Het jaar van Nul op de Meter

Het is net 2016 en de feestdagen zijn achter de rug. De goede voornemens zijn gemaakt en we kunnen er weer vol tegenaan. Het is voor mij ook een moment om even stil te staan bij het jaar dat we net afgesloten hebben. Ik kijk naar wat er inmiddels achter ons ligt en vooruit naar alle mooie dingen die komen gaan.

SlimRenoveren_Exploded_view_klein
Ik denk terug aan 2009 toen wij afstudeerden op een renovatiesysteem waarmee naoorlogse rijwoningen in een paar dagen tijd met prefab elementen toekomstproof gemaakt konden worden. In een keer voor veertig jaar klaar op het gebied van energieprestatie en comfort, tegen een investering van 65.000 euro, we noemden het SlimRenoveren Schilrenovatie. Naast een nieuwe woningschil en dak, kunnen er met dezelfde methode ook modules toegepast worden om ruimte toe te voegen waar gewenst, bijvoorbeeld in de woonkamer of de badkamer.

Scepsis als eerste reactie

Hoewel er heel veel belangstelling was voor ons concept en we vele publicaties in vakbladen kregen aangeboden, was er ook de nodige scepsis in de markt en werden er vele beren op de weg gegooid. We hebben ze allemaal voorbij horen komen: Dat is toch veel te duur, we kunnen die woningen beter slopen en nieuwe bouwen, welstand gaat dit nooit goed vinden, de bewoners willen dit niet, de woningen zijn het niet meer waard, de bouw gaat dit nooit zo doen. Ieder van deze argumenten tegen, kun je weerleggen met een goed onderbouwd verhaal voor, maar alleen dat is niet genoeg om partijen over de streep te trekken..

Waar een wil is..

.. Is een weg, ook in de bouwwereld. Toen de Stroomversnelling in 2013 officieel begon met vier bouwers en zes corporaties en de belofte om tot 2020 111.000 woningen naar Nul op de Meter te brengen, was er wederom veel scepsis. Maar inmiddels staan er door het hele land prototypes en zijn de eerste series gerealiseerd. Het resultaat: de oplossingen worden kwalitatief beter, de bouwtijd neemt spectaculair af en de prijzen dalen van ca. 100.000 euro per woning tot ergens tussen 45.000 en 60.000 euro per woning. Nog belangrijker: het investeringsbedrag is onderdeel van een integraal ontwikkelde businesscase die de bewoners, bouwbedrijven en corporaties geld gaat opleveren. Bewoners ruilen hun energierekening in voor een flitsrenovatie naar nul-op-de-meter. Een nieuwe manier van denken in de bouw die korte metten maakt met het argument dat ambitieus renoveren te duur is.

De basis van de Nul op de Meter-renovatie is de aanpak van de woningschil. Een nieuwe schil uit prefab componenten die snel kan worden geplaatst en die de woning niet alleen voorziet van een betere jas, maar ook van een nieuwe uitstraling. Alle installaties zijn al in de prefab componenten opgenomen, zodat binnen in de woning haast niets hoeft te gebeuren en de bewoners gewoon in hun huis kunnen blijven. En juist die aanpak hadden we zes jaar geleden wel al uitgewerkt in ons afstudeerproject!

Goed voorbeeld doet volgen

Steeds meer partijen buiten de koplopersgroep van de Stroomversnelling Huur werden toch nieuwsgierig en begonnen de kansen te zien. De Stroomversnelling Koop werd opgericht en ook daar zijn mooie projecten gerealiseerd. Er kwam een televisieserie ‘Ons Huis Verdient Het’ die inmiddels al als vierde seizoen op nationale televisie wordt uitgezonden op de zondagmiddag. Kortom, de beweging wordt breder en breder en meer en meer partijen sluiten regionale deals om samen naar Nul op de Meter te gaan. Voor komend jaar staan er honderden woningen op de planning in Brabant, Twente en Utrecht om aangepakt te gaan worden en bereiden vele corporaties ook individuele projecten voor.

Vanaf 1 januari 2016 worden alle initiatieven en groepen samengebracht binnen de vereniging De Stroomversnelling en zetten we gezamenlijk onze schouders onder de opgave. Een ding is zeker, we zijn er nog niet, maar de route is wel duidelijk en we zijn al een stukje op de goede weg.

Meter_2015-2016

Mijn goede voornemen voor 2016 is zorgen dat zo veel mogelijk meters naar nul gaan. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Doet u met me mee?


Over de auteur: Doris de Bruijn

“Met een goed idee alleen ben je er niet, een multidisciplinaire benadering is essentieel om succesvol te kunnen zijn." Mijn visie: Het realiseren van een duurzame woningvoorraad is een complexe opgave die niet alleen met techniek kan worden opgelost. Deze techniek richt zich te vaak alleen op energiebesparing waarmee er te eenzijdig wordt ingestoken en er kansen onbenut blijven. Wij bekijken het breder en richten ons naast energiebesparing ook op aspecten zoals wooncomfort, woonlasten, gedragsverandering en wijkbeleving. Door de opgave integraal te bekijken en de belangen van alle stakeholders goed te verenigen, kun je mooie successen bereiken! Aan de hand van deze visie heb ik in 2009 samen met Sean Vos SlimRenoveren opgericht; een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Onze projecten richten zich op vraaginnovatie, productontwikkeling en communicatie in het speelveld tussen de corporaties, aanbieders en bewoners. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Geef een reactie