Overheid let op: ‘typegoedkeuring’ is het toverwoord voor versnelling!

Kijkend naar de bouwsector, dan zijn er zeker vraagtekens te zetten bij het gehele proces. Waarom lijkt het erop dat elk huis uniek ontworpen moet worden, terwijl de meeste opdrachtgevers corporaties en ontwikkelaars zijn? Dit zijn niet de mensen die later de woning gaan bewonen, maar andere belanghebbenden.

De Nederlandse overheid communiceert over versnelling van de woningbouw. De vraag die echter gesteld moet worden; welke onderdelen in het proces zijn niet van toegevoegde waarde en wat zijn alternatieven?

Mensen die mijn blogs lezen weten dat ik vaak schrijf over de besteding van tijd. En toch wil ik het daar nu niet over hebben. Ik wil een parallel trekken met een andere branche, waar dezelfde overheid maatregelen heeft genomen, welke van grote impact kunnen zijn op de beoogde versnelling.

Typegoedkeuring

De auto waar u en ik in rijden voldoet aan een zogenaamde ‘typegoedkeuring’. De eerste versie van een model wordt getoetst aan de geldende wetgeving, richtlijnen en normen. Zodra dat allemaal in orde is, geeft de overheid een ‘typegoedkeuring’ af. Alle soortgelijke voertuigen hoeven dan niet individueel gekeurd te worden.
Dit vraagt natuurlijk om vertrouwen. Bijvoorbeeld dat elke volgende auto ook daadwerkelijk gebouwd wordt zoals de getoetste auto. Dat moet haalbaar zijn, ook in de bouw.

Dus stel: een gemeente stelt grond ter beschikking voor ontwikkeling. Dan zou een ontwikkelaar een serie woningen kunnen laten bouwen welke voorzien zijn van een typegoedkeuring;

  • De gemeente kan het proces van vergunningen extreem verkorten, alsmede besparen op de benodigde tijd.
  • Er is geen architect in het proces actief die een individueel ontwerp gaat uitwerken, wat de kosten drukt.
  • De aannemer en zijn toeleveranciers gaan veel van hetzelfde produceren en kunnen het proces industrialiseren, waardoor de woning in een paar uur geassembleerd kan worden op de bouwplaats.
  • Industrialisatie garandeert een identieke uitvoering.
  • Industrialisatie maakt het mogelijk om met relatief weinig mensen veel meer te produceren.
  • De term faalkosten wordt op deze wijze structureel uitgeroeid.
  • De bouwplaats kan veel kleiner worden van omvang, enkelstuks en grote series komen qua kostprijs steeds dichter bij elkaar.
  • Bouwen wordt een activiteit die weer past in deze tijdgeest; minimaal handwerk, maximale benutting van ICT.
  • De bouwduur is veel korter, dus ook de overlast voor de omgeving.
  • Industrialisering is feitelijk een voorwaarde voor circulair gaan produceren. Kortom, ook hier kunnen slagen gemaakt gaan worden.

Door aan de slag te gaan met de kreet typegoedkeuring in de bouw investeert de overheid tegelijkertijd in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook dat lijkt mij geen overbodige luxe in een branche waar in 2018 dodelijke ongelukken gebeurde en 4225 mensen gewond raakten tijdens hun werk.

Is typegoedkeuring een wondermiddel? Nee; maar de effecten van deze overzichtelijke maatregel kunnen enorm zijn.

Grote aannemers

Is typegoedkeuring goed voor de grote aannemers? Dit valt te bezien; tot nu toe zijn er een paar serieus bezig met een ‘enkelstuks seriewoning’. Maar zelden vormt deze woning nog de hoofdmoot.

Een aannemer die samen met zijn leveranciers (klinkt toch een stuk beter dan onderaannemers in deze context) het slimste concept bedenkt kan wel eens een heel succesvol product op de markt zetten. Een kleinere organisatie kan soms heel snel schakelen en hoeft dus zeker niet in het nadeel te zijn ten opzichte van de grote organisaties. En de bewoner of de koper? Die kan op diverse plekken in het land gaan kijken hoe de woningen er in werkelijkheid uitzien!

Als er versnelt moet worden kan de overheid dus zeker van grote invloed zijn. Door op cruciale plaatsen in het proces een alternatief in te richten. Zal even duren, maar ik voorspel dat het gaat gebeuren. De vraag is alleen wanneer.


Over de auteur: Hans de Waay

Samenwerken is mijn vak! Een groep vakmensen presteert niet vanzelf als een topteam. De processen moeten helder zijn, de onderlinge afspraken functioneel en de communicatie zo open als mogelijk. Samen leren van fouten is de basis voor een gezamenlijk rendement. Mijn rol; teams laten inzien wat hun kansen zijn als ze aandacht schenken aan dit onderwerp en vervolgens ondersteunen bij de realisatie. trainer | adviseur | interim | samenwerken is mijn vak | inkoop | LEAN | communicatie | innovatie | bouw | industrie | zorg

Geef een reactie