Marketeer in profiel: marketing volgens Monique de Vos, Faay Vianen B.V.

Monique september 2013Elk kwartaal bezoekt BouwKennis voor haar BouwKennis Kwartaalvisie een marketeer die actief is in de bouwsector. In de laatste editie van ‘Marketeer in Profiel’ hebben wij Monique Vos geinterviewd. Zij is sinds 1995 mede-eigenaar en commercieel directeur van Faay Vianen B.V. .

1.Wat betekent marketing voor u?

“Marketing is voor mij een continu en creatief proces. De beste en meest creatieve ideeën komen op onverwachte momenten, als ik in de auto zit, of thuis op de bank bijvoorbeeld. Dan is mijn hoofd vaak leeg en kunnen er zomaar de meest onverwachte dingen ‘oppoppen’. Marketing is voor mij daarnaast ook het profileren van het merk Faay en onze producten. Cruciaal hierbij zijn luisteren naar de markt, behoeften ontdekken, daarvoor openstaan en kansen creëren op een onderscheidende manier.”

2. Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen voor de toekomst?

“Ik denk liever in kansen dan bedreigingen. In de bouwwereld zijn veel veranderingen gaande. En als je het dan over kansen hebt: ketensamenwerking is daarvan een voorbeeld. Door ons zusterbedrijf Faay Prefab Products komen we vaak hoger in de bouwkolom aan tafel. Door met architect, aannemer, installateur, opdrachtgever en de eindgebruiker, zeg maar de toekomstige bewoner, aan tafel te zitten en de plannen concreet te maken, hebben we al diverse schitterende projecten neergezet. De onderlinge verhoudingen worden hoger in de bouwkolom ook anders, want iedereen zit als partner aan tafel. Het gaat immers om een gezamenlijk project.”

“Onze ervaring is dat dit de faalkosten flink reduceert en dat iedereen bereid is tot zowel kennisoverdracht als -acceptatie. De input die we dankzij ketensamenwerking krijgen ervaren we als zeer inspirerend en leerzaam. Bovendien kunnen we hierop vanuit onze vakdiscipline onmiddellijk inspelen. Het in het verleden nogal gehypte begrip ‘synergie’ heeft voor ons dankzij ketensamenwerking echt inhoud gekregen. Bij volgende projecten gaan we nog meer de nadruk leggen op het overbrengen van onze logistieke mogelijkheden, om de klant zo nog meer te kunnen ontzorgen. Zo transformeert ons bedrijf voortdurend. Dit brengen we vervolgens via storytelling weer in de markt. Bijvoorbeeld door het uitnodigen van vakbladredacteuren bij projecten op bouwplaatsen waar ons bedrijf een rol speelt.”

3. Waarop ligt de focus binnen uw eigen marketingstrategie momenteel?

“Aandachtspunten binnen ons bedrijf zijn kennisoverdracht maar zeker ook relatiegericht in plaats van productgericht marketen. Een mooi voorbeeld van dit laatste is onze onlangs totaal vernieuwde advertentiecampagne. Begrippen als duurzaamheid, gebouwtransformatie, efficiënt omgaan met de bestaande gebouwvoorraad, verwerkingsgemak en -snelheid en kostenbesparingen blijven belangrijke speerpunten in de bouw. Vroeger benaderden we deze thema’s met een puur vanuit het product beredeneerde advertentiecampagne, waarbij we de productvoordelen er bijna ‘inhamerden’. Dat is niet meer van deze tijd. We focussen nu dan ook veel meer op het spin-offvoordeel, denk bijvoorbeeld aan de kans voor een gebouwexploitant om kapitaal te genereren door zijn gebouw een goede na-isolatie te geven. Door thema’s als duurzaamheid en gebouwtransformatie te belichten met teksten die zich veel meer richten op de what’s in it for me en door toepassing van mooie, heldere foto’s, is een veel effectievere campagne ontstaan. Een campagne die nu weer perfect aansluit op de belevingswereld van de moderne bouwer en gebouweigenaar.”

4. Wat is de grootste marketinguitdaging tot op heden?

De verstikkende werking van bezuinigenWegens de huidige marktsituatie moeten veel bedrijven op hun marketingbudget bezuinigen. Ook wij ontkomen hier niet aan. Het is belangrijk hier proactief mee om te gaan. Wij proberen op een pakkende wijze aanwezig te zijn in de markt. Nog veel meer dan in het verleden dus heel bewuste keuzes maken! Zo’n keuze was bijvoorbeeld de Bouwbeurs. De contacten die we hier hebben gelegd en verstevigd, zijn voor ons uiterst waardevol. Gerelateerd aan onze getoonde (product)innovaties kunnen we nu nog steeds van die contacten profiteren.

5. Kent u een inspirerend voorbeeld van marketing in de bouw?

“Rockcycle van Rockwool. Deze service is gericht op het ophalen en recyclen van steenwol-restafval. Hiermee laat dit bedrijf niet alleen op papier maar ook in de praktijk zien dat duurzaamheid hun wel degelijk na aan het hart ligt.”

6. Wat is uw gouden marketingtip voor 2014?

“Blijf niet bij je status quo. Blijf in beweging, geef je creativiteit de ruimte en blijf geïnteresseerd om je heen kijken. De goedkoopste marketingtool is een oprecht open houding naar je relaties. Het kost je geen cent en je krijgt er heel veel voor terug.”

7. Welke kansen ziet u voor mobile marketing in de bouw?

CA_ARC631“Het gebruik van mobile marketing in de bouw is nog relatief laag. Het blijft nu voornamelijk beperkt tot social media. Voor Faay zie ik kansen door middel van social media het netwerk te vergroten. Waar we bijvoorbeeld al actief in zijn, is het posten op ons YouTube-kanaal van gefilmde montagehandleidingen. Een ander voorbeeld is het 40-jarig jubileum van ons bedrijf dat we vorig jaar uitgebreid via Facebook naar buiten hebben gebracht. Maar er kan, en moet, nog veel meer. En dat geldt niet alleen voor ons.”

8. Wilfried Groot (Bouwmaat) vroeg zich vorig kwartaal af wat u van Big Data vindt: is dat een kortstondige hype of gaat ons dat nieuwe mogelijkheden bieden?

“Wat een bedrijf via big data marketing kort gezegd doet, is het zo veel mogelijk via ict verzamelen van klantdata, om de klant zo gericht mogelijk te kunnen bedienen. Vroeger heette dit overigens gewoon databasemarketing, wat voor mij al aangeeft dat big data marketing vooralsnog eerder een hype zal zijn. Voor een in omvang relatief bescheiden familiebedrijf als het onze zie ik big data marketing vooralsnog niet als echte toegevoegde waarde. Hier is het persoonlijke contact bijzonder belangrijk, reden waarom de al eerder aangehaalde Bouwbeurs voor ons nog steeds goed werkt. Hoe zich dit verhoudt binnen (veel) grotere bouwgerelateerde bedrijven, kan ik niet voorspellen. De bouw blijft een umfeld waar ik de voornamelijk op het web gebaseerde big data marketing niet snel voet aan de grond zie krijgen.”

9. Wat zou u aan de volgende marketeer willen vragen?

“Hoe denkt hij of zij dat de rol van social media zich binnen business-to-business gaat ontwikkelen?”


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie