Nederland nog niet volledig op koers voor energiedoel 2020

energiedoelMet het einde van het jaar alweer in zicht komt het energiedoel 2020 steeds dichterbij. Of Nederland dit energiedoel gaat halen is nog maar de vraag.

Europa 2020

De Europese Unie (EU) heeft in 2010 het 10-jarenplan Europa 2020 opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over klimaatverandering en (duurzame) energie. Zo is afgesproken dat er minimaal 20% minder uitstoot van broeikasgassen moet zijn dan in 1990, 20% van de energie moet komen uit duurzame energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte en er moet 20% minder energieverspilling zijn (Rijksoverheid). Op basis van deze afspraken heeft elk land een eigen doel gesteld om zo samen het gestelde doel in 2020 te kunnen behalen.

In maart 2017 maakte Eurostat bekend dat er elf EU-landen zijn die hun zelf gestelde doelen voor 2020 al hebben gehaald, namelijk Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Kroatië, Italië, Letland, Hongarije, Roemenië, Finland en Zweden. Opvallend is dat Nederland in het overzicht van Eurostat slecht scoort. Niet alleen dat, Nederland is zelfs het verst verwijderd van het door onszelf gestelde doel. Het Nederlandse doel voor 2020 is 14 procent van het totale energieverbruik uit duurzame bronnen te halen. Nederland loopt, met een aandeel van 5,8 procent in 2015, nog 8,2 procent achter. Maar hoe kan het dat Nederland zo slecht scoort? Wat doet de overheid om het doel in 2020 te behalen?

Rijksoverheid: energiebesparing woningen

De Rijksoverheid stimuleert 1,5% energiebesparing per jaar om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Dit doen zij door middel van de campagne “Energie besparen doe je nu”, waarmee de Rijksoverheid mensen probeert te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken door o.a. betere isolatie, zonneboilers, waterpompen, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid met de huursector in 2012 afgesproken dat vanaf 2020 alle huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter hebben. En dat 80% van de particuliere huurwoningen energielabel C of beter heeft. Ook heeft het Rijk in 2012 met verschillende branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) afgesproken om elk jaar 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Mocht dit echter niet behaald worden, dan worden er geen strenge maatregelen genomen. Je kunt je dan ook afvragen of de afspraken wel genoeg worden nageleefd en of dit bij iedereen even hoog op de agenda staat.

Voornamelijk toename duurzame materialen in nieuwbouwprojecten

Uit recent onderzoek van Arch-Vision blijkt dat in Nederland slechts 67% van de opdrachtgevers van bouwprojecten vragen om duurzame materialen en gebouwen. Nog steeds een derde van de opdrachtgevers vragen hier dus niet om. Tevens blijkt uit dit onderzoek dat er in Nederland voornamelijk rekening wordt gehouden met duurzaamheid in nieuwbouwwoningen. In een derde van de renovatieprojecten wordt volgens de Nederlandse architecten geen rekening gehouden met duurzaamheid. Ook geven architecten aan dat een eventuele (sterke) toename naar de vraag voor duurzame materialen en gebouwen voornamelijk kan worden verwacht bij nieuwbouwprojecten. Dit is enigszins vreemd, aangezien in renovatieprojecten de meeste energiebesparing te winnen valt en er afgesproken is 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken (per jaar!).


Over de auteur: Jeroen de Gruijl

Jeroen heeft de master media & journalistiek in 2013 met succes afgerond en is sinds 2014 als research analyst werkzaam bij USP Marketing Consultancy voor de afdeling Construction. Vanaf 2016 vervult hij de rol van Project Manager en is hij verantwoordelijk voor het verzamelen van accurate marktinformatie en het adviseren op basis van deze informatie.

Geef een reactie