Lichtpuntjes

De NVM kwartaalcijfers die medio oktober werden gepresenteerd hebben een dieptepunt bereikt. De gemiddelde woningprijs is vanaf 2008 met 14,5% gedaald.  Waar er voor het uitbreken van de crisis in de top van de markt zo’n 220.000 bestaande woningen per jaar werden verkocht, is dat dit jaar ruim 50% minder. Werden er in 2008 nog bijna 79.000 nieuwbouwwoningen gereed gemeld, dit jaar worden dat er ongeveer 48.000. En dat is volgens de prognoses nog steeds meer dan de 41.000 die men voor 2014 verwacht.

Gelukkig zijn er altijd lichtpuntjes. Het afgelopen kwartaal bracht hier en daar beperkt herstel. De export steeg licht en het consumentenvertrouwen, ofschoon nog steeds extreem laag, groeide iets ten opzichte van het vorige kwartaal. Nu de verkiezingen achter de rug zijn en er een nieuw, jong kabinet wordt geformeerd, lijkt de koopbereidheid weer enigszins toe te nemen. Uit Amerika komen positieve berichten over de woningmarkt.

Grootschalige samenwerking

Ondertussen ontstaat er een merkbare bundeling van krachten. Deze leidt tot een ongekende samenwerking, getuige bijvoorbeeld het verschijnen van de rapporten ‘Wonen 4.0’ en het ‘Nationaal Stimuleringspakket Woningmarkt’. Beide documenten zijn gemaakt om handvatten te bieden aan het nieuw te vormen kabinet. Samenwerking ontstaat ook op gebied van efficiency in de bouw, (faal)kostenreductie, innovaties. Je kunt geen boek of vakblad openslaan of ‘delen is vermenigvuldigen’ lijkt het motto. Partijen zoeken elkaar om kosten te besparen, zekerheden in te bouwen. De tijd dat een bouwer bouwde en een makelaar verkocht, n’importe quoi, is voorbij. Gelukkig maar. Voordat een bouwplan nu überhaupt de markt op gaat, is het meer dan ooit getoetst, getest, besproken, geïnventariseerd onder de mogelijke kandidaat-kopers, ‘geco-creëerd’. Er wordt gedacht over nieuwe eigendoms- of gebruiksvormen, lease, huurkoop, woontijd. Corporaties zien hun huurders als waardevolle cliënten en laten hen meebeslissen over nieuwe ontwikkelingen in hun woningportefeuille. Energie is onderdeel van de woonbeleving, huurprijzen variëren afhankelijk van energieverbruik. De nieuwe generatie bewoners is mondig en veeleisend en richt het leven heel anders in dan hun voorgangers. We willen duurzaam, energiezuinig, groen. We reizen, reëel of virtueel, de hele wereld over. Grenzen worden verlegd. We zijn geen Nederlander maar Europeaan, wereldburger. We werken niet meer van negen tot vijf. Werk en vrije tijd lopen naadloos in elkaar over. Ook dat vraagt een andere manier van wonen.

Naast de ontwikkelingen van nieuwe woonproducten hebben wij de komende jaren nog  een mooie taak: Het goed doordacht verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Het rigoureus amoveren en vernieuwen in krimpgebieden. Woningen aanpassen aan de eisen van deze tijd  qua comfort en energetische verbetering. Er is een hervorming nodig van de hele woningmarkt en hiertoe worden stappen gezet. Korte termijn, lange termijn… de politiek is aan zet.


Over de auteur: Karin Eveleens

Karin Eveleens is NVM Woningmarktconsultant en brengt in deze hoedanigheid middels analyses marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart. Maakt zo voor haar opdrachtgevers bij nieuwbouw, herstructurering of herbestemming een vertaalslag naar de markt. In haar blogs voor Bouwkennis levert zij altijd de meest recente marktcijfers. Karin is bijna 25 jaar actief als makelaar-taxateur en ondernemer in Aalsmeer en omgeving, het gebied ten zuiden van Amsterdam. De aandacht ligt binnen haar makelaarskantoor vooral op objectmarketing. Karin heeft speciale belangstelling voor monumenten, volkshuisvesting en energetische verbetering van de gebouwde omgeving. Zij was als initiatiefneemster betrokken bij het oprichten van de Stichting Sienergie.

Een reactie op “Lichtpuntjes

  1. Nanneke Koopman schreef:

    Rake analyse: we zitten middenin een veranderingsproces. De woningmarkt wordt kleinschaliger , diverser en groener. Interessanter dus!

Geef een reactie