Marketeer in profiel: marketing volgens Pierre Freriks, Gerco Brandpreventie B.V.

P1090761Elk kwartaal bezoekt BouwKennis voor haar BouwKennis Kwartaalvisie een marketeer die actief is in de bouwsector. In de laatste editie van ‘Marketeer in Profiel’ hebben wij Pierre Freriks geinterviewd. Hij is sinds 2013 marketing manager bij Gerco Brandpreventie B.V.

1.Wat betekent marketing voor u?

Marketing betekent voor mij dat je voortdurend bezig bent te bepalen hoe je als organisatie meerwaarde kunt bieden. Uitgangspunten hierbij zijn de behoeften bij je doelgroepen, en het streven om op een onderscheidende manier relevant te zijn. Het leuke van marketing is dat het enorm veel aspecten en invloeden in zich heeft, zoals de economische ontwikkelingen, maar ook technologische trends, verschuivingen in consumentengedrag en een veranderende rol van de media. Die dynamiek maakt het vak zo interessant.

2. Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen voor de toekomst?

Ik zie kansen in de verschuiving van zenden naar zoeken. Als moderne informatieconsumenten verwachten we steeds vaker dat informatie beschikbaar is en bepalen we zelf wanneer, waar en via welke kanalen of devices wij daarnaar op zoek gaan. Dit betekent dat informatieproducenten, zoals bedrijven, minder bezig moeten zijn met zenden en meer met het faciliteren van de zoeker. Door relevante content te delen, door te luisteren en door de dialoog aan te gaan. De focus verschuift daarbij van transactie naar relevantie, omdat de klant zelf bepaalt wanneer en wie hij een opdracht gunt. Dat is een behoorlijke omslag in denken maar juist nu gaat anticyclisch investeren in nieuwe en slimme marketingstrategieën het verschil maken.

Een bedreiging is de intern gerichte cultuur in de bouwsector, waar techneuten vanuit hun voorkeursgedrag vooral willen zenden over techniek en producten, terwijl dat voor de klant slechts hulpmiddelen zijn om een behoefte te bevredigen. Marketing kan overigens een belangrijke rol spelen in die cultuuromslag. Zo hebben we bij het bouwconcern waar ik hiervoor werkte marketing gericht ingezet als instrument om de organisatie nog meer klant- en marktgericht te maken. Door bewust te werken aan een onderscheidende positionering als conceptueel probleemoplosser die vooroploopt in ketensamenwerking en klantgerichte innovaties introduceerde. Bedrijven die een succesvolle cultuuromslag maken naar klant- en marktgericht ondernemen hebben absoluut de toekomst en marketeers kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

3. Waarop ligt de focus binnen uw eigen marketingstrategie momenteel?

In 2014 starten we met een maatwerk marketingaanpak waarbij we per doelgroep onze meerwaarde en relevantie willen communiceren. Tot nu toe was onze communicatie generiek, vanuit onze technieken en producten en vooral op zenden gericht. Als marktleider hebben in dertig jaar weliswaar een bekende en sterke naam opgebouwd, maar de buitenwereld weet vaak niet dat wij nog veel meer kunnen dan alleen het brandwerend maken van sparingen en doorvoeren. Wij willen onszelf daarom (veel meer) positioneren als partner in brandpreventie die volledig kan ontzorgen, tot en met de vergunningen, inspecties en het onderhoud.

Gerco is als dienstverlener met bijna 300 professionals breed actief met productontwikkeling, productie, inspecties, uitvoering, onderhoud en verkoop. Daarbij variëren onze stakeholders van toezichthouders en beïnvloeders tot  gebouweigenaren en gebruikers, die volgens het Bouwbesluit verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid. Maar ook bouwbedrijven en installateurs wiens bouwproject aan brandwerendheidseisen moet voldoen. De uitwerking van onze nieuwe marketingstrategie wordt een mix van inbound en outbound marketing die per stakeholder kan verschillen. Voor professionele opdrachtgevers introduceren we bovendien een nieuw label dat we via een online verkoopkanaal aanbieden in de gehele Europese Unie.

4. Wat is de grootste marketinguitdaging tot op heden?

vissenkomDat is de huidige marketingtransitie met Gerco: de uitdaging is om onze brede expertise en ervaring zodanig te vermarkten dat we bij veel meer klanten waarde (gaan) toevoegen. Deze gedifferentieerde aanpak is nieuw voor Gerco en complex. Pionieren is altijd spannender dan een traditionele marketingaanpak, daarom vullen we de vastgestelde koers flexibel in. Om juist ook door de dialoog aan te gaan te kunnen bijsturen.

5. Kent u een inspirerend voorbeeld van marketing in de bouw?

Ik vind dat VELUX het goed aanpakt, in de basis al omdat ze hun product neerzetten vanuit de meerwaarde en relevantie voor de klant zoals daglicht. Een goed voorbeeld van communicatie vanuit de behoefte van de klant, waarbij het product slechts een hulpmiddel is. Ze blijven ook vernieuwen en hebben niet voor niets in 2012 de BouwKennis Marketing Jaarprijs gewonnen met hun online contactmodule.

6. Wat is uw gouden marketingtip voor 2014?

Vraag je steeds af hoe je relevant kunt zijn, met je bedrijf en met je marketingaanpak. Blijf voortdurend nieuwsgierig naar nieuwe ideeën en trends, juist ook buiten onze sector en ons vakgebied. Wat me bijvoorbeeld fascineert is hoe het team van Obama in zijn eerste presidentscampagne een voorsprong had met fundraising omdat ze online, veel relatief kleine donoren vonden en mensen die zich wilden inzetten voor zijn campagne. Vier jaar later hadden ze weer een voorsprong doordat ze nu op microniveau mensen met persoonlijk toegesneden communicatie konden benaderen, in plaats van het generieke ‘hagelschieten’ op basis van kiezerstypen of profielen. Doordat ze meer konden met die ‘big data’, hadden ze weer een voorsprong op de concurrent. Dat boeit me enorm, want bedrijven zitten met een vergelijkbare vraag: hoe kun je zo relevant mogelijk zijn op zo effectief mogelijke wijze.

7. Hoe verwacht u dat de verhouding offline en online zich in de bouw de komende jaren ontwikkelt?

De verschuiving van offline naar online gaat absoluut verder. Oriëntatiegedrag en aankopen vinden steeds vaker online plaats, de consument bepaalt zelf wanneer en via welk device. Ik merk aan mezelf dat ik steeds vaker online ben voor nieuws, films, aankopen, vakanties, podcasts, blogs, etc.  De scheidslijn tussen privé en zakelijk wordt ook bijna automatisch dunner. Er zal altijd een rol zijn voor offline en uiteindelijk gaat er niets boven persoonlijk contact, maar dat online belangrijker wordt staat vast.

8. Monique de Vos (Faay) vroeg zich vorig kwartaal af hoe u denkt dat social media zich binnen B2B gaat ontwikkelen?

9733284483_e147eda73b_bDat de rol van social media belangrijker wordt binnen B2B, daar ben ik van overtuigd. Social media is bij uitstek geschikt om door medewerkers te worden ingezet. Want mensen doen zaken met mensen en marketing kan hierin faciliteren en stimuleren. Welke social media kanalen zullen overleven is voer voor trendwatchers, daarom moeten langetermijnstrategieën continu worden bewaakt op hun relevantie. Sowieso is met simpele online tooltjes veel relevante informatie te vinden op social media, over ontwikkelingen in de markt, bij klanten, collega’s en stakeholders. Mits slim gemanaged is dit voor iedere organisatie een nuttige bron van informatie.

9. Wat zou u aan de volgende marketeer willen vragen?

Wat is uw visie op contentmarketing en hoe zet u dit in binnen uw marketingstrategie?

Meer weten over de kansen van inbound marketing in de bouw? Bezoek dan 18 september a.s. de BouwKennis Jaarbijeenkomst. Hét marketingcongres voor de bouw staat dit jaar volledig in het teken van de overgang van outbound naar inbound marketing, van de klant lastigvallen naar gevonden worden. Meer informatie en inschrijven: www.bouwkennisjaarbijeenkomst.nl.

Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

2 reacties op “Marketeer in profiel: marketing volgens Pierre Freriks, Gerco Brandpreventie B.V.

  1. Anoniem om

  2. Marlene Dekkers schreef:

    Interessant verhaal Pierre Freriks! Voor leergierige marketeers is er inderdaad een fantastische tijd aangebroken. Laten we er met z’n allen voor gaan om die noodzakelijke cultuuromslag in de bouw voor elkaar te krijgen…

  3. Pierre Freriks schreef:

    Hallo Marlene,

    Bedankt voor je reactie. Ik denk ook dat marketeers met nieuwe en slimme ideeën in deze cultuuromslag een belangrijke rol kunnen spelen. Zeker nu het oude denken steeds minder blijkt te werken, liggen er mooie kansen voor vernieuwers.

Geef een reactie