Op naar een nieuwe fase!

Je kan kijken naar wat er niet meer is
Je kan ook nadenken over wat er nu mogelijk is

Nederland is een rijk land, waarin vrijwel alles goed geregeld is. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Maar vergelijk het met een gemiddeld ander land in de wereld, dan is het een prima land om in te leven.

In tijden dat het corona virus zich verspreidt over de wereld raakt het iedereen. Het is de vraag wie in staat is om zich voldoende aan te passen aan de nieuw ontstane situatie.

Kijkend naar de bouw dan zie ik nog geen echte bedreigingen ontstaan. Wel veel kansen. Immers, er is een enorme vraag naar woonruimte. Oftewel; er is genoeg werk in deze branche. Nog steeds kunnen er zat leegstaande kantoren worden omgebouwd, kunnen verouderde woningen een upgrade krijgen door deze van een nieuwe schil te voorzien en kan er uiteraard gebouwd worden.

De grootste uitdaging waren en blijven beschikbare grond en vergunningen. Geld kan het probleem niet zijn. De corporaties hebben zat, zeker als de Overheid even mee wil denken over bepaalde belastingen.
Grond en vergunningen zijn een onderwerp waar de overheid alleen invloed op kan uitoefenen. De vraag is hoe groot de wil is. Als een gemeente zijn taak serieus neemt zal ook dit toch geen probleem mogen zijn?

Handjes om te bouwen staan in relatie met de methodiek van werken die gehanteerd wordt in de bouw. Industrialisatie kwam niet of nauwelijks van de grond. Juist nu de Poolse medewerkers voor een groot gedeelte naar hun thuisland zijn vertrokken, een prima timing om hier eens flink werk van te maken.

Willen we in Nederland serieus het tempo opvoeren in de bouw, dan zijn er nogal wat kansen die dit mogelijk maken. Met een subsidielandschap dat vol staat met mogelijkheden is het feitelijk alleen kwestie van ‘gaan doen’. Wat houdt ons tegen? Juist nu!

Welke ontwikkelaar, architect, aannemer, installateur of toeleverancier durft een hechte samenwerking op te zetten om industrieel bouwen serieus vorm te gaan geven? Welke overheidsinstelling durft het aan om mee te denken over iets als een typegoedkeuring voor woningen, om het hele vergunningstraject uit te kunnen sparen? Welke corporatie zou graag een eigen standaard aan woningen in z’n bezit willen hebben, waar hij de komende decennia enorm voordeel kan behalen in de post onderhoud?

Juist in een tijd die gedomineerd wordt door overheidssteun aan elke kroeg op de hoek, zou de tijd en energie veel beter gestoken kunnen worden in het slimmer organiseren van de hele keten waarmee de behoefte naar woonruimte georganiseerd kan worden. Door een systeem op te zetten waardoor we tegelijkertijd doelen behalen als voldoen aan een klimaatakkoord. Corona of niet; we hebben in de gebouwde omgeving de komende jaren nog zat uitdagingen te realiseren.

Laat ik bovenstaande maar samenvatten door een oproepje te plaatsen;

“Werk jij bij een provincie, gemeente, projectontwikkelaar, architect, aannemer, installatiebedrijf, producten of toeleverancier of andere belanghebbende partij en wil je hierover meedenken en meedoen? Laat mij dat dan even weten, dan gaan we met z’n allen in gesprek.
Om juist nu de stappen te maken die een mooie toekomst met genoeg energiezuinige woonruimte mogelijk te maken.”

Ik krijg er nu al zin in. Jij ook?


Over de auteur: Hans de Waay

Samenwerken is mijn vak! Een groep vakmensen presteert niet vanzelf als een topteam. De processen moeten helder zijn, de onderlinge afspraken functioneel en de communicatie zo open als mogelijk. Samen leren van fouten is de basis voor een gezamenlijk rendement. Mijn rol; teams laten inzien wat hun kansen zijn als ze aandacht schenken aan dit onderwerp en vervolgens ondersteunen bij de realisatie. trainer | adviseur | interim | samenwerken is mijn vak | inkoop | LEAN | communicatie | innovatie | bouw | industrie | zorg

Geef een reactie