Leefbaarheid

Vanochtend las ik in een artikel dat er door stress na aardbevingen in Groningen jaarlijks zeker vijf doden vallen. Daar schrok ik van. Vijf doden door stress. Niet als gevolg van een reactie op een beving; wel door de perikelen rondom de schadeafhandeling en de financiële onzekerheid over de waarde van het huis op lange termijn. Voor veel Groningers zit een ‘appeltje voor de dorst’ in de stenen van het huis en die brokkelen letterlijk beving na beving verder af. Ik kan me die onrust en stressgevoelens goed voorstellen.

Stress door een gevoel van onveiligheid of onzekerheid komt overal in den lande voor. Het CBS deed hier onderzoek naar en concludeerde dat 34% van de Nederlanders zich in 2017 wel eens onveilig voelde. Terwijl veiligheid een belangrijke factor is voor een gevoel van leefbaarheid. Met name inwoners uit de provincie Groningen en Flevoland en de grootstedelijke leefomgevingen in Limburg, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geven een ongunstiger rapportcijfer aan de leefbaarheid dan het landelijk gemiddelde.

Het effect van geluid op leefbaarheid

De leefbaarheid van een buurt of woning draagt in sterke mate bij tot een gevoel van veiligheid. Of onveiligheid. In een woning zoek je rust. Rust om tot jezelf te komen. Zonder overlast van anderen in de directe omgeving. Maar juist geluidsoverlast is een van de meest voorkomende vormen van hinder en stress. Belangrijke aspecten hierbij zijn isolatie van vloeren en wanden om geluid van buren te kunnen weren. Maar ook een goede afdichting van raam en deur is essentieel om geluid van buiten te minimaliseren.

In renovatie wordt vaak de nadruk gelegd op tochtwering om verlies van warmte te voorkomen. Geluidswering is een even zo belangrijk aspect dat tegelijkertijd meegenomen kan worden. Nu hangt een en ander met elkaar samen maar door te kiezen voor andere materialen en betere afdichtingen kan een groter rendement worden bereikt. Er wordt dan niet alleen tocht geweerd maar ook geluid buitengehouden. Hierdoor daalt de stress en wordt de leefbaarheid vergroot.

Ook geluidswering op de agenda

Als producent van profielen voor ramen en deuren wordt ons vaak gevraagd naar tochtwering en het voorkomen van warmtelekkage. Wij proberen geluidswering ook op de agenda en het programma van eisen te zetten. Omdat niet alleen besparingen maar ook alle aspecten van wooncomfort onderdeel uitmaken van goede productontwikkeling.


Over de auteur: Lion Houkes

Lion Houkes is werkzaam als Manager Marketing & Sales Support bij Elton B.V. Met een brede achtergrond in de marketing in de consumentengoederen is hij een nieuwkomer in de bouwwereld. Vanuit zijn discipline en ervaring beschrijft hij ontwikkelingen in de bouwwereld en op marketinggebied.

Geef een reactie