Kenniscentrum

Spijker hier je kennis bij aan de hand van nieuwste whitepapers en case studies uit de bouwsector. Je kunt alles gratis downloaden. Vragen? Kom in contact met Carola Heijden of Carmen Schrooten via marcom@bouwkennis.nl.

Leisure-vastgoed toekomstbestendig maken

Titel: Leisure-vastgoed toekomstbestendig maken
Auteur: Duurzaam Gebouwd

In de gratis whitepaper ‘Best practices van leisure’ vindt u uitgebreide informatie en inspiratie omtrent het verduurzamen van leisure-vastgoed. Naast tools en methodieken komen de 7 best practices in Nederland aan bod.

Uw school verduurzamen. Wat nu?

Titel: Uw school verduurzamen. Wat nu?
Auteur: Duurzaam Gebouwd

In de gratis whitepaper ‘Uw school verduurzamen. Wat nu?’ vindt u uitgebreide informatie over het traject dat een school doorloopt om te verduurzamen. Daarnaast komen ontzorging door ESCo’s, de financieringsstimuli van subsidies, rapportages en lokale en nationale verduurzamingsinitiatieven onder de aandacht.

Kantoren en Wel(l)zijn in kantoren

Titel: Kantoren en Wel(l)zijn in kantoren
Auteur: Duurzaam Gebouwd

In de gratis whitepaper ‘Wel(l)zijn in kantoren’ vindt u uitgebreide informatie en inspiratie omtrent de invloed van kantoorvastgoed op de gezondheid en het welzijn van werkend Nederland.

Big Data: onderzoek naar toepassing in het acquisitietraject van de bouw

Titel: Big Data: onderzoek naar toepassing in het acquisitietraject van de bouw
Auteur: Jan van der Geest MBA

Door analyse van grote hoeveelheden data kunnen bedrijven bepalen of iemand ‘in market’ is, dus nu iets wil kopen, dit wordt ook wel ‘big data’ genoemd. Over toepassingen van big data binnen het acquisitietraject van de bouw is nog weinig bekend. Dit artikel richt zich op de toepassing van het gebruik van big data om in een vroeg stadium met bedrijven in contact te komen die willen verplaatsen naar nieuwbouw bedrijfshuisvesting.

Marjet Rutten

Van ‘kan nie’ naar passie

Titel: Van ‘kan nie’ naar passie
Auteur: Marjet Rutten

De traditioneel gebaande paden maken plaats voor een andere invulling. Passie is de brandstof voor creativiteit en nieuwe ideeën. Zonder passie geen geloof en zonder geloof geen succes. Je kunt, al dan niet met anderen, naar oplossingen zoeken om de kansen die er zijn, te grijpen. Neem het lot en je toekomst in eigen hand. Wees creatief en ga ervoor!

Whitepaper ZZP-markt in beeld

Titel: ZZP-markt in beeld
Auteur: BouwKennis

Er komen steeds meer ZZP’ers bij en hun rol en verantwoordelijkheid binnen het bouwproces neemt toe. Hierdoor vormt deze marktpartij een niet te miskennen doelgroep met specifieke kenmerken en wensen waarop ingespeeld moet worden.

Vrouwen kunnen niet bouwen

Titel: Vrouwen kunnen niet bouwen
Auteur: Marjet Rutten

Vrouwen hebben een bijzondere positie in de bouwsector en dragen voor een belangrijk deel bij aan de diversiteit in de sector. We hebben vrouwen hard nodig omdat ze doorgaans over andere eigenschappen beschikken die juist in de ‘nieuwe bouw’ van groot belang zijn. De bouw waarbij minder naar het product wordt gekeken en meer naar de klant.