Marketeer in Profiel: Marketing volgens Marcel Herssevoort

Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe editie van de BouwKennis KwartaalVisie. Voor de rubriek Marketeer in Profiel interviewen we een marketingprofessional uit de bouwsector. In de meest recente editie over smart materials gaven het woord aan Marcel Herssevoort. Sinds 2011 is hij Marketing manager bij Attema B.V.

1.     Wat betekent marketing voor jou?

Marketing betekent voor mij dat we elke dag weer de behoeftes van onze klanten centraal stellen bij al onze activiteiten. Dit klinkt zo basaal en dat is het ook! Toch zie ik dagelijks voorbeelden om me heen waaruit blijkt dat het allemaal niet zo eenvoudig is.

2. Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen voor de komende jaren?

Op dit moment is de bouweconomie weer prima, maar we weten dat deze cyclisch is. Er komt dus weer een periode waarin het allemaal wat minder wordt. Dit zou een bedreiging kunnen zijn, echter kun je het ook als kans zien. Bijvoorbeeld door nu al te spreiden in verschillende markten en activiteiten.

  1. Waarop ligt de focus binnen jouw eigen marketingstrategie momenteel en waarom?

Wij focussen ons vooral op TCO (total cost of ownership) ten behoeve van onze klanten. We zien dat er een tekort aan vakmensen is, veel werk te verrichten is en dat er nog steeds enorme faalkosten c.q. afstemmingsverliezen in de bouwsector aanwezig zijn. Hierop spelen we in met oplossingen die sneller en eenvoudiger te installeren zijn en daarbij ook nog eens de faalkosten terugbrengen.

4. Wat was je grootste marketinguitdaging tot op heden, en wat leerde je hiervan?

De grootste marketinguitdaging was en is nog steeds: hoe kunnen wij het groeiende aantal zzp’ers beter bedienen en bereiken? Dit blijft een doelgroep die lastig te bereiken is voor ons. Dit voor zowel onderzoek als communicatie. Op dit onderwerp ben ik nog steeds aan het studeren…..

5. Noem een inspirerend voorbeeld van marketing in de bouw, buiten je eigen organisatie.

Ik heb laatst een rondleiding gekregen in de BAM Homestudios te Utrecht. Hier verzorgt de BAM kopersbegeleiding voor mensen die een woning hebben gekocht welke gebouwd gaat worden door BAM. Het concept hebben ze zo opgezet dat kopers alles rond hun nieuwe woning kunnen beleven. Dit is naar mijn mening het sleutelwoord: beleving!

6. Wat is jouw gouden marketingtip voor 2019?

Het is een inkopper, ik weet het! Maar neem meer tijd om in contact te zijn met je doelgroepen. In de dagelijkse ‘rat race’ van allerlei activiteiten komt dit steeds meer onder druk te staan. Maar als je de prioriteit anders stelt, dan levert dit zoveel inspiratie en kennis op waardoor je beter en effectiever kunt opereren. Welk excuus heb jij om niet naar een klant te gaan?

7. Volgend magazine komt een andere marketeer aan het woord. Wat zou je hem of haar graag willen vragen en waarom?

De wereld om ons heen verandert snel en zeker de digitale wereld. Hoe ga jij als marketing professional in bouw om met de steeds verdergaande digitalisering? En hoe hou je aansluiting met de rest van je organisatie?

8. Dan is er ook nog de gebruikelijke themavraag. Deze KwartaalVisie staat in het teken van smart materials. Wat is volgens jou de belangrijkste kans die smart materials de bouwsector bieden?

Ik denk dat er smart materials voor de bouw kunnen bijdragen aan het terugbrengen van het volume bouwmaterialen (minder grondstoffen, slimmere constructies), slimmer hergebruik (circulair) en toegang kunnen geven tot geheel andere wijzen van bouwen.

9. In de vorige editie was Nick Vieberink (Bouwmaat) aan het woord en hij vroeg zich het volgende af: Wat gaat de invloed zijn van nieuwe spelers als AliExpress en Amazon op de Nederlandse bouw?

De concurrentie van de toekomst verwacht ik ook vanuit geheel andere spelers op de markt. Bestaande partijen met bestaande omzet moeten oppassen voor het welbekende ‘Kodak-effect’. Nieuwe spelers krijgen kansen omdat bestaande partijen deze laten liggen. Het is dus zaak voor bestaande spelers dat zichzelf blijven uitdagen om door te ontwikkelen. Nu de markt weer beter is, is de valkuil om weer gewoon door te gaan zoals altijd en om na te denken over doorontwikkelingen uit te stellen. Dit terwijl nieuwe partijen gewoon doorgaan!


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie