‘Hoe verduurzaam ik mijn eigen huis?’

Als je je beroepsmatig met duurzame renovatie bezighoudt dan krijg je zo nu en dan vragen uit je omgeving. Variërend van mensen die toevallig een publicatie of bericht op het internet tegenkomen tot mensen die weten wat je doet en bewust vragen om eens ‘even mee te kijken’. Het geeft wel een beeld over de informatieverschaffing die de gemiddelde particulier heeft over ‘duurzaam bouwen’, of in ieder geval over het verbeteren van je woning. En dan heb ik het niet over het uitzoeken van een nieuwe keuken of badkamer, want die weg weten mensen heel goed zelf te vinden.

Informatie verzamelen

Maar wat moet je nu als particulier als je je woning energiezuiniger wil maken? Spouwisolatie en zonnepanelen zijn dan waarschijnlijk de eerste dingen waar je aan denkt. Maar om die twee maatregelen nu toe te passen zonder verder na te denken over wat je nog meer kunt doen, dan laat je wellicht heel wat goede oplossingen liggen. Een website zoals Milieucentraal geeft al wel wat inzicht en handvatten, maar je zult als leek zelf je weg moeten zoeken en afwegingen moeten maken. Zeker als het gaat over het combineren van maatregelen. Of de stap nemen om een (energie)adviseur in te huren. Voor veel mensen is dat net een stap te ver. Oriënteren is één, maar adviseren doe je alleen als je al weet dat je echt tot actie over gaat. En dan blijft het voor velen toch echt bij het oriënteren. En voor de meesten is dat het internet. Ondanks de vele informatieve websites moet je daar toch maar de juiste informatie uit zien te halen, die voor jouw situatie het beste is.

Het is natuurlijk vreemd dat er juist voor de particulier nauwelijks een aanbod is dat hierop in speelt. Terwijl dit de grootste opgave is! Er staan ruim 5 miljoen particuliere woningen in Nederland. En in 2050 staat 90% van wat er nu staat nog steeds. Bovendien ligt de huidige kwaliteit van de woningen nog mijlenver weg van de ambities die de overheid graag ziet. Maar die urgentie leeft nog niet bij de eigenaar zelf. Toch is het verbeteren van de huidige woningen absoluut geen weggegooid geld. Sterker nog, je kunt beter nú je woning opwaarderen, dan heb je langer profijt van de verhoogde kwaliteit, door meer comfort, meer gemak en minder (energie)kosten. Maar zoals gezegd deze urgentie is nog maar mondjesmaat aanwezig, dus voor bedrijven loont het ook nog niet om op de particulier gerichte communicatie in te zetten. En daarmee zitten we weer in een kip-ei discussie. Bovendien, de markt trekt weer aan en veel bouwbedrijven hebben weer volop opdrachten, dus waarom zou je je aandacht op een nieuw marktsegment moeten richten?

Handschoen oppakken

Maar wie gaat deze handschoen dan wel oppakken? De corporatiesector wordt via Aedes en andere branches aangespoord. Voor de particulier hebben de gemeente de opdracht om te faciliteren. Maar ook daar is men aan het zoeken naar de vorm om dit te doen. Er zijn diverse energieloketten in gemeenten, maar vooralsnog lopen de mensen de deur nog niet plat. De urgentie is nog te laag. Er is nog geen verplicht energielabel voor woningen behalve dan bij verkoop(dit komt er wel voor kantoren). De energieprijzen zijn nog betaalbaar (maar we moeten wel steeds meer gas importeren) en in het overheidsbeleid heeft het klimaat nog maar een bescheiden plek (al is er bij de formatie wel sprake van een minister voor klimaat). Al met al is er nog weinig noodzaak. Dat betekent dat particulieren het voorlopig moeten doen met informatie op het internet, en gebruik maken van de persoonlijke kanalen die ze kennen.

Er moet een aanbod komen voor de particulier. Een aanbod met duidelijke prestaties , die begrijpelijk zijn voor de koper. Maar bovendien moet er ruimte zijn voor individualiteit. De eigenaar is opdrachtgever en zal dus zelf willen beslissen over de plek van het raam, de kleur van de voeg of de uitstraling van het geheel. Maar wel ondersteund met specialistische kennis over het gebouw. Dat aanbod moet makkelijk te vinden zijn, zodat als de particulier op zoek gaat op google naar ‘particulier woning renovatie’ daar direct een passend aanbod kan vinden.

Werken aan een aanbod

Om tot een dergelijke aanbod te komen is nogal wat nodig. Het gaat immers niet om een aantal algemene principes. Het moet een doordacht aanbod te zijn waarin kennis van de verschillende typen woningen en het renoveren daarvan wordt gebundeld met kennis van producten en uitvoeringsmethoden. Om tot een dergelijke aanbod te komen dat met relatief kleine aanpassingen geschikt is voor elke woning van een bepaald type moet nu eens daadwerkelijk samengewerkt worden. Niet op het niveau van een project met uitvoerende partijen maar op het niveau van kennisinstituten, industrieën en uitvoerende partijen. Maar bovenal moet men willen dat er een dergelijk aanbod komt en dat daarmee de dagelijkse praktijk drastisch verandert. Nu de economie weer aantrekt lijkt de noodzaak tot veranderen wat afgenomen en de idealistische wil op een laag pitje te komen. Laten we toch met zijn allen ervoor zorgen dat het gezonde verstand overwint en dat duurzaam wonen ook voor particulieren mogelijk wordt.


Over de auteur: Haico van Nunen

Haico van Nunen is als adviseur werkzaam bij BouwhulpGroep. De bestaande bouw is hierbij het werkterrein, van individuele woning tot gehele voorraad, van proces tot aan techniek. Daarnaast is hij Lector aan de Hogeschool Rotterdam met als onderzoekslijn 'Duurzame Renovatie' . Het thema duurzaamheid is de rode draad in dit alles. Aan de ene kant gaat dat in op energie en energiegebruik aan de andere kant gaat het daarbij ook over materialen. Maar alles vanuit het perspectief van de gebruiker. (https://www.hogeschoolrotterdam.nl/globalassets/documenten/onderzoek/projecten/kc-dhs/ol_haico-van-nunen.pdf) In zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability of Flexible building’ wordt levensduur als een van de belangrijkste aspecten omschreven om duurzaamheid van de gebouwde omgeving inzichtelijk te maken. Dit is uitgewerkt onder de noemer levensduur-denken met als boodschap dat woningen lang mee gaan en dat er gedurende de levensduur van de woning ingrepen nodig zijn om de kwaliteit op peil te houden. In het onderling afstemmen van deze ingrepen (onderhoud, woningverbetering en energiebesparing), ligt de uitdaging van de bestaande bouw verscholen. Hoe kunnen we dit slim, efficiënt en met kwaliteit realiseren?

Geef een reactie