Inzet technologie in het bouwproces

De bouwkolom heeft gedurende het laatste decennium grote stappen gezet als het gaat om procesoptimalisatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er in de laatste jaren veel nieuwe fabrieken zijn bijgekomen waar geprefabriceerde bouwdelen worden vervaardigd. Met name in de woningbouw zien we een grote toename van het prefab en modulair bouwen van gestandaardiseerde bouwdelen.

Vaak wordt er geroepen dat de Nederlandse bouwkolom qua productiviteitsontwikkeling op de lange termijn achterloopt op de rest van de economie. Dit komt doordat er in de bouwsector nog relatief veel handwerk wordt verricht. Toch heeft ook de bouwkolom een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan in de afgelopen tien jaar. We moeten ook wel! De wereld verandert snel, innovatieve nieuwe partijen komen op, de verhoudingen in de bouwkolom veranderen en als we hier niet op inspelen missen we de boot.

In de nieuwste editie van ‘Megatrends in de bouw’ besteedt BouwKennis uitgebreid aandacht aan deze ingrijpende veranderingen en wisselende verhoudingen in de bouwkolom. In dit artikel deel ik graag een aantal relevante inzichten rondom de inzet van nieuwe technologieën in het bouwproces met je. Ze komen voort uit dit nieuwe interessante onderzoeksrapport.

Arbeidsproductiviteit in de bouw: structurele en conjuncturele veranderingen

Als we naar een verloop in de tijd kijken, blijkt dat verschillende technologische ontwikkelingen elkaar afwisselen, allen als doel het bouwproces efficiënter te maken. Een ontwikkeling die het zeker waard is om uit te lichten is BIM. De ontwikkelingen op het vlak van ontwerpen en bouwen in BIM gaan hard. Verschillende softwaresystemen ondersteunen BIM en ontwikkelen zich snel. De 3D-omgeving van BIM biedt de kans om het gehele proces vooraf te simuleren en zo fouten vooraf te detecteren. Op deze manier wordt veiligheid vergroot en worden faalkosten vermeden. Het is aannemelijk dat BIM op termijn verplicht wordt vanuit de opdrachtgever of wetgeving.

Parametrisch ontwerpen is de meest recente technologische ontwikkeling die aan het rijtje kan worden toegevoegd. Deze ontwikkeling gaat de arbeidsproductiviteit naar verwachting de komende jaren nog verder verhogen.  Met behulp van data en algoritmes berekenen computers ontwerpopties. Wanneer er een variabele wordt aangepast dan zullen de andere variabelen automatisch worden doorgerekend. Dit ontwerpproces biedt veel opties én zorgt ervoor dat het ontwerpproces op zichzelf sneller verloopt.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Bron: BouwKennis Megatrends in de bouw, 2020

Internet of Things in het beheerproces

Een andere ontwikkeling die opvalt is dat het beheerproces steeds belangrijker wordt. Een reden hiervoor is dat er in toenemende mate onderhoudscontracten ontstaan en circulariteit van steeds groter belang wordt. Daarnaast is er gewoonweg veel vraag naar smart buildings. Doormiddel van IoT (Internet of Things) kan het gemak in gebouwen worden vergroot. De verwarming wordt automatisch aangestuurd en de ventilatie wordt gemonitord. De technologie wordt afgestemd op de behoefte van de gebruiker.

Door de opkomst van de deeleconomie en de eerdergenoemde ontwikkelingen worden er vaker ‘producten als een service’ aangeboden. In deze contractvorm blijft de leverancier de eigenaar van het product en betaalt de afnemer enkel voor de dienst die de leverancier levert. Door het plaatsen van sensoren kan bijvoorbeeld energie worden bespaard, defecten worden gedetecteerd en de service worden verbeterd. Deze technologie kan ook tijdens het bouwproces zelf worden toegepast. Naast beveiliging kan kennis over het geluidsniveau en het energieverbruik zeer waardevol zijn in het efficiënt inrichten van het bouwproces. RFID-tags, welke normaliter worden gebruikt bij voorraadbeheer, kunnen er bijvoorbeeld helpen in het monitoren van de status van het project.

Meer weten?

BouwKennis brengt veel rapporten uit waarin staat ‘wat’ en ‘hoeveel’ we gaan bouwen. De monitor ‘Megatrends in de bouw’ draait echter om de vraag ‘hoe’ we gaan bouwen en welke rol marketing daarbij zal vervullen in de komende tien jaar. Vragen die aan bod komen zijn:

  • Welke veranderingen zal het bouwproces ondergaan?
  • Welke gevolgen heeft dit voor de onderlinge verhoudingen tussen de partijen in de bouwkolom?
  • Welke mogelijke disrupties zien we als het gaat om nieuwe partijen, technologische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen?
  • Wat zijn de belangrijkste trends in klantwensen, digitalisering en data-gedreven processen?

Door deze insteek is ‘Megatrends in beeld’ ontzettend waardevol bij het opstellen van jouw strategisch plan voor de middellange termijn. Wil je meer weten over het rapport of hoe we jou kunnen helpen bij het maken van je plannen? Laat het me even weten via boudewijn.goedhart@bouwkennis.nl of 010 2066996.


Over de auteur: BouwKennis Redactie

Naast artikelen van vaste bloggers en gastbloggers, vind je op het BouwKennisBlog diverse artikelen uit de pen van de redactie van BouwKennis. Deze inhoudelijke artikelen gaan vooral over onderwerpen binnen of buiten de bouwbranche die stuk voor stuk van grote invloed zijn op het beleid en de dagelijkse praktijk van ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw-, vastgoed- en installatiesector. Denk hierbij aan de economie, demografie en woning- en utiliteitsbouw. Zoals je van BouwKennis gewend bent, worden deze onderwerpen gevat in weldoordachte, goed onderbouwde artikelen die duidelijk maken in welke richting de sector echt beweegt.

Geef een reactie