Nieuwe verdienmodellen: buzzwoord of bruikbaar op bedrijfsniveau?  

Professoren en andere geleerden hameren op het belang van nieuwe verdienmodellen. Een buzzwoord voor wetenschappers of een bruikbare trend voor ondernemers in de bouwsector? Om potentiële marktkansen te benutten, zijn nieuwe verdienmodellen onmisbaar. Veel ondernemers in alle schakels van de bouwkolom oriënteren zich op de mogelijkheden om nieuwe wegen in te slaan. Dit heeft alleen kans van slagen, als zij zich laten omringen door gelijkgezinde marktpartijen uit andere schakels van de bouwkolom. Deze ondernemers hebben bovendien behoefte aan begripvolle adviseurs en financiers, leveranciers en afnemers, die met hen de nieuwe verdienmodellen een eerlijke kans willen geven.

De tijd is rijp voor een praktijkgerichte bottom-up aanpak, waarmee veel ondernemers in het MKB en in het grootbedrijf hun winst zullen doen. De top down-benadering van de wetenschappelijke wereld schiet tekort, heeft veel lacunes en kan niet zonder praktische vertaalslag tot een succes op bedrijfsniveau leiden.

Van aanbodgestuurd bouwen naar vraaggericht ontzorgen

De bouwsector maakt momenteel een ingrijpend veranderingsproces door. De huidige crisis zet de ontwikkelingen onder druk. Die gaan van aanbodgestuurd bouwen naar vraaggerichte concepten. Van aandacht voor productspecificaties naar proceskwalificaties. Van aannemen van hetgeen door anderen is bedacht naar aanbieden van zelfbedachte slimme oplossingen. Dat is de rode draad in de actuele transitie van de bouwsector, die elk bedrijf in de bouwkolom raakt of mogelijk zelfs kraakt. Bij zo’n verandering ontstaan vanzelfsprekend nieuwe plaatsen, waar ondernemers hun beoogde afnemers ontmoeten. Wat voor traditionele bouwondernemers altijd vakbeurzen zijn geweest, zullen voor innovatieve ondernemers vooral manifestaties van totaaloplossingen worden. Als je aan een nieuwe manifestatie meedoet, heb je een hele expeditie achter de rug.  Daaraan ligt een nieuw verdienmodel ten grondslag, dat uitwerking vindt in veelbelovende businesscases en handen en voeten krijgt in een nieuwe marketingaanpak. Dat vraagt denken in doelgroepen, zoeken naar segmenten en het gericht bewerken van relaties. Daarbij past geen vakbeurs met gangpaden vol geveldelen, bakstenen en steigers, maar dat vraagt om een boulevard met integrale oplossingen en bewezen concepten. Bouwconcepten zijn intelligente samenstellingen van bouwkundige, installatietechnische en woontechnische onderdelen. Dat vraagt vooral ook intelligent beursbezoek. Dan gaan bezoekers op zoek naar die componenten, die met elkaar het optimale concept invullen. De toekomst van de bouw is aan conceptuele oplossers, die de eindklant ontzorgen.

Zoek geen leveranciers voor de laagste prijs, maar bouw met relaties aan de beste oplossing!

 In de transitie van de bouwsector staat de eindklant centraal. Die ontmoeten we niet op traditionele bouwbeurzen. Om van de transitie op bedrijfsniveau een succes te maken, zoek je naar bouwpartners die bij je concept passen.

Met bouwpartners werk je samen aan de oplossing voor de eindklant. Dat vraagt de keuze voor een segment of denkrichting, dat vertaalt zich in een concept. Dat vraagt allereerst competenties op het gebied van samenwerking, dat vraagt nieuwe verdienmodellen.

Competente bouwpartners voor het ontwerp, de bouw, de installatie en het onderhoud en beheer vind je meestal niet in je bestaande oude netwerk. Dat vraagt een frisse kijk op een nieuw netwerk, waarin je samenwerkt met gelijkgezinde partners, die aan je gewaagd zijn.

Daarbij ligt de nadruk bij de keuzevrijheid van ondernemers. Ondernemers staan aan het stuur, maken keuzes en kiezen de richting. Je kunt kiezen voor een aanpak, die toekomstbestendig is. Dat vraagt de juiste richting, een passende inrichting van de organisatie en toegewijde verrichtingen daarbinnen. Dat vraagt stuurmanskunst in moeilijk vaarwater in woelige tijden. Je hebt als ondernemer de sleutel in handen. Ga niet ouderwets rondlopen op een bouwbeurs, maar zoek gericht naar passende partners die kunnen samenwerken in een oplossingsgericht concept.

Ook al is de richting van de veranderbeweging steeds duidelijker, er blijven veel vragen en onduidelijkheden bestaan over de wijze waarop iedere ondernemer voor zichzelf deze verandering met succes kan doorstaan. Dat vraagt niet alleen helderheid over het doel van de verandering, maar vooral ook over de wijze waarop de verandering in het eigen bedrijf kan worden aangepakt, doorgezet en met succes en goed resultaat afgerond. Blijven we toeleverancier van coating tegen de laatste prijs of worden we aanbieder van oplossingen met meerwaarde? Dat vraagt concrete uitwerking van nieuwe businessmodellen, gebaseerd op innovatieve verdienmechanismen.

Bottom up-aanpak nodig

Voor ondernemers en managers in de bouwsector ligt de grootste uitdaging bij verandermanagement op bedrijfsniveau. Vele partijen en organisaties uiten zich over de veranderstrategie op brancheniveau. Zo’n top down-benadering haakt aan bij veranderingen op macro-niveau en vertaalt deze door naar meso-niveau, waarbinnen branches en sectoren zich ontwikkelen. Voor ondernemers is er veel meer waarde te realiseren met een bottom up-aanpak, waarbij er vanaf het micro- of bedrijfsniveau wordt gedacht en gehandeld. Dan ontstaat er voor ondernemers een acceptabele, begrijpelijke en hanteerbare aanpak, waarmee het eigen bedrijf de beoogde transitie kan aangaan en doorstaan. Dat vraagt concrete en direct toepasbare kennis, waarmee iedere ondernemer in elke schakel van de bouwkolom direct zijn of haar winst kan doen. Deze vernieuwende aanpak kan alleen resultaat opleveren als daarmee alle schakels van de bouwkolom daarmee worden bereikt. Het gaat om een sectorbrede en brancheoverstijgende aanpak, waaraan zowel architecten, ingenieurs, bouwers, installateurs en toeleveranciers meedoen. Dat vraagt van – de in de ontwikkeling en uitvoering van bouwprojecten – samenwerkende partijen dat ook zij een branchebrede insteek kiezen en daaraan in de uitvoering voor zichzelf consequenties verbinden.

Nieuwe verdienmodellen bieden alle samenwerkingspartners voordelen. Dan ontstaat een realistische vooruitblik op de toekomst van ondernemingen in de bouw en een stevige uitvalsbasis om de toekomstige positie van elk bedrijf in de bouwsector daadwerkelijk te versterken.

 

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie