Maak het verschil met uw inkoopbeleid

world-1264062_640Deze titel is 100% geleend van een recent verschenen blog, geschreven door de Redactie van Management Career. Je moet je inspiratie tenslotte ergens vandaag halen. Wat hebben de wijsneuzen van Management Career te melden waar wij in de bouw ontzettend veel beter van kunnen worden? Want, zo stelt Management Career, als inkoper ben je niet alleen een belangrijke schakel in de organisatie, maar je kunt zelfs de wereld een beetje beter maken!!

Zo, die komt binnen. Nog nooit een inkoper van een professionele organisatie meegemaakt die onderaannemers tot op hun bot uitwringt om daarmee de wereld een beetje beter te maken. Voor zover het te overzien is moet de inkoper inkopen binnen een of ander onmogelijk budget uit een aanbestedingscalculatie, en laat zich dan niet leiden door niet nader te definiëren vaagheden als het beter maken van de wereld. Waarbij dit budget nog wat meer is geminimaliseerd daar er na de opdracht verwerving nog enkele procenten van de directe projectkosten zijn overgeheveld naar de indirecte post winst en risico. Waarmee de krampachtigheid om hoe dan ook dat inkopen binnen budget alleen maar gegroeid is.

Maar terug naar Management Career, hoe maak je de wereld beter door uw inkoopbeleid

Management Career adviseert een 4- tal stappen / aandachtspunten:
1. Duurzaam inkopen
2. Innovatiegericht inkopen
3. Sociaal inkopen
4. Betrek het MKB bij uw inkopen

Er begint al enige twijfel te rijzen bij deze opsomming. De eeuwige kloof tussen enerzijds hoe de maatschappij in het algemeen functioneert, ten opzichte van het vergaand afwijkende wereldje dat “bouw” heet.

Wat doen de niet – bouw gerelateerde organisaties:

Structureel inkopen van producten bestemd voor jarenlange serieproductie van soortgelijke producten, met productieprocessen binnen geconditioneerde omstandigheden en gecontroleerde omgevingen. Ja, op basis van jarenlange structuren kun je je als inkoper richten op structurele duurzaamheid. Op gericht toepassen van innovaties. Op sociaal inkopen, al zal dat ook niet overal de hoogste prioriteit hebben. En als grotere organisatie, denk in termen van “think global, act local”. Punt 4 daarmee in goed Nederlands vertaald.

Hoe koopt de bouwwereld in?

Het zal weinig mensen verrassen dat de gemiddelde inkoper in de bouwwereld het precies andersom doet. Ten eerste zijn we in de bouw project gebonden. Primair kopen we in voor een project, dat meestal snel gestart moet worden. Met focus op het inkoop budget, want iedere inkoper weet: inkopen boven budget staat gelijk aan vloeken in de kerk. Hoe dan ook, het budget moet gerespecteerd worden. Desnoods met wat creativiteit toegevoegd, waarmee de projectleider en uitvoerder wat later in problemen kunnen komen, maar de inkoper heeft zijn resultaat behaald. Als die projectleider en uitvoerder later komen zeuren dat de voorwaarden van de inkoop slecht ingevuld waren, roep je als inkoper gewoon dat ze hun project niet goed georganiseerd hebben. Dan is dat ook weer helder.

Innovatiegericht? Het bestek is meestal toch al dicht gespijkerd. Als daar niets te innoveren valt is dat ook weer einde discussie. Zou je iets willen innoveren binnen het project, ontbreekt daarvoor de tijd, want de planning van het project dringt. Het volgende punt: Sociaal inkopen. Sociaal inkopen in de bouw is Polen en andere Oost Europeanen onder de kostprijs van een Nederlandse bouwvakker inhuren, dan hebben die in ieder geval hun werk en inkomen. Dat is ook “sociaal inkopen” te noemen. Misschien is onderaannemers uitknijpen niet helemaal sociaal, maar dan hadden ze ook geen onderaannemer moeten worden.

Daarmee houd de bouwwereld een stelsel in stand dat ver staat van wat Management Career bedoeld met “Maak het verschil met uw inkoopbeleid”.

Zo gaat het verder in de projectgebonden korte termijn functioneren van de bouwwereld. Want bouworganisaties hebben géén eigen –bouw- product, waarmee ze gericht en structureel de markt benaderen. Daarbij gesteund door vaste leveranciers en onderaannemers waar jarenlang mee samen gewerkt wordt. Waar slechts incidenteel afscheid van genomen wordt. Omdat partijen weten van elkaar verwacht wordt, de WAARDE daarvan inzien, en de garantie van een winstgevende continuïteit voor beide / alle partijen hoog respecteren. Daar kan geen scherp geprijsd incidenteel projectgebonden prijskaartje tegen op.

Maar dit laatste is een vorm van lange termijn denken. Project – overstijgend.

Zouden we de inkoop pijlers van Career Management dan toch een serieus een plaatsje moeten geven bij het creëren en formuleren van een structureel project – overstijgend inkoop beleid?? Voor zover het instellen van een structureel inkoopbeleid bij veel bouworganisaties ook al en nieuwe activiteit zal zijn, om daarmee de waan van dagelijks projectgebonden inkopen te doen achter zich te laten.

Waarbij bouworganisaties daarna een stapje verder zouden kunnen gaan. Niet langer met een productiecapaciteit achter potentiële aan te besteden bouwopdrachten aan te kruipen, maar met een eigen organisatie – gebonden product / concept voor de markt uit functioneren. Waarbij de markt de organisatie volgt in plaats van andersom. Dan ben je baas in eigen organisatie en kun je alle pijlers met je inkoopbeleid vorm geven.

Toekomstmuziek? Binnenkort meer hierover in dit theater.

PS: Ik ken niemand van Career Management, en heb verder geen enkel commercieel belang bij het hanteren van de naam van Career Management bij deze blog. En mocht ik bovenstaand soms wat doordraven: uiteindelijk maakt overdrijven alles duidelijker.


Over de auteur: Leo van de Wal

Ik ben iemand met een onbeperkte interesse in de bouwwereld. Het functioneren van én in deze bouwwereld. Dat functioneren heb ik op een zo breed mogelijke basis gedaan. Mijn gehele werkzame leven ben ik werkzaam in de bouw. In alle voorkomende kaderfuncties in het uitvoerende bouwbedrijf Woning – en Utiliteitsbouw. Bij diverse bouworganisaties. Zowel hoofdaannemer als onderaannemer. Nieuwbouw, verbouw, renovatie, makkelijke en lastige bouwplaatsen, openbaar aanbesteed, onderhands aanbesteed, bouwteam, eigen project ontwikkeling. Ook project op basis van Design and Construct. Over geheel Nederland en ook projecten in Duitsland. Aanneemsommen alles tussen de 100 euro en 20 Miljoen. De bouweducatie is sinds 2006 ook mijn werkterrein. Als ontwikkelaar van lesstof (KOB, LOI) en trainer van bouwkundige trainingen (CBT). Sinds medio 2013 voer ik deze bouweducatie uit onder de eigen vlag van CBT-BOUW. Mijn trainingen en aanpak zijn sterk gericht om bouworganisaties en hun medewerkers hun bestaansrecht te kunnen laten continueren in de veranderende structuur en cultuur van de bouwwereld. De noodzakelijke verandering van deze structuur en cultuur! Mijn programma ‘Van Faalkosten naar Klantkansen’ is hier op gericht. Download gratis het bijbehorende E-book op www.cbt-bouw.nl Ik ben de auteur van het boek ‘Is de bouwwereld klaar voor de nieuwe werkelijkheid?’

Geef een reactie