Neus in de nieuwbouw

graphHoera, de bouw zit weer in de lift. Er worden weer meer woningen verkocht en ook de nieuwbouw trekt weer aan. Gelukkig komt er weer wat ademruimte voor veel bouwers. Crisisbeheersing voert niet langer de boventoon aan de directietafels en er worden weer voorzichtig toekomstplannen gemaakt. Ook de bouwlobby is weer volop actief. Deze keer niet om Den Haag ervan te overtuigen dat de 6% BTW regeling behouden moet blijven, maar om de nieuwbouwopgave van Nederland nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) kwam onlangs met de rapportage “Balans is zoek tussen renovatie en vervanging”. Hun boodschap: de focus van de overheid heeft in de afgelopen jaren te veel gelegen op renovatie van bestaande woningen, terwijl vervanging van deze woningen veel gunstiger is. Nog los van de overtuiging dat nieuwbouw qua milieubelasting een vele malen grotere impact heeft op het milieu dan renovatie, stoor ik mij vooral aan het wijzend vingertje van de bouwlobby met de boodschap dat de overheid zaken moet veranderen om de bouwsector weer eens zogenaamd verder te helpen.

Laat de markt het oplossen

Zowel de nieuwbouw als renovatie ontwikkelen zich op dit moment snel. Met nul-op-de-meterrenovaties is bij veel woningtypen nieuwbouwkwaliteit voor een levensduurverlenging van vijftig jaar haalbaar. Voor woningen waarvan de casco’s niet meer voldoen, worden supersnelle vervangingsconcepten ontwikkeld. De markt is met al deze ontwikkelingen prima in staat een balans te vinden tussen renoveren en vervangen. De businesscases, doelgroepen, bewonersbelangen en het portefeuillebeleid vormen daarbij een weloverwogen toetsingskader voor iedere opdrachtgever. Waarom moet de NVTB hier zich nog mee bemoeien? Hun belang is duidelijk: in een nieuwbouwwoning gaat meer bouwmateriaal zitten dan in een te renoveren woning en dus is het voor de achterban gunstiger om massaal woningen te vervangen. Met deze lobbypoging naar Den Haag ligt dat belang er echter zo duidelijk bovenop dat het lachwekkend wordt.

Toekomstbeeld

De komende jaren zal de nieuwbouwcapaciteit vooral aangewend moeten worden om de woningvoorraad uit te breiden op plekken waar hier behoefte aan is. Met het groeiende aantal asielzoekers komt er nog een extra opgave bij. De capaciteit die nog overblijft om woningen te vervangen is gering en bovendien is niet deze capaciteit de bottleneck voor de vervangingsopgave, maar de complexiteit van het proces van sloop en vervangende nieuwbouw in relatie tot de impact voor de bewoners en de omgeving. Het argument dat met renovatie de woningen nooit zo duurzaam gemaakt kunnen worden als bij nieuwbouw, is met de komst van de nul-op-de-meterpropositie bovendien van tafel. Kortom: nieuwbouw en renovatie zijn beiden hard nodig om de volkshuisvestelijke opgave van Nederland op te lossen en in beide disciplines zijn innovaties noodzakelijk om de opgave aan te kunnen. De NVTB en de achterban kunnen zich beter focussen op de ontwikkeling van slimme concepten waar behoefte aan is, dan als een klein kind in Den Haag te gaan zeuren om werk. Het wordt tijd dat de sector eens initiatiefnemer wordt van zijn eigen succes. De klant maakt dan wel uit wat voor zijn specifieke opgave de beste oplossing is.

 


Over de auteur: Sean Vos

"De bouwsector kan een enorme innovatieslag maken door projecten seriematiger aan te pakken en projectoverstijgend samen te werken..." Mijn visie: met samenwerking en opschaling kom je verder. Door projectoverstijgend samen te werken, kunnen de faalkosten in de bouwsector flink omlaag. Bovendien opent dit mogelijkheden voor innovatie en cocreatie, omdat ontwikkelkosten over meerdere projecten én meerdere samenwerkingspartners kunnen worden verdeeld. De huidige bouwtraditie lijkt hier echter niet op ingericht. Het is daarom tijd voor verandering. Ik weiger te geloven dat de bouwsector tradioneel is en zal blijven. Liever ga ik de uitdaging aan. Wie nooit iets probeert, zal immers nooit iets veranderen... Met deze visie ben ik drie jaar geleden begonnen met SlimRenoveren, een advies- en productontwikkelingsbureau voor het vakgebied renovatie. Samen met mijn collega Doris de Bruijn ontwikkel ik concepten en producten voor het seriematig verbeteren van de bestaande (woning)voorraad en help ik opdrachtgevers bij de implementatie daarvan. Een mooie uitdaging in een markt die zich op dit moment razendsnel ontwikkelt!

Geef een reactie