatie door aan de fabrikant. Het klinkt voor de relatief low-tech bouwsector misschien eng en ingewikkeld, maar met goede partners voor installaties en ICT in de arm, staat zo’n monitoringssysteem snel overeind. En natuurlijk is er privacyregelgeving, maar die geldt net zo goed voor de automotive industrie en softwarefabrikanten en is daar nauwelijks belemmerend.

Wat houd je dan tegen? Is het de complexiteit van privacyregelgeving? De hogere kosten voor de sensoren en metingen? Of is het de angst voor tegenvallende kwaliteit?

Slager keurt zijn eigen vlees?

Bekeken vanuit de klant kan zo’n prestatiegarantie enorm helpen. Een verregaande prestatiegarantie op energiebesparing en wooncomfort geeft aan dat de aanbieder achter zijn product staat. In plaats van de algemene houding in de bouw van ‘We zien wel of het werkt’, krijgt de klant de zekerheid dát het gewoon werkt. Toch zit er ook aan de klantzijde hier en daar nog wel scepsis. Want wie gaat de prestatiegarantie garanderen? Is het dat de bouwer, waarmee de slager zijn eigen vlees keurt? In de meeste gevallen wel. Maar bij zo’n prestatiegarantie geldt dan wel dat de slager niet alleen zijn eigen vlees keurt, maar de biefstuk ook zelf moet opeten, ook al is die bedorven. De slager (en dus in dit geval de bouwer) kijkt dus wel uit wat hij aanbiedt…


Over de auteur: Sean Vos

"De bouwsector kan een enorme innovatieslag maken door projecten seriematiger aan te pakken en projectoverstijgend samen te werken..." Mijn visie: met samenwerking en opschaling kom je verder. Door projectoverstijgend samen te werken, kunnen de faalkosten in de bouwsector flink omlaag. Bovendien opent dit mogelijkheden voor innovatie en cocreatie, omdat ontwikkelkosten over meerdere projecten én meerdere samenwerkingspartners kunnen worden verdeeld. De huidige bouwtraditie lijkt hier echter niet op ingericht. Het is daarom tijd voor verandering. Ik weiger te geloven dat de bouwsector tradioneel is en zal blijven. Liever ga ik de uitdaging aan. Wie nooit iets probeert, zal immers nooit iets veranderen... Met deze visie ben ik drie jaar geleden begonnen met SlimRenoveren, een advies- en productontwikkelingsbureau voor het vakgebied renovatie. Samen met mijn collega Doris de Bruijn ontwikkel ik concepten en producten voor het seriematig verbeteren van de bestaande (woning)voorraad en help ik opdrachtgevers bij de implementatie daarvan. Een mooie uitdaging in een markt die zich op dit moment razendsnel ontwikkelt!

Geef een reactie