Iedereen terug naar de schoolbanken!

digitale transformatieWe zullen weer terug de schoolbanken in moeten, want de industriële revolutie 4.0 staat voor de deur. Althans dit is wat wetenschappers ons voorspiegelen; de komende 10 -15 jaar zal een nieuwe stroom aan digitale transformatie en artificial intelligence leiden tot nieuwe banen en een verdere verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Volgens recent onderzoek van McKinsey in opdracht van Google zouden landen met een hoge digitale transitie in de komende 15 jaar al gauw jaarlijks een extra groei van het Bruto Nationaal Product per inwoner kunnen bereiken van maar liefst 1,2%. Zij zien voor de bouw- en installatiebranche als sectoren grote mogelijkheden waarin wel 55% van het huidige aantal werkuren kan worden geautomatiseerd. Tegelijkertijd bestaat volgens McKinsey de kans dat 35% van de beroepsbevolking de bouw en installatiesector gaat verlaten en verruilt voor een andere sector! Dat zou betekenen dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden bij aannemers en installateurs. En dan praten we niet alleen over de invloed van BIM, maar bijvoorbeeld over robotisering op de bouwplaats en 3D printing.

Met deze cijfers begrijp je de urgentie van opleiding naar nieuwe competenties, en het binden van je huidige medewerkers voordat talent straks naar een andere sector vertrekt. Om bij te blijven met de technologische revolutie is het adviseert McKinsey om je werknemers minimaal 4 uur per week nieuwe (digitale) vaardigheden aan te leren voor de veranderende banen en nieuwe taken die op ons afkomen. Dit geldt voor banen in alle opleidingsniveau’s: van monteur tot bedrijfsleider.

Ook in het nieuwe regeerakkoord krijgt bijscholing en levenslang leren meer aandacht, al is nog niet duidelijk in welke vorm, en ontbreekt er een overkoepelende visie op techniekonderwijs en digitalisering. Daarnaast ontbreekt het aan visie voor digitalisering in het basisonderwijs, als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld landen als Engeland, Finland en Estonia waar kinderen op de basisschool programmeerlessen krijgen onderwezen.

Ook als marketeer in de bouw en installatiebranche is er naast de bekende grote veranderingen in digitale communicatie en marketing automation, die op alle sectoren van invloed zijn, sprake van digitale transformatie in de bouw. Hoe bereid jij je als marketeer voor op deze digitale transitie?

  • Hoe ver ben je betrokken in je onderneming met digitalisering in het bouwproces zoals BIM?
  • Werk je met marketing automation tools zoals Liquid Planner en Aha om je projecten en resultaten beter inzichtelijk te krijgen?
  • Push jij je marketing data geautomatiseerd naar je distributeurs via marketing portalen als Oxomi of 2BA?
  • Ben je voldoende op de hoogte van nieuwe technieken en ontwikkelingen op het gebied van neuromarketing? En wat betekent dit voor onze communicatie richting aannemerij en installatiebranche?
  • Ken je de full-impact en risico’s van IoT (Internet of Things) voor jouw onderneming?

 
Ik weet zeker dat je met een van de bovenstaande punten voor jezelf een opleidingspunt voor 2018 kunt oppakken. Succes!

Het rapport van McKinsey “shaping the future of work in Europe’s digital front-runners” is terug te lezen op www.mckinsey.com.


Over de auteur: Frans Spijkers

Frans Spijkers is als marketeer al meer dan 20 jaar actief in de bouw- en installatiebranche. Vanuit zijn rol als digital officer is hij specifiek betrokken bij verschillende digitaliseringsprojecten binnen Legrand Noord Europa, als ook daarbuiten. Hij is lid van het Bouwkennis Marketing Installatie Platform, vertegenwoordigt Legrand binnen de FEDET op het vlak van digitalisering en is bestuurslid van Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Geef een reactie