Nog 2500 werkdagen te gaan tot 2030 !

Door de hele Covid-19 en Stikstof situaties  zijn we het wellicht vergeten, maar wist u nog dat we in de bouwagenda afspraken dat we in 2030 de hele gebouwde omgeving in Nederland digitaal in kaart moeten hebben gebracht ?

U denkt dat zijn altijd mooie woorden, maar concreet in de praktijk komt er meestal van deze ambities weinig terecht. Nou onder de spreekwoordelijke radar worden in ieder geval de fundamenten alvast gelegd, met behulp van een breed scala aan enthousiaste partijen en brancheverenigingen die hun schouder onder de DigidealGO hebben gezet.

Mooi denkt u , weer een praatclub erbij. Niets is minder waar.  Vele betrokken ondernemers steken hun handen uit de mouwen om nu gezamenlijk stappen te maken !

Allereerst is er op 4 Juni jl. door de installatiesector de Open Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) gelanceerd.  Een open datapool voor 3D /BIM objecten voor iedereen toegankelijk, onder de noemer DigidealGO versnellingsproject. De basis bestaat uit een parametrische opzet door standaard (ETIM MC) data te koppelen aan objecten. Hierdoor is het mogelijk voor alle installateurs in Nederland om hun BIM processen naar een hoger niveau te tillen. Dankzij open UOB werken engineers, calculatoren, projectleiders en inkopers met exact dezelfde productdata, en wordt BIM pas écht een integraal onderdeel van het primaire bedrijfsproces   Vandaag is UOB gericht op installatietechniek, maar ook vanuit andere bedrijfstakken in de bouw is interesse in deze methodiek.  Door te kiezen voor een platform die beheerd wordt door de bedrijfstak zelf, kunnen alle geïnteresseerde software partijen , onafhankelijk van de standaard,  aanhaken op deze bibliotheek en daar verdere functionaliteiten aan toe voegen.

Dit is een eerste stapje naar een digitaal stelsel gebouwde omgeving, en als zodanig is open UOB dan ook een versnellingsproject binnen DigidealGO.  In het ontwerpdocument van DigidealGO van oktober 2019  wordt gepleit voor een gemeenschappelijke aanpak met behulp van open standaarden.  Alleen dan geven we maximale ruimte aan alle marktpartijen om te innoveren. Centraal in deze innovatie staat het virtuele bouwwerk  in de hele levenscyclus van een gebouw. Van ontwerp, bouw, ingebruikname, beheer en onderhoud , tot aan recycling.  Hiervoor is uiteraard meer nodig dan een BIM model.  Bijvoorbeeld:

  • Hoe beschrijven we in het virtuele bouwwerk alle duurzaamheidskenmerken op een uniforme en gestandaardiseerde manier?
  • Hoe kunnen we de individuele producten identificeren en traceren in een bestaand gebouw ?

 

Ook voor deze 2 specifieke voorbeelden werken marktpartijen binnen de DigidealGO aan een aantal initiatieven. Wist u dat er op het gebied van duurzaamheids-/circulariteitskenmerken van producten er in NL al meer dan 10 initiatieven bestaan?  Zoals daar zijn  Madaster, Greenworks , Nationale milieu database , de MRPI, etc. Stelt u zich eens voor dat al deze initiatieven kunnen putten uit  1 en dezelfde standaard om kenmerken te beschrijven en te kwantificeren. Noodzakelijk kwaad, willen we voorkomen dat we verschillende interpretaties geven of een product wel of niet circulair is. Ketenstandaard Bouw en Techniek is nu bezig om te onderzoeken of een gemeenschappelijk standaard te ontwikkelen is die eveneens rekening houdt met internationale standaarden op dit vlak, zoals de EN 15804.

En als we dan producten circulair gaan toepassen , moeten we ze ook op locatie kunnen identificeren. Hierbij zijn we aangekomen bij het volgende DigidealGO versnellingsproject; Traceble (Traceerbaar ) bouwen.  Want circulaire producten worden in gebouwen assets (activa) op de balans.  En dan komen naast wetgeving als de Wet Kwaliteitsborging ook aspecten aan bod als prestatienormen, garantie, aansprakelijkheid,  mate van herbruikbaarheid, etc. Producten zijn namelijk verwerkt in een concept.  Dit concept is op locatie A van andere waarde dan op locatie B.  Daarnaast moeten we kunnen uitlezen wanneer exact producten zijn geplaatst en onder welke voorwaarden. Dit vereist een uniforme data-uitwisselingsprotocol, ondersteunend aan het BIM model.  Hierbij moet ook bepaald worden wie welke data mag uitlezen. Het meest praktische voorbeeld hierbij is de situatie in het project parkeergarage vliegveld Eindhoven Mei 2017 . Dit vroeg om snel inzicht te krijgen in locaties waar een zelfde vloerconstructie werd toegepast, in welke context de vloeren werden toegepast als ook het moment wanneer de vloeren waren geplaatst.  Afgelopen 13 mei zijn er in opdracht van Ketenstandaard Bouw en Installatie, met een 20-tal vertegenwoordigers uit de bouw en installatie een aantal use-cases geformuleerd die in de komende maanden verder zullen worden uitgewerkt.

Nog maar 9 jaar te gaan om te voldoen aan de ambities van de bouwsector en de overheid om de complete gebouwde omgeving te digitaliseren, maar met de juiste fundamenten en standaarden gaat het ons lukken!

Wil je meepraten, kijk dan op www.digideal.go/projecten en meld je aan!

Bekijk hier de informatiesheet over UOB Fabrikanten.


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie