Mismatch in de woningvoorraad

De huidige woningvoorraad kent niet alleen een woningtekort, maar ook een overschot. Op dit moment komt het tekort uit op circa 150.000 woningen, terwijl daarnaast ook 300.000 woningen leegstaan. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research en statistisch materiaal van het CBS.

Per 1 januari 2012 zijn van de 7,2 miljoen woningen in ons land maar liefst 347.000 stuks onbewoond. Van de onbewoonde panden staan 300.000 stuks daadwerkelijk leeg. Dat komt neer op 4,2%. De overige 47.000 stuks onbewoonde woningen worden gebruikt als praktijkruimte, kinderdagverblijf of tweede woning. Wellicht nog verbazingwekkender is dat één op de zeven leegstaande woningen amper tien jaar oud is.

Vooral leegstand bij particulieren

Van alle leegstaande huurwoningen is tweederde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders. Opvallend daarbij is het grote aandeel nieuwere woningen dat leegstaat, namelijk een op de zes. De hogere leegstand bij de particuliere verhuurders wordt deels veroorzaakt door de hogere huren die ze voor hun woningen vragen.

De leegstand van vóór 2000 gebouwde huurwoningen wordt voor een ander deel veroorzaakt door grootschalige renovatieprojecten waardoor ze tijdelijk leegstaan. Ook staan woningen leeg waarvoor een sloopvergunning is verstrekt, maar die nog niet zijn gesloopt. Deze woningen zijn niet direct beschikbaar voor bewoning.

Achterblijvende bouwproductie

Onderzoeksbureau ABF heeft berekend dat het woningtekort de komende jaren verdubbelt van 150.000 nu naar 300.000 woningen in 2020. Onder andere trends in de bouwproductie en demografische ontwikkelingen liggen aan deze prognose ten grondslag. Vooral de achterblijvende woningbouwproductie draagt bij aan het groeiende tekort. Dat terwijl het aantal huishoudens het komende decennium blijft groeien. Als de nieuwbouw zich niet herstelt neemt de druk op de woningmarkt sterk toe, vooral in de huur.

Woonbond kritisch

De Woonbond laat zich dan ook kritisch uit over het feit dat commerciële verhuurders zoveel woningen leeg laten staan. “Het aantal huizen dat de commerciële verhuurders leeg laten staan is bijna even groot als het huizentekort van 150.000 woningen”, aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. “Een groot deel van de woningnood zou opgelost kunnen worden als verhuurders een lagere, meer redelijke prijs zouden vragen. Maar kennelijk levert leegstand ze meer op. Hiermee wordt een belangrijke tekortkoming van de marktwerking onderstreept.”


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie