Mobiliteit, nu en in de toekomst

Bij mobiliteit in de toekomst heb je al snel de neiging te denken aan steden met alleen elektrisch vervoer, bijzondere hyperloopconstructies en Amazon-drones die met pakketjes rondvliegen. Revolutionaire concepten die voorlopig nog niet mainstream zullen zijn maar ons wel al jaren fascineren. De toenemende dichtheid van wonen, werken en recreëren vraagt om nieuwe mobiliteitsvormen die de druk op onze steden en het milieu verminderen. De smartphone heeft ons gedrag hierin enorm beïnvloed. De mobiele technologie biedt ons veel gemak en comfort in het plannen, selecteren en effectueren van onze reis. Comfort speelt hierin een hele belangrijke rol. Reizen moet niet alleen comfortabel zijn, maar ook zeker en beschikbaar, met goede aansluitingen en de bestemming moet op de verwachte tijd worden bereikt.

Als belegger en stadspartner vinden we het uitermate belangrijk dat niet alleen de directe woonomgeving van onze huurders optimaal is, maar ook de bereikbaarheid. De mobiliteitsopgave gaat voor ons dus hand in hand met de woonopgave.

Wat doet het Rijk?

De verwachting is dat het met name in stedelijke gebieden nog drukker zal worden. Bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord was één van de vijf klimaattafels voor mobiliteit gereserveerd. Voor deze Mobiliteitstafel werd onderscheid gemaakt in vier grote thema’s: duurzame energiedragers, stimulering elektrisch vervoer, verduurzaming logistiek en verduurzaming personenmobiliteit. Een efficiënter mobiliteitssysteem reduceert de uitstoot van CO2 en geeft tevens meer ruimte voor de verdere verdichting van de stad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met een nieuwe aanpak voor bereikbaarheid. Burgers moeten snel, makkelijk en comfortabel van A naar B kunnen reizen. Moderne technologieën kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken. Om dit te bereiken hebben Rijk en regio’s hierover afspraken gemaakt. Men wil met grote investeringen in wegen, spoor en vaarwegen de toenemende verkeersdrukte opvangen. Concreet wordt er geld uitgetrokken voor de aanpak van de grootste knelpunten op de Nederlandse wegen, worden veel bouwwerken vernieuwd, worden de OV- en fietsverbindingen aangepakt, worden internationale treinverbindingen verbeterd, wordt er voor de goederensector onderzocht hoe buisleidingen in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor het vervoer van gassen, vloeistoffen en industriële restproducten die nu per weg, spoor en water worden vervoerd en last but not least wordt de urgente woonopgave een belangrijk onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hierin zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van belangrijke woningbouwlocaties in de G4.

De ambitie is dat Nederland een belangrijk testland wordt. Daarom lopen er nu al diverse pilots en blijkt de technologische kennis van onze kennisinstellingen en bedrijven uiterst bruikbaar voor partijen die hier hun product en/of dienst willen komen testen. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto’s en de hyperloop. Die laatste is bijna een feit en zal ergens in Flevoland worden gerealiseerd.

City Deal: ‘elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling’

In zeven steden wordt de komende jaren ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten. Deze City Deal moet een impuls geven aan de nieuwe benadering van mobiliteit in de stadsontwikkeling, waarbij van elkaars ervaringen wordt geleerd. Deze deal is begin 2018 ondertekend door het Rijk, de provincie Zuid-Holland en een aantal private partijen, en moet leiden tot minder uitstoot, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen en kinderspeelplaatsen.

Als Syntrus Achmea hebben ook wij ons gecommitteerd aan dit belangrijke initiatief. We zien dat met name bij jongeren het delen van auto’s populair is. Daarom stellen we inmiddels bij een aantal projecten in Utrecht en Amsterdam in samenwerking met We Drive Solar elektrische deelauto’s beschikbaar. Daarnaast bieden we als eerste verhuurder in Nederland een gratis kennismaking met elektrische mobiliteit aan. We hopen onze huurders zo te stimuleren en te inspireren om vaker gebruik te gaan maken van duurzaam vervoer. Naast een toename in het gebruik van deelauto’s zien we ook dat de behoefte aan een parkeerplaats bij onze binnenstedelijke huurders afneemt. De uitdaging voor de komende tijd is dus vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Hiervoor zijn gemeenten gestart met de invoering van een aangepast parkeerbeleid. We bevinden ons nog in een transitiefase waarin we zeker geen (ondergrondse) parkeergarages voor de leegstand willen bouwen, maar ons tegelijkertijd moeten realiseren dat deelmobiliteit nog in de kinderschoenen staat. Het lijkt me een goed idee om niet meer in dure, moeilijk te transformeren kelders te parkeren, maar juist op de hogere verdiepingen. Die kunnen immers eenvoudiger worden getransformeerd voor andere functies, zoals wonen en werken.

In 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met Parkpnp om de bezettingsgraad van de parkeergarages in onze woningportefeuille te verhogen. Parkpnp biedt via een app een marktplaats aan, waarop aanbieders van parkeerplaatsen (vastgoedbeleggers, particulieren en overheden) en automobilisten elkaar kunnen vinden. Zo kunnen we meer parkeerinkomsten genereren voor onze institutionele opdrachtgevers. Daarnaast draagt de app bij aan minder zoekverkeer naar een parkeerplaats, wat zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid op straat en voor minder CO2-uitstoot.

Deelmobiliteit een hype?

Er is sinds de eerste Greenwheels-deelauto, meer dan 20 jaar geleden, veel gebeurd op het gebied van deelmobiliteit. Zo heb je tegenwoordig een veel groter aanbod aan bedrijven, zoals ConnectCar, Car2Go, MyWheels en SnappCar. Naast je eigen auto kun je nu ook je leaseauto delen. In Rotterdam hebben we tegenwoordig ook de groene Felyx e-scooters. Het concept is simpel: binnen het servicegebied kun je voor € 0,30 per minuut een scooter huren. Met een app start je je rit. Parkeren en de rit stoppen kan vervolgens bijna overal. Ongelooflijk gaaf en supercomfortabel! Deelmobiliteit krijgt in ons land dus echt steeds meer voet aan de grond.

Wat in het begin voor veel reuring heeft gezorgd waren de bekende oranje deelfietsen zoals de Mobike en Obike. Die sloegen niet meteen aan. Ze waren er ineens en voor je gevoel stonden ze ook letterlijk overal. Het was een chaos. De grote steden waren hier niet op voorbereid. Tegenwoordig hebben deze bedrijven een vergunning nodig en moeten ze voldoen aan een aantal regels. Het van oorsprong Delftse Swapfiets was wel meteen een succes. Een leenfiets met een Delftsblauwe voorband die de fietsenmarkt op zijn kop zet. Voor € 15,- per maand heb je altijd een werkende fiets, dat is het motto. Fiets gejat? Dan ben je wel je eigen risico van € 40,- kwijt, maar doet het bedrijf samen met jou aangifte en heb je dezelfde dag een nieuwe fiets. Swapfiets verkoopt dus comfort op een vernieuwende wijze: zonder moeite altijd een fiets.

Met Mobike loopt er momenteel een pilot in Delft. De TU doet met het Smart Public Transport Lab onderzoek naar de deelfiets. Er wordt onderzocht welke rol de fiets speelt in de keten van het openbaar vervoer. Het gebruik van de fiets is reeds in kaart gebracht. Daar kwam uit dat 40% van de treinreizigers met de fiets van huis naar het station rijdt en 10% van het station naar de eindbestemming (tegenover slechts 1% met bus of tram). De Mobike sluit goed aan bij het onderzoek van het Smart Public Transport Lab. Doordat je de Mobike met een app opent kan men goed zien waar en wanneer hij wordt gebruikt. Deze data vormt de input voor het onderzoek. De OV-fiets biedt in dat opzicht veel minder data. Met HTM en Arriva lopen vergelijkbare onderzoeken. Uiteindelijk hoopt men met een generieke conclusie te komen over hoe de reiziger reist, en verwacht men dat we in de toekomst overal een fiets zullen hebben met één account. Of dat nu een OV-fiets, Mobike of Swapfiets is.

De mobiliteitsopgave

Het thema Mobiliteit staat bij iedereen hoog op de agenda. De grotere steden in Nederland zijn niet voor niets hard bezig te bepalen en te formuleren hoe hiermee moet worden omgegaan. Zo heeft Den Haag de Haagse Mobiliteitsagenda opgesteld. De stad groeit hard en de bereikbaarheid staat enorm onder druk. Een belangrijke doelstelling is het aanmoedigen van manieren van vervoer die zuinig omgaan met de schaarse ruimte en goed zijn voor de stad en haar inwoners. De stad wil daarom veel meer inzetten op lopen, fietsen en openbaar vervoer. Innovaties, experimenten en initiatieven die een bijdrage moeten gaan leveren aan het slimmer en schoner organiseren van de bereikbaarheid krijgen meer ruimte. Daarbij blijft het de uitdaging om het mobiliteitsvraagstuk in balans te houden met de verdere groei van de stad.

De mobiliteitsopgave vergt een integrale visie: financieel, technisch, juridisch en beleidsmatig. Als langetermijnbelegger en betrokken stadspartner zullen wij ons, in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, gemeenten, ontwikkelpartners en huurders, proactief blijven inzetten om de beste mobiliteitsvorm te realiseren voor onze projecten. De verwachting is ook dat onze rol hierin steeds groter zal worden. Data gaat ons daarbij helpen. De aanpak van grootschalige infrastructuur is niet alleen meer het domein van het Rijk. De private sector speelt hierin in toenemende mate een rol. Door de groeiende invloed van Europa en de ontwikkeling van alternatieve financieringsmogelijkheden wordt het speelveld complexer. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen hierin een belangrijke bijdrage gaan leveren. Maar voor het zover is, blijven we nog even dromen over die tot de verbeelding sprekende hyperloops en rondvliegende Amazon-drones.


Over de auteur: Anjelica Cicilia

Anjelica Cicilia (1977) is breed opgeleid met een achtergrond in civiele techniek, stedenbouw en bedrijfskunde. Als ontwikkelingsmanager bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance is ze verantwoordelijk voor de acquisitie van woningprojecten in de regio Zuid-West. Ze werkte voorheen als zelfstandig stedenbouwkundige en daarvoor als commercieel directeur bij een architectenbureau en projectmanager bij een ingenieursbureau. Ze is sinds 2004 verbonden aan de Hogeschool Rotterdam als docent Ruimtelijke Ordening en Planologie waar ze met veel passie en toewijding de volgende generatie professionals opleidt en begeleidt. Anjelica werd in 2009, uit 100+1 bouwvrouwen, door een vakjury gekozen tot Building Passion Vrouw van het jaar. Daarnaast is ze door medestudenten en faculteit leden van de Rotterdam School of Management in 2015 bekroond met de prestigieuze WTC Leadership Award voor haar leiderschapskwaliteiten, het bevorderen van de ontwikkeling van anderen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en visie.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP