Nieuwe NEN1010/2015 ziet na 6 jaar het leven!

directory-235079_1280Vanaf 1 Juli 2016 wordt de nieuwe NEN 1010 de norm voor laagspanningsinstallaties van kracht. Deze norm geeft installateurs in Nederland richtlijnen over de elektrotechnische installaties conform het Bouwbesluit.

Aan deze nieuwe versie is maar liefst 6 jaar gewerkt om tot consensus te komen voor een norm die voldoet aan de uitdagingen van morgen waaronder zonnepanelen, elektrisch rijden, smart grid installaties. Of zoals Power Quality specialist Sjef Cobben het verwoordde “ De onderlinge verwevenheid en afhankelijkheid van toestellen/ installatie en het openbare net wordt groter”

Niet gemakkelijker, zelfs niet eenvoudiger in taalgebruik

Zoals op het NEN congres op 1 September jl. werd aangegeven: “De nieuwe norm is er niet gemakkelijker op geworden, evenals niet eenvoudiger in taalgebruik. (een groot gemis in het gebruik van de norm ! ) Daarnaast krijgt de installateur meer verantwoordelijkheid, en zal zelf meer inschattingen moeten maken” Positief punt voor de installatiesector; de waarde van de installatie gaat wel omhoog, mits deze nieuwe norm goed wordt nageleefd.

De ontwikkeling van de norm heeft mede 6 jaar geduurd, omdat deze norm een afgeleide is van de IEC 60364 norm (ook wel de moedernorm van alle nationale normen genoemd). De NEN 1010 moet dus consistent zijn aan europese normering en typering. Vandaar dat er is gekozen voor de naam “contactdoos” i.p.v. de alom bekende “wandcontactdoos oftewel wcd” Ja ook dat zijn de zegeningen van een verdergaande Europese integratie in wet- en regelgeving ! Bij de lokale vertaling dient consensus te worden bereikt met overige EU-lidstaten over het gebruik van bewoordingen en synoniemen.

Revolutie: wandcontactdoos wordt contactdoos!

12 werkgroepen met vertegenwoordigingen uit de industrie en installatietechniek hebben nu de NEN 1010 / 2015 op basis van een aantal uitgangspunten gewijzigd:

– Het groeiende gebruik van elektronica thuis en op de werkplek. Producten gevoeliger voor overspanning en invloed op de kwaliteit van het net.
– Groei van energieverbruik door van zonnepanelen en elektrische auto’s
– Zoveel mogelijk de Nederlandse bepalingen beperken.
– De norm omvormen van uitvoeringsbepalingen naar doelbepalingen , wat meer ruimte geeft voor eigen invulling.

Hierbij dient u als opdrachtgever / installateur een aantal zaken in acht te nemen die vooraf door de NEN met het ministerie zijn afgestemd.
1. Als opdrachtgever mag u nu al de nieuwe versie van de NEN1010/2015 als eis neerleggen in uw ontwerp/ nieuwbouw.
2. De NEN1010 /2015 dekt niet alle normeringen af voor de bouw van uw utiliteitspand. Zo heeft het Bouwbesluit zijn eigen normering bijv. op het gebied van vluchtwegen en daarbij behorende producten als noodverlichting. Deze hebben voorrang op de NEN1010. Daarnaast staan er in de NEN1010 bepalingen die niet van toepassing zijn op het Bouwbesluit omdat het hier bijvoorbeeld gaat om onderhoud en / of uitbreiding van de installatie.
3. Als u als installateur in een bestaand pand renoveert, dan blijft de oude norm van kracht, mits het gebruik van het pand na ingebruikname niet is veranderd. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit in veel situaties niet het geval is.

Een aantal voorbeelden van aanpassingen waar u als laagspannings-installatiespecialist rekening mee dient te houden zijn o.a.:

– Aanscherping van de beveiliging van installaties tegen overspanning. In Nederland vinden er gemiddeld per KM2 per jaar 2,5 blikseminslagen plaats ! Apparatuur dient hiervoor te worden beveiligd
– Verbeteren van bescherming tegen elektromagnetische straling en interferentie op de installatie en apparatuur in een gebouw. ( de invloed van laagfrequente straling op de mens is hier niet in opgenomen, maar ook hier zal in de toekomst meer aandacht voor komen.
– Beveiligings- en beschermingsmaatregelen. Bescherming tegen brand door vlambogen en isolatiefouten, 30% van de branden in gebouwen ontstaat door zogenaamde vlambogen in de installatie. Extra beveiliging wordt aanbevolen.
– Aandacht voor de invloed van zonnepanelen op het openbare net. (spanningsopdrijving op het net mag niet te hoog zijn)
– Verhogen van de veiligheidsaspecten in medische ruimtes en patiëntenomgevingen.
– Meer ruimte voor flexibel installeren. De voorwaarde bij deze nieuwe installatieconcepten is dat de veiligheidsnorm hierbij niet lager is dan wanneer aan de NEN1010 wordt voldaan. Dit geldt bijvoorbeeld bij het gebruik van buigzame leidingen.

Kortom; de nieuwe NEN1010/2015 haakt in op de ontwikkelingen van vandaag maar geeft geen eenduidig beeld over te volgen normen. Installateurs zullen hierin dus duidelijk hun eigen koers moeten zoeken. De NEN , Uneto VNI zullen hierin zeker moeten ondersteunen

Kijk voor meer info en trainingen over deze nieuwe norm op de website van de NEN, of op de website van Installatiejournaal. Op 10 December is er bijeenkomst bij de NEN zodat u aan de hand van praktijksituaties kunt discussiëren met de NEN1010 klankbordgroep.


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP