Marketeer in Profiel: Marketing volgens Wouter Langendijk

Voor de rubriek Marketeer in Profiel in de BouwKennis KwartaalVisie interviewen we ieder kwartaal een marketingprofessional die actief is in de bouwsector. De editie over circulair bouwen is net uitgebracht en hierin interviewden we Wouter Langendijk van Uzimet. Wouter bekleedt sinds mei 2011 de functie van Marketing Manager, Account Manager én Commodity Trader. Zijn visie op marketing lees je in onderstaand artikel.

1. Wat betekent marketing voor jou?

Bijna elke taak die ik uitvoer bij Uzimet heeft met marketing te maken, het is zo omvangrijk, ik voer het namelijk uit om de verkoop van onze producten te bevorderen. In marketing zit alles: van het opmaken van een advertentie, tot het maken van een offerte voor een klant. Of van het maken van een plan om een nieuw product op de markt te brengen, tot het bestellen van een nieuwe vlag, tot het plaatsen van een hedge bij onze broker. Voor mij is marketing het continu bezig zijn met het imago van onze organisatie, los van welke rol ik binnen de onderneming heb.

2. Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen voor de komende jaren?

De digitalisering in de industriële sector moet nog even doorzetten, maar is onvermijdelijk. Er heerst nog vaak het gevoel van vroeger was alles beter. Social media is nog bijna een vies woord, andere sectoren zijn al veel verder, dus er liggen nog veel mooie uitdagingen.

Een kans voor ons is het effectief bereiken van de eindverbruiker en zo meer afgeleide vraag creëren. Dat willen we onder andere gaan doen door stappenplannen te maken in een app, zodat de verwerker op de bouw in een handomslag kan zien hoe ons product moet worden toegepast. Uiteraard moet daar ook augmented reality in verwerkt gaan worden. Daarnaast zie ik een sterk verband tussen het feit dat de bouw en de industrie nog steeds zeer traditionele branches zijn en het grote tekort aan technische arbeidskrachten. Daarom moeten we af van het saaie, oudbollige imago. Borden wassen in de horeca is bijvoorbeeld ook niet zo rooskleurig, maar deze branche heeft een meer trendy imago voor bijvoorbeeld starters.

3. Waarop ligt de focus binnen jouw eigen marketingstrategie momenteel en waarom?

Het bundelen van de interne marketing met de externe marketing. De medewerkers zijn tenslotte het hart van het bedrijf. Daarnaast wil ik meer gaan doen met het correct informeren van scholieren, studenten en eindverbruikers. Het is voor mij namelijk niet erg als de eindverbruiker kiest voor onze concullega, maar dan moet deze persoon wel een goede overweging hebben gemaakt.

4. Wat was je grootste marketinguitdaging tot op heden, en wat leerde je hiervan?

De gehele mindset proberen te veranderen. Bijvoorbeeld het imago van lood bij (potentiële) klanten en bij een vriend op een verjaardag. Dit is helaas nog een ongoing process en ik wilde te snel ongesegmenteerd iedereen bereiken met onze boodschap. De segmenten heb ik nu strakker onderverdeeld en daardoor begin je rustig aan resultaten te zien. De grootste uitdaging is uiteraard om dit met beperkte financiële middelen te doen.

5. Noem een inspirerend voorbeeld van marketing in de bouw, buiten je eigen organisatie.

De website van AVR afvalverwerking is voor mij een inspirerend voorbeeld van een frisse en duidelijke website voor een industrieel bedrijf.

6. Wat is jouw gouden marketingtip voor 2018?

Probeer je doelgroep te laten lachen en heb wat meer zelfspot en lef.

7. Volgend magazine komt een andere marketeer aan het woord. Wat zou je hem of haar graag willen vragen en waarom?

Hoe kunnen we jonge mensen meer enthousiast maken voor de bouw en industrie? Er is namelijk een groot personeelstekort en anders zijn we genoodzaakt om nog meer personeel uit het buitenland te gaan halen.

8. Dan is er ook nog de gebruikelijke themavraag. Deze KwartaalVisie staat in het teken van circulair bouwen. Wat is volgens jou de belangrijkste uitdaging voor fabrikanten als we volledig circulair moeten gaan bouwen?     

Lood wordt bij Uzimet 100% gerecycled, dus de cirkel is rond, moet ik nog meer zeggen? Het oude lood komt van een pand af, wij smelten het om en maken er nieuwe loodrollen van. De uitdaging voor fabrikanten moet zijn om het circulair bouwen door te voeren naar alle aspecten binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld; Nul op de Meter, geen papierstromen meer, elektrische bedrijfsauto’s, et cetera.

9. In de vorige editie was Denise Thomassen (Bison International) aan het woord en zij vroeg zich het volgende af: Het marketingvak is aan het transformeren, door de verandering van het traditionele koopproces onder invloed van de vergaande digitalisering. Hoe ziet op lange termijn de marketeer in de bouw eruit en hoe zorgen we als marketeer dat we hierin tijdig meebewegen?

Er gaat nog veel meer online gebeuren, maar aan de andere kant willen mensen nog steeds voelen waar ze mee gaan werken. Dus beurzen en informatiecentra blijven altijd bestaan. Als marketeers moeten we dus nog meer aan naamsbekendheid werken, online vindbaarheid, maar ook de fysieke promotie van de producten van het bedrijf moet veel aandacht blijven krijgen. Om als marketeer tijdig mee te bewegen is het verstandig dat we leren van andere sectoren en blijven praten met elkaar.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie