Meer aandacht voor verantwoord opdrachtgeverschap

450_0_resizeVeel risico’s in het bouwproces zijn te voorkomen door een beter ontwerp of wanneer opdrachtgevers zich meer verantwoordelijk tonen voor het bouwproces. Eisen van opdrachtgevers zijn vaak de randvoorwaarden waarbinnen bouwers moeten opereren. Uiteraard hebben partijen in de bouw ook een eigen verantwoordelijkheid. Bouwers hoeven niet in te schrijven op een uitvraag en werknemers kunnen een onveilige situatie melden bij de werkgever.

In een situatie van economische malaise is het echter minder makkelijk om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW bij woningcorporaties dat 40% van de overtredingen te wijten is aan de rol van de opdrachtgever of keuzes die in de ontwerpfase zijn gemaakt. Dit voorjaar meldde Bouwend Nederland dat vier van de vijf V&G-plannen Ontwerpfase in de infra niet op orde zijn. In de meeste gevallen beperkt het plan zich tot algemeenheden en wordt niet ingegaan op de specifieke risico’s van de opdracht, de omgeving en de maatregelen die daarbij horen.

Het van FNV Bouw afkomstige Tweede Kamerlid voor de PvdA John Kerstens hamert al geruime tijd op een ketenaanpak op gebied van veilig en gezond werken. In dat kader is er met bijzondere belangstelling uitgekeken naar de positie die minister Asscher van SZW zou innemen. Op 9 juli ontvouwde hij zijn visie over de ketenaanpak. In een brief aan de Tweede Kamer schetst de minister de grote invloed van de opdrachtgever op de speelruimte van werkgevers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Asscher wil opdrachtgevers meer verantwoordelijkheid geven, zonder echter tot een wettelijke ketenaansprakelijkheid te komen. De mogelijkheden die de wet biedt in de bouw dienen meer benut en uitgebreid te worden.

Allereerst wil de minister de huidige verplichtingen van opdrachtgevers beter kunnen handhaven en sanctioneren. Daarnaast dient het verantwoord opdrachtgeverschap meer invulling te krijgen en verder gestimuleerd te worden. Onderdeel daarvan is ook een communicatiecampagne waarin voorlichting wordt gegeven over de wettelijke rol van opdrachtgevers in de bouw.

De plannen van de minister verdienen een positieve ontvangst. Het is belangrijk dat eerst wordt beoordeeld waarom de huidige wetgeving niet voldoet, alvorens plannen voor nieuwe wetgeving op te tuigen. Het is een goede zaak wanneer dit betekent dat opdrachtgevers voor de bouw betere V&G-plannen ontwikkelen en dat hun anders een boete van de Inspectie SZW boven het hoofd hangt. Het is dan ook van belang dat de Inspectie de ruimte krijgt om op dit punt te handhaven.

Ook het tweede onderdeel van de plannen klinkt veelbelovend. Er zijn in de bedrijfstak al verschillende initiatieven. In het verleden heeft Arbouw samen met opdrachtgevers, ingenieurs- en architec-tenbureaus richtlijnen ontwikkeld. Daarnaast hebben grote institutionele opdrachtgevers en bouwbe-drijven in 2014 de handen ineen geslagen en de Governance Code Veiligheid in de Bouw ondertekend. Het is belangrijk dat deze initiatieven verder worden ondersteund.

De intenties van de overheid kunnen dus een belangrijke stimulans zijn voor het bereiken van ver-antwoord opdrachtgeverschap in de bouw en daarmee voor een gezonde en veilige bedrijfstak.


Over de auteur: Jan Warning

Jan Warning is sinds 2016 directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) te Den Haag. Hiervoor was Warning ruim zes jaar directeur van Arbouw, het kennis- en service instituut op het gebied van gezond en veilig werken in de bouw. Daarvoor was hij directeur van Bureau Beroepsziekten van FNV. Hij promoveerde in 2000 op een proefschrift over vermindering van werkdruk. Voor meer informatie over het IAS zie www.ias.nl.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP