Koopkracht blijft dalen

Het CBS meKoopkrachtldde deze week dat de koopkracht in 2011 gemiddeld met 0,4% is gedaald. Ook in 2010 daalde de koopkracht al. Investeringen door consumenten zijn essentieel voor het herstel van de huidige economie. Het dieptepunt in de koopkracht moet waarschijnlijk echter nog komen.

In 2011 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking met 0,4% afgenomen. In 2010 daalde de koopkracht met 0,6%.

Dynamische koopkracht

Het gaat hier overigens om de dynamische koopkracht waarbij onder andere rekening gehouden wordt met loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling worden meegenomen in de dynamische koopkracht.

Gepensioneerden grootste daling

In 2011 waren het de gepensioneerden die de koopkracht het sterkst zagen dalen (-1,1%). Veel pensioenen werden vorig jaar niet of nauwelijks geïndexeerd zijn of zelfs verlaagd. Ook bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten zagen de koopkracht gemiddeld flink dalen.

Werknemers gingen er in 2011 in koopkracht op vooruit (0,5%). Door periodieke loonsverhoging, promotie of een nieuwe baan verbeteren werknemers hun loon doorgaans sterker dan volgens de cao-ontwikkeling.

Zelfstandigen

Bij zelfstandigen daalde de koopkracht met 0,6%. De koopkrachtverandering bij zelfstandigen kent echter traditioneel een grote spreiding: bij 10% van hen van bedroeg de koopkrachtmutatie in 2011, 34% of minder, terwijl bij een even grote groep de koopkracht met 29% of meer toenam.

Verwachtingen: daling in 2012 en 2013

Uit de onlangs gepresenteerde concept-cijfers van de Macro Economische Verkenning 2013 van het CPB blijkt dat de gemiddelde koopkracht ook in 2012 en 2013 daalt. Voor 2012 wordt een daling van 1,75% verwacht. In 2013 komt de daling naar verwachting uit op 0,75%. Het gaat hier om de statische koopkracht (waarbij uiteraard geen rekening is gehouden met promotie en dergelijke).

De Nederlandse economie

De economische groei noteerde in het tweede kwartaal van 2012 een lichte stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is natuurlijk goed nieuws. Ten opzichte van vorig jaar werd echter een daling genoteerd.
De lichte groei komt vooral van de export vandaan. Voor een herstellende economie zullen ook de industrie en de consument aan moeten haken.

In de huidige economische context hebben consumenten en het bedrijfsleven echter geen trek in grote investeringen. Dat zorgt voor een minder grote vraag naar vastgoed. De dalende koopkracht zal de komende jaren dan ook een negatief effect hebben op de bouwsector.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie