In de vlotte betaling tekent zich de goede relatie

Stijgende materiaalprijzen en lange betalingstermijnen maken het bouwers en toeleveranciers moeilijk. In 2019 lijken alle lichten op groen, maar onverwachts wordt op meerdere plaatsen de snelle doorloop en groei van omzet en resultaat gehinderd door knipperend oranje en soms rood licht. In Cobouw van 2 januari 2019 maakt TBI-topman Sperling zich zorgen over de stijging van materiaalprijzen en de prijzen van onderaanneming. ‘Vlechtwerk en metselwerk, dat lijken soms wel dagprijzen. Wij verwachten in 2019 een significante stijging van de bouwkosten.’

Stijgende kosten leiden tot hogere factuurbedragen en dan is de link naar langere betalingstermijnen snel gelegd. De betaling van de factuur is de bezegeling van de relatie. Financiële professionals kunnen samen met marketingexperts de uitdaging aangaan om de geldelijke beloning te stroomlijnen met de geleverde prestatie van de bouwers en toeleveranciers. Het beste is om de financiële aspecten transparant en integraal met alle bouwpartners te delen en vooral onverwachte verrassingen te voorkomen. Dat voorkomt onnodige pijnpunten in de onderlinge verhoudingen, waardoor onnodige irritatie in het bouwproces wordt vermeden.

Stijgende materiaalprijzen

De kosten in de bouw stijgen nog harder dan verwacht. Dit jaar staat de kostenstijging al op 8,5 procent. Bij sommige bouwprojecten vallen de kosten zelfs meer dan vijftien procent hoger uit dan een jaar geleden, stelt bouwkostenanalist BDB, onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten)data. ‘Dit is met name het gevolg van de schaarste aan bouwers ten opzichte van een toename van de vraag’, zegt Ted Peek van BDB. Hij maakt ook een voorspelling voor de ontwikkeling van de bouwkosten. Is de top van de markt al in zicht of stijgen de prijzen de komende tijd nog verder? ‘De top zal rond 2020 liggen, tot en met half 2021 zullen projecten boven kostprijs worden aanbesteed. Daarna krijgen we laagconjunctuur en zal de markt er weer anders uit zien,’ voorspelt Peek. Als onderbouwing geeft Peek hiervoor: ‘In 2012 is er flink geïnvesteerd in bouwvragen vanuit de overheid, maar de markt was hier nog niet rijp voor. De laagconjunctuur is hierdoor verlengd ten opzichte van de cyclus hiervoor. Als we terugkijken dan zie je dat we telkens dezelfde cyclus doormaken die gemiddeld tussen de 7 en 11 jaar duurt. Dus statistisch komen we dan uit in 2020 als omslagpunt.’ Als tip geeft Peek mee: ‘Het is gunstig voor aannemers om klussen aan te nemen in 2019/2020, want wanneer deze uiteindelijk worden uitgevoerd in 2021 ben je goedkoper uit.’ BDB geeft in de publicatie ‘BDB Bouw(kosten)data 2018; een aardig beeld van wat op het gebied van de bouwkosten te verwachten is. Deze ontwikkelingen geven volop aanleiding om tussen de bouwpartners volstrekte openheid te betrachten op gebied van de prijsontwikkeling en om de gevolgen ervan in gezamenlijk beraad te delen en door te rekenen naar de juiste kostenplaatsen. Als dit een gezamenlijke expeditie van financials en marketeers is, kan op dit gebied wederzijds begrip ontstaan en aan breed draagvlak gewerkt worden. Dat voorkomt spanningen in de financiële uitwerking en dat komt de onderlinge samenwerking ten goede.

Lange betalingstermijnen

Na een kleine stijging in 2018 bedraagt de gemiddelde verleende betalingstermijn in Nederland nu 26 dagen. B2B-klanten in de sector bouwmaterialen genoten beduidend langere betalingstermijnen dan het landelijk gemiddelde. Meer specifiek gaven Nederlandse leveranciers hun B2B-klanten in de sector duurzame consumptiegoederen 47 dagen om hun facturen te voldoen, terwijl B2B-klanten in de sector bouwmaterialen en landbouw gemiddeld 45 dagen kregen.

Atradius profileert zichzelf ‘als specialist op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso en legt zich toe op het bouwen van sterke relaties met klanten.’ Ook uit dit statement blijkt de verstrengeling van financiële- en marketing-gerelateerde items. In de Betalingsbarometer West-Europa van Atradius is veel interessante informatie over betalingstermijnen en betalingsgedrag te vinden. Lange betalingstermijnen zetten de zakelijke verhoudingen onder druk. Dit pleit voor open communicatie en een gestructureerde uitwisseling van relevante gegevens. Ook hier kunnen marketingprofessionals de financiële collega’s de helpende hand bieden. Marketing is niet alleen belangrijk bij de verwerving van orders, maar kan juist ook van waarde zijn bij de finale afwikkeling van contractuele verplichtingen. Het tijdig betalen is de belangrijkste waardering die opdrachtgevers kunnen geven.

In het afscheid tekent zich de relatie

Bij een (te) vluchtig afscheid met een snelle handdruk, vertrouwde een gewaardeerde gesprekspartner toe: ‘In het afscheid tekent zich de relatie.’ Dat was een eye opener om in de toekomst meer bewuste aandacht te geven aan de afronding van een gesprek en het daaropvolgende vertrek. Welke indruk laten wij achter als we een goed contact afraffelen en slordig omgaan met de daarbij behorende persoonlijk plichtplegingen? Een relatie moet onderhouden worden of gaat naar een einde. Dat geldt persoonlijke relaties, maar zeker ook zakelijke relaties. Marketing kan gezien worden als het aangaan, ontwikkelen en exploiteren, onderhouden en verdiepen van zakelijke verhoudingen. En ook daar geldt: ‘In het afscheid tekent zich de relatie.’ Dat afscheid bestaat voor een belangrijk deel uit het verrichten van de eindbetaling, het betalen van de slotfactuur. Als dat op een voor de crediteur plezierige wijze verloopt, dan is de relatie met de debiteur daarmee bekroond.

 


Over de auteur: Piet M. Oskam

Piet M. Oskam, oprichter/directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist. Boegbeeld van vernieuwing in de bouwsector. Sterke visie op de voordelen en gevolgen van procesintegratie voor marktpartijen in de gehele bouwkolom. Kiest positie en laat de gevestigde orde op de grondvesten trillen. Loopt niet weg voor weerstanden en bezwaren. Typische ondernemer met een eigenzinnige kijk op vernieuwing. Loopt voor de muziek uit, maar weet dat anderen achter deze muziek aankomen. Initiator van baanbrekende bouwconcepten, waarvan vele marktpartijen uit alle schakels van de bouwkolom de vruchten plukken. Piet M. Oskam is een gedreven en bevlogen spreker over innovatieve thema’s en staat garant voor een boeiende interactie met de toehoorders en deelnemers aan bijeenkomsten. Treedt op verzoek op bij bouworganisaties en vastgoedsociëteiten met spraakmakende presentaties. In talrijke tijdschriftpublicaties heeft hij vele facetten van het bouwproces belicht. Oskam is vaste columnist van het dagblad Cobouw. Ook in boeken heeft Oskam blijk gegeven van zijn inzicht in innovatieve bouwprocessen. In 2009 verscheen van hem bij de Regieraad Bouw ‘Bouwen is het creëren van kansen’ en in 2011 publiceerde Sdu Academic Service van hem ‘Bouwen met vertrouwen’. Vanaf de start levert hij inhoudsvolle bijdragen aan BouwKennisBlog.

Geef een reactie