Is BIM aan zijn einde? 

Waar Building Information Modeling (BIM) voor staat is algemeen bekend in de branche. Wat het nu exact omvat is minder helder. Daar zijn vele gedachten en definities over. In het kort omvat BIM het ontwerpen en realiseren van een bouwwerk door een digitaal 3D-model dat tijdens de doorloop van het bouwproces steeds verder verrijkt wordt met data en informatie.

Recent kwam ik een interessant artikel tegen; “End-To-End Collaboration Enabled by BIM Level 3” van Dassault Systemes, dat de volgende fase in de BIM ontwikkeling beschrijft. Het handelt dan wel de Engelse markt, maar voorzie deze ontwikkeling, in grote lijnen, ook in Nederland in de nabije toekomst plaatsvinden. Op sommige aspecten houden wij nu al gelijke tred of lopen hierop zelfs al voor.

Building Lifecycle Management
Building Lifecycle Management (BLM) omvat het ontwerpen, realiseren en in bedrijf houden van een bouwwerk met één enkele set van interoperabele data. Het verschil tussen BIM en BLM zit hem vooral in het laatste aspect; in bedrijf houden. De scope ligt omvat dus ook ‘Na oplevering’.

Zo als BIM vooral gericht is op ontwerpen en realiseren, zeg maar het ‘doe’-niveau, zo richt BLM zich meer op het ‘zijn’-niveau. Het ligt voor de hand dat BIM connectie maakt met ‘the next level’ en zijn klant duurzaam verbindt. Hier liggen uitgelezen marktkansen voor beide sectoren.

Als BIM evolueert naar BLM wordt de klant, met zijn primaire processen, verbonden aan BIM; ‘The very next step in BIM’.

BLM brengt de BIM benadering in de praktijk en ondersteunt daadwerkelijk (keten)samenwerking. Iets waar vele partijen naar streven, omdat dit waardevol is voor alle betrokken partijen.

BLM-cyclus

 

 

 

 

 

 

 

figuur 1:             bron: Dassault systemes

BLM wordt, als abstract concept, concreet geformuleerd met meetbare grootheden via Product Lifecycle Management (PLM), waardoor een efficiënte werkomgeving ontstaat voor coördinatie van complexe bouwgegevens. Dus door BIM-data aan een PLM beheersysteem te verbinden wordt een Bouwwerk Life-cycle Management systeem (BLM) gecreëerd.

In formule volgt: BIM + PLM = BLM. Daarmee wordt in een BIM-cyclus hands-on invulling gegeven aan alle aspecten in de levenscyclus van een bouwwerk. Visueel ziet dit er uit zoals onderstaand is weergegeven.

Live cycle of BIM

 

 

 

 

 

 

Figuur 2:    Building Lifecycle Management (BLM) in beeld

BLM faciliteert BIM level 3 en vergroot de voorspelbaarheid en correctheid van ontwerp en uitvoering. In een vroeg stadium wordt inzicht en bewijs verkregen in vele aspecten die opgenomen zijn in het PvE. Verrassingen en ‘nieuwe inzichten’ tijdens ontwerp en bouwproces blijven daardoor veelal uit. Een lange termijn waarde voor vastgoedeigenaren, en een beter rendement voor de bouwpartners.

De belangrijkste voordelen:

 • Verbeterde productiviteit
 • Duurzaamheid
 • Verhoogde kwaliteit
 • Minder afval en risico
 • Lagere (bouw)kosten

De voordelen worden o.a. bereikt doordat BLM, herstelwerk elimineert, aanvragen voor meer informatie vermindert, gegevens en informatie centraliseert en contextualiseren, en resultaten nauwkeuriger kan voorspellen. Dit gaat dus over risicomanagement, bedrijfskostenbeheersing en faalkostenreductie.

Verbeterde productiviteit

Centraal beheerde informatie ondersteunt versiebeheer van documenten en data, vermindert de kans op menselijke fouten en de noodzaak om bestanden te ‘managen’. Zoeken naar informatie (en soms niet vinden) behoort tot het verleden.

Wanneer alle gebruikers toegang tot een ‘up to date’ database hebben (waarbij het 3D-model de toegangspoort is), verminderen herstelwerk, fouten (door bijv. vervallen tekeningen) en herhalingen drastisch. Als gebruikers proactief issues, in real-time, oplossen dan vermindert de inefficiëntie op alle fronten. Worden onnodige aanvragen voorkomen en wijzigingsopdrachten blijven uit. De snelheid van alle processen neemt zienderogen toe, ook die van de opdrachtgever. Zowel tijdens het bouwproces, maar vooral tijdens de beheerfase.

Verhoogd kwaliteit en geeft toegevoegde waarde van leverancier en fabrikant

Ontwerpers kunnen betere beslissingen nemen, binnen een rijkere gegevenscontext, en hebben meer controle over de kwaliteit van het eindproduct. In een vroeg stadium kunnen diverse scenario’s onderzocht worden en de beste optie kan onderbouwt gekozen worden. Samenwerking in een BLM omgeving zorgt voor een meer diepgaand begrip bij bouwbedrijven en leveranciers van de gevraagde bouwopgave. Met betrouwbare gegevens, kunnen bouwbedrijven en leveranciers de coördinatie verbeteren, sneller uitvoeren en beter de ontwerp gedachten daadwerkelijk realiseren. Daarbij biedt BLM ‘ingebouwd’ bestuur en traceerbaarheid van besluiten en verbetert de verantwoording binnen de hiërarchische structuur van het bouwproces.

Verminderd verspilling, risico en kosten

Traditioneel komen kostenoverschrijdingen van 20-30% regelmatig voor en een risicomarge van 20% is geen uitzondering. Het illustreert de verwachte verspilling binnen een traditioneel bouwproces, zoals we dat uit het verleden kennen. Als vergelijk: repetitieve productieprocessen rekenen meestal slechts 2 tot 3 procent verspilling (!)

BLM faciliteert door de werkelijke uitkomst meer accuraat te voorspellen, potentiele risico’s vooraf te identificeren en werkprocessen en informatiestromen te optimaliseren. Verder vermindert het tijdsrisico’s, verhoogd veiligheid en bewaakt het budget meer strikt.

Een competitief voordeel behalen

De potentiële kans voor bedrijven om een concurrentievoordeel te behalen is om BIM en BLM te omarmen (en daarmee haar opdrachtgever), over Customer Intimacy gesproken. [Treacy en Wiersema; The Discipline of Market Leaders; 1995].

Een kennisvoorsprong weten te creëren met een BLM-systeem kan de organisatie meer effectief en efficiënt maken. Een hogere kwaliteit kan geleverd worden tegen lagere kosten en de loyaliteit van opdrachtgevers en andere disciplines wordt verkregen en behouden.

Samenvattend

Wanneer BIM gegevens ontsloten worden binnen een eigen systeem, worden deze beschikbaar voor de vijf samenwerkingsprocessen zoals aangegeven in figuur 1.

Een BLM-systeem (met behulp van BIM gegevens binnen een systeem van PLM) beheert informatie en formaliseert uitgebreide samenwerking met ingebouwd governance, traceerbaarheid, elektronische goedkeuringen en versiebeheer en houdt alle partijen verantwoordelijk voor hun professionele inbreng in het project. Dit komt alle partijen en het bouwproces ten goede.

Deze manier van kijken, samenwerken en communiceren is nog relatief nieuw en vereist een nieuwe scope op onze professie en rol binnen de complexe wereld van bouwprojecten. Het BIMopen 2015 verbindt op 8 oktober in Bunnik de vastgoed- en bouwbranche met elkaar. Een achttal sprekers uit verschillende branches delen hun kennis en ervaring met u, zodat ook u meer succesvol kunt zijn binnen uw projecten. Voor meer informatie zie: www.bimopen.nl


Over de auteur: Fred Janssen

Fred; organisatie adviseur en verbetermanager (lean) bij 2C management. Gericht op strategievorming, prestatieverbetering, samenwerking en persoonlijk leiderschap binnen organisaties. Tevens initiatiefnemer van het congres 'BIMopen', over visie, innovatie, samenwerking, kennisdeling, strategie en technologische ontwikkeling in de bouw- en vastgoedsector. Fred adviseert bedrijven en ondersteunt management, projectleiding en teamleden, om te komen tot beter rendement en prestaties. Vanuit zijn achtergrond (Bouwkunde, Projectmanagement, Bedrijfskunde, lean en BIM) en 20 jaar ervaring in het co-creëren, managen en realiseren van complexe multidisciplinaire projecten, werkt hij aan een veranderende visie op integrale samenwerking, ketenintegratie, organisatieontwikkeling en strategie, die een nieuwe richting en houding voorschrijft in de branche. Verder is Fred coördinator van 'Duiven in Dialoog'; vanuit het landelijk initiatief 'Nederland in Dialoog'. Mensen écht met elkaar in contact laten komen. Luisteren om te begrijpen, niet om te antwoorden. Voor Fred zijn eigen bureau 2C management startte heeft hij carrière gemaakt als bouwprojectmanager van complexe multidisciplinaire bouwprojecten voor opdrachtgevers, architecten, en gemeentelijke diensten in heel Nederland. Als Bouwkennis-blogger wil hij graag zijn kennis delen, ontwikkelingen en visies binnen en buiten de branche kritisch voor het voetlicht brengen. Fred zal aandacht besteden aan mensen en hun persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van; strategie, innovatie, samenwerking, intrinsieke motivatie, communicatie, en verbetermanagement binnen organisaties en de keten. "Dit zijn de aspecten die mij boeien. Ik merk dat ik steeds frequenter gevraagd word om mijn kennis en inzicht te delen hoe deze ontwikkelingen de organisaties praktisch verder vooruit kunnen helpen. Ik nodig jullie uit om, in reactie, ook jouw visie of kritische kanttekeningen te delen en mijn bijdragen te blijven volgen".

2 reacties op “Is BIM aan zijn einde? 

 1. Dennis Duffels schreef:

  BIM of BML, is dat niet puur semantiek. Inderdaad, BIM is nog teveel geconcentreerd op de fase tot oplevering maar is wel degelijk ook bedoeld voor de fases erna (beheer, onderhoud etc.. Dit zit ook in de i van BIM besloten. Wanneer opdrachtgevers hier meer op aansturen zal het model van A tot Z worden benut.

 2. Fred Janssen schreef:

  Idd Dennis. Klopt helemaal.Vandaar ook deze blog, want OG zijn nog onvoldoende betrokken. Hieruit volgt dat de uitvraag aan de markt ook onvoldoende BIM georiënteerd is. reflex van de markt is dan om daar vervolgens onvoldoende op in te spelen. Daarmee is het cirkeltje rond.
  genoemd congres probeert die dynamiek te doorbreken.

Geef een reactie