Innovatie is zilver, implementatie is goud!

Je kan geen congres bezoeken of het gaat over innovatie en dan specifiek nieuwe technologie waar de bouw-en vastgoedsector mee aan de slag moet. De bouwsector is rijp voor disruptie, zo zijn we het al gauw met elkaar eens. Wil een zichzelf respecterende aannemer in de bouwwereld van overmorgen nog relevant zijn, dan doet hij er goed aan om zaken als te omarmen als IoT, big data, BIM, Robotica, 3D Printing.

Dat zijn volgens Bas Bergsma van CTBxRM dé ontwikkelingen waarvan bedrijven in bouw & techniek momenteel veel van verwachten. BIM begint inmiddels al aardig ingeburgerd te raken, maar is dan ook wellicht alweer achterhaald, zo leerde ik van Wouter Truffino. Virtual Design & Construction is de ‘next big thing’. Kortom, technologische vernieuwing neemt een vlucht in de bouw- en vastgoedsector en dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Maar wat gebeurt er als het nut van nieuwe technologie zich bewijst en als zaken een plek moeten krijgen in nieuwe werkwijzen, producten en diensten van uw organisatie? Hoe implementeer je een nieuwe ‘way of working’?

Bent u al een exponentiële organisatie…

Het inbedden van inbedden van technologische innovaties is voor veel bedrijven een worsteling. De uitdaging ligt in het worden van een exponentiële organisatie, het gedachtengoed van de ‘Singularity University’. Exponentiële organisaties (Tesla,Uber etc.) presteren 10x beter dan gemiddeld, produceren 10x sneller en leveren 10x betere producten. Dat komt doordat ze beter hebben doordacht wat hun hogere bestaansrecht zou moeten zijn: de mass transformative purpose. Daarbij focussen ze in de dagelijkse uitvoering op 10 kritische succesfactoren (zie afbeelding hieronder). Excelleren op minimaal 4 succesfactoren maakt je een exponentiële organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die op een slimme manier de inzichten uit big data (algoritmes) weten te combineren met een flexibele inzet van mensen (staff) en middelen (assets). Als je dat doorvertaald naar heldere incentives en processen gericht op experimenteren (experimentation) en ondernemerschap & eigen verantwoordelijkheid (autonomy), dan staat er een meer flexibele organisatie die tijdig kan inspelen op een veranderende klantvraag. Flexibel organisatievermogen is dus nodig om de relevante succesfactoren te orkestreren in de juiste richting. Daar staan grote of traditionele bouwbedrijven gelijk al op achterstand ten opzichte van startups, hoor ik u denken. Dat hoeft echter niet.

mtp

…of worstelt u nog met de ‘Afdeling innovatie’ en ‘Stealth innovation’…

Grote of traditionele bouwbedrijven maken vaak een afdeling, team of manager verantwoordelijk voor het toepasbaar maken van technologische innovaties. De innovatieafdeling of de innovatiemanager wordt al snel gezien als de partij die innovaties gaat bedenken en nieuwe werkwijzen gaat implementeren. Dit is niet realistisch, want het ontbreekt vaak aan kennis en de middelen om tot resultaten te komen. Vaak wordt innovatie binnen de bouw gezien als een ‘project’ opgelegd van hogerhand. Wanneer het is ‘afgerond’ gaan we snel weer verder met de dagelijkse besognes. Het hebben van een innovatiemanager of afdeling is dan een extra beperking om organisatiebreed buiten de gebaande paden te denken en een omslag te realiseren. Om dit te omzeilen wordt ook geexperimeneerd met ‘innovatie onder de radar’. In een artikel van Harvard Business Review uit 2013, wordt er enthousiast gesproken over het starten van een innnovatief project in een ondergrondse ‘stealth modus’ om te voorkomen dat creatieve, goede ideeën in een vroegtijdig stadium worden afgeschoten door een manager of de directie. Op zich is de basisgedachte dat bureaucratie verlammend kan werken op innovatie een gegronde reden om innovatie ondergronds te starten. Innovatie onder de radar helpt echter in het beste geval een idee over de eerste goedkeuringsdrempel van het management. Maar dan komt het er alsnog op aan om mensen, middelen en tijd structureel te organiseren voor het omzetten van woorden naar daden.

…op weg naar Lean startup

De ‘Lean Startup’ methodiek is over komen waaien uit de Verenigde Staten. Het is populair onder startups, maar het kan ieder bedrijf helpen om te leren wat klanten echt willen, sneller nieuwe producten en diensten te implementeren en de kans op succes en rendement te verhogen. Bij Lean startup wordt de LEAN werkwijze (groeiende populariteit in de bouwsector) toegepast op product-en dienstontwikkeling. Een nieuw product of dienst, beter gezegd de ‘keep-it-simple-stupid versie’, wordt al in een vroeg stadium getest onder klanten. Op basis van feedback wordt in een aantal opeenvolgende sessies het product verbeterd of er wordt gekozen voor een fundementele wijziging van de oplossingsrichting. Spannend en moeilijk? Ja natuurlijk, omdat het een radicaal andere manier van werken vraagt waarbij aannames op papier veel eerder in de harde buitenwereld worden getoetst. Dat maakt kwetsbaar, maar het geeft ook enorme kansen voor de stimulering van ondernemerschap binnen het bedrijf. Bedenkers zijn namelijk ook productontwikkelaars die een oplossing moeten pitchen voor klanten. Met gerichte feedback is een eerste pilot dan snel geboren en is de basis voor het worden van een exponentiële organisatie gelegd.

En nu aan de slag

Implementatie van innovaties door co-creatie met klanten staan als het goed is steeds hoger op het wensenlijstje van uw bedrijf. Nog altijd merk ik dat er (drog)redenen worden aangevoerd om te roepen dat uw bedrijf zich daar niet zo voor leent. Bijvoorbeeld omdat u de financiële middelen niet heeft om een continue koploperspositie na te streven. De vraag is echter wanneer het juiste moment ooit komt. U kunt maar beter zelf gaan morrelen aan uw bedrijfsmodel voordat iemand anders dat doet. Met lean startup kan de aannemer, de ingenieur of de architect op een overzichtelijke manier falen en leren tegelijk, binnen een methode die risico’s reduceert. Wat bedrijven tegenhoudt is de conservatieve mentaliteit. Als er één sector van origine conservatief is, dan is het de financiële sector. Bij de bank waar ik werk, Rabobank, zijn we onlangs gestart met een experiment waarbij we onze vermogende particuliere klanten laten optreden als co-financier in kredieten aan het bedrijfsleven. Erg spannend gelet op zorgplicht en eisen van toezichthouders. Vroeger werkten we jaren aan een plan, nu gaan we het eerst gewoon doen en uitproberen. Hoe gaat u morgen versnellen en implementeren?


Over de auteur: Leontien de Waal

Leontien de Waal is sinds 2003 werkzaam bij Rabobank en al bijna 10 jaar in de rol van sectorspecialist bouw, vastgoed & engineering. Ze heeft regelmatig contact met bedrijven uit de gehele bouwkolom om de dialoog aan te gaan over marktontwikkelingen, trends, strategische keuzes en de (financiële) consequenties daarvan. Ook geeft ze lezingen daarover. Leontien adviseert over het te volgen commerciële beleid van Rabobank in de sector. Een persoonlijke uitdaging haalt ze uit het dichter bij elkaar brengen van businesscases van klanten en de financiële mogelijkheden die Rabobank biedt. In het bijzonder op het gebied van duurzaamheid en business model innovatie. Voor Rabobank is duurzaamheid een van de speerpunten bij zowel vastgoedfinancieringen als de financiering van bouwprojecten

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP