Infographic: de BIM basis ILS in beeld

De BIM basis ILS is niet meer weg te denken uit de bouwwereld. Het is een kapstok om je BIM model aan op te hangen, en een erg nuttig middel om uniforme afspraken mee vast te leggen.

De huidige informatiesheet, te downloaden via het BIM Loket, staat vol spelregels die we hebben afgesproken. Ik gebruik het nu een paar jaar in de praktijk, maar stuit nog al eens op dezelfde vraagstukken. Daarom heb ik een infographic laten maken van de BIM basis ILS, waarin beeldend wordt weergegeven hoe de afspraken in de praktijk werken. Bovendien geeft deze infographic een kleine blik naar de toekomst. En uiteraard is deze vrij te downloaden, voor boven je bureau 🙂

Infographic: kunst van het weglaten

Als je een infographic maakt, is het de kunst om zo min mogelijk info en zoveel mogelijk graphic te maken. Voor tekst geldt: less is more. Bij elk item moet je je afvragen: hoe krijg ik de essentie zo goed mogelijk in beeld waardoor tekst (vrijwel) overbodig wordt? Een infographic is immers een beeldende manier om kennis over te dragen.

Nu volgen een aantal voorbeelden hoe dit gedaan om de BIM basis ILS in kaart te brengen…

Download hier de volledige BIM basis ILS infographic.

Praktisch detailniveau

Veel leveranciers en bureaus werken hun BIM model zover uit dat ze hun doel voorbij schieten. Ze zijn soms zo zwaar dat ze niet meer te hanteren zijn. In de infographic is dit tot uiting gebracht door een gedetailleerd profiel te omkaderen. Het gaat immers om de omtrek van het profiel, niet om het detailniveau ervan.
infographic detailniveau

Eis of prestatie?

Een veelgehoorde vraag in het BIM-landschap is: hanteren we de eis of de prestatie? Dit geldt dan met name voor brand (firerating) en geluid (acoustic rating).

Betonwanden voldoen bijvoorbeeld ruimschoots aan de WBDBO-eis, waardoor de constructeur niet de noodzaak ziet van het opnemen van een dergelijke parameter. In dit geval gaat het niet zozeer om de constructie zelf, maar om wat er doorheen moet. Kanalen, met brandklep en rondom voorzien van bouwkundige afdichting. Voor alle partijen moet duidelijk zijn aan welke eisen wanden, kozijnen en kanaaldoorvoeren moeten voldoen. Daarom nemen we dus altijd de eis als parameter op in het model.
firerating infographic

Eigenschappen-set

Elk element in een BIM model heeft een set met eigenschappen. In de infographic is de meest uitgebreide set weergegeven die ik kon verzinnen: het deurkozijn. De brandwerendheid, zelfsluitendheid, beglazing, afmetingen, materiaal, hang- en sluitwerk, draairichting, geluidseis, kleefmagneet, kozijnmerk, dorpel en kleur zijn achtereenvolgens vastgelegd. Kortom: alle mogelijke informatie die je maar aan een deurkozijn kunt hangen en in het BIM model kunt stoppen.

infographic-propertyset-bouwkundePro

Beheerfase

Tenslotte krijgen we steeds vaker de vraag om een materialenpaspoort uit het model te genereren. Als je alle elementen netjes van een materiaal voorziet, ben je al een heel eind. Dan is het een kwestie van het verder opknippen van samengestelde onderdelen (bijvoorbeeld een vloeropbouw).

Dit materialenpaspoort moet je zien als het kadaster voor materialen (Madaster). Doel is om te komen tot een verantwoord vastgoed- en materialenbeheer, met minder afval als gevolg.
infographic-materialenpaspoort-bouwkundePro

Het materialenpaspoort is nog maar het begin van een uitbreiding van BIM: het integreren van de beheerfase. Met als centrale vraag: hoe kun je een gebouw beheren vanuit een BIM-model? Daar zijn weer andere parameters voor nodig dan in de huidige ILS zijn opgenomen. Denk aan glastypen en afmetingen voor het vervangen van ruiten. Strekkende meters kozijnhout voor schilderwerk. Integratie van het sluitplan. Vloeroppervlakte per type vloerafwerking voor schoonmaak. Integratie van garantie- en onderhoudstermijnen.

Kortom, we staan voor een serieuze uitbreiding van de BIM basis ILS.

Lees hier het uitgebreide artikel en download de BIM basis ILS infographic.


Over de auteur: Maurice van Dinther

Eigenaar bouwkundePro. Revit / BIM modelleur met een passie voor architectuur. Werkt als flexibele schil voor architecten, omdat de branche zich niet laat plannen. Integraal ontwerpen is zijn specialiteit. Bouwkundige onderdelen, constructies en installaties sluiten naadloos op elkaar aan. Stelt zijn inhoudelijke kennis in dienst van het bouwteam, om zo tot een optimaal eindresultaat te komen.

Geef een reactie