Het initiatief van de burger: de redding van de stad?

SamenIn de huidige tijd van bezuinigingen en terugtrekkende maatschappelijke organisaties hebben we onze hoop gevestigd op het initiatief van de burger. Je struikelt als professional over de ‘Eigen kracht conferenties’ , ‘Burger aan zet’ bijeenkomsten, ‘Lokale kracht congressen’ etc. Bijeenkomsten waar veel succesvolle initiatieven van burgers aan je voorbijtrekken als zorgcoöperaties, stadstuinen, buurtbarren (vb. de Noorderparkbar in Amsterdam), buurtcentra etc.

Steeds vaker zijn deze initiatieven niet meer gefinancierd door subsidies, maar door bewoners onderling, vaak in combinatie met bedrijven waaraan de geijkte professionals niet zo snel zouden denken. Een vorm van, met een populair woord, ‘crowdfunding’. Hoeveel mogen we van deze ontwikkelingen verwachten? De redding van de stad? Of slechts een druppel op een gloeiende plaat?

Crowdfunding in haar meest primaire vorm

Crowdfunding is natuurlijk niets nieuws. Terwijl ik dit schrijf vinden vandaag in de buurt waar ik woon de Kinderstraatspelen plaats. Een jaarlijks terugkerend evenement op Bevrijdingsdag. Wat ook jaarlijks terugkeert is dat in de weken voorafgaand aan dit evenement de deurbel gaat, een buurtgenoot een fraai programmaboekje overhandigt en vraagt om een bijdrage. Nu de subsidie van de gemeente bijna geheel is stopgezet zijn het deze bijdragen waar dit evenement op draait. En ieder jaar is het weer een groter succes. Crowdfunding in haar meest primaire vorm. Dat dit niets nieuws is bewijst alleen al het feit dat dit jaar de 34e editie plaatsvindt van de Kinderstraatspelen.

Sociale media

Wat wel nieuw is in de huidige tijd is dat de mogelijkheden om via sociale media je initiatief onder de aandacht te brengen vele malen groter zijn dan vroeger. Zijn de Kinderspelen nog een kleinschalig voorbeeld van crowdfunding  (1 evenement, in 1 buurt, een relatief klein budget), door sociale media kunnen geldschieters en investeerders overal vandaan komen. De vraag rijst hoe groot projecten kunnen zijn die door middel van crowdfunding gefinancierd worden? En is er dan nog wel sprake van het initiatief van de burger, of gaat het dan om professionele organisaties die op andere manieren aan geld proberen te komen?

Ingrediënten van een succesvol initiatief

Om deze vraag te beantwoorden moeten we wat dieper inzoomen op de ingrediënten die een succesvol initiatief in zich moet hebben wil het de benodigde financiering bij elkaar kunnen brengen. In een eerder Bouwkennisblog werd hiervan al een mooi overzicht gegeven. Ik probeer dit te illustreren aan de hand van mijn voorbeeld van de Kinderstraatspelen:

  • het is laagdrempelig, het moet de massa aanspreken: veel mensen in de buurt hebben kinderen, die allemaal van spelen houden
  • het is wederkerig, het levert de geldschieter ook wat op: de kinderen kunnen een hele dag meedoen aan gratis spelletjes en/of zelf kan men eindelijk eens kennismaken met de buurman die men iedere ochtend alleen maar gedag zegt
  • het geld komt niet vanzelf binnen, je moet er energie in steken: men gaat persoonlijk langs de deuren, maakt een praatje, overhandigt het boekje en vraagt om een donatie
  • direct contact tussen investeerder en initiatiefnemer, geen intermediair:  donatie gaat direct naar de organisatoren

 

Rol voor professionele organisaties?

Wanneer het gaat om grote projecten, bijvoorbeeld bouwprojecten, is het feit dat het geld niet vanzelf binnenkomt, een grote bottleneck. Het gaat immers om veel geld, dat betekent dat je veel mensen moet bereiken, en dan voldoende mensen die vinden dat hun investering hen ook iets oplevert. Vandaar ook dat de succesvolle initiatieven nu vaak openbare gelegenheden zijn, stadstuinen, ontmoetingsplaatsen, bruggen (bv De Luchtsingel in Rotterdam), bibliotheek etc. Tegelijkertijd zien we bij deze initiatieven dat hoe meer geld het kost, hoe vaker er professionele organisaties achter zitten. En dat is helemaal niet erg. Daarin ligt mijns inziens juist de sleutel tot het succes van crowdfunding. Investeerders zijn namelijk wel vaak burgers of groepen van burgers. Mensen die in het initiatief geloven, er straks wellicht zelf gebruik van gaan maken. In termen van vraag en aanbod, er is vraag naar!

Maatschappelijke organisaties worstelen met de vraag hoe zij in moeten spelen op initiatieven van burgers. Afhankelijk van de omvang op twee manieren: ofwel als een van de ‘crowdfunders’ , ofwel faciliterend, stel je kennis en know how beschikbaar om grotere groepen mensen te bereiken. Of het nu gaat om een groot of een klein initiatief, net als iedere andere investeerder moet het ook jou als organisatie iets opleveren. En tot slot, faciliteren betekent niet overnemen! Dan levert het initiatief van burgers echt een substantiële bijdrage aan de redding van de stad.


Over de auteur: Sandy van Marrewijk

Sandy van Marrewijk is bedrijfskundige, en vanuit verschillende rollen zo’n 10 jaar werkzaam voor en bij woningcorporaties. Onder andere als adviseur bij Twynstra Gudde. En de afgelopen jaren als strategisch adviseur bij woningcorporatie Vidomes. Hier is zij sinds 1 augustus 2014 Regisseur Sociaal Wonen, en daarmee verantwoordelijk voor de maatschappelijke prestaties van de corporatie. Vidomes bezit 18.000 woningen in Delft, Rijswijk, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Van Marrewijk: “De corporatiesector is momenteel ontzettend in beweging. Er vindt een professionaliseringsslag plaats, die ik toejuich, maar die niet zonder slag of stoot gaat. De sector realiseert zich langzamerhand dat het continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden de nieuwe werkelijkheid wordt. Dat vraagt om scherp zijn op je omgeving, je eigen koers bepalen in roerige tijden en zo nu en dan bijsturen. In dit blog zal ik mijn ervaringen en verwonderingen over deze sector delen’.

Geef een reactie

Uw privacy en het gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, extra functies te bieden en websiteverkeer te analyseren.

Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan.

Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van cookies kunt u vinden in onze privacyverklaring.

x

  • Functioneel
  • Marketing

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze cookies zijn verplicht om te accepteren. Gegevens die via Google Analytics worden verwerkt zijn allemaal anoniem en bevatten geen persoonsgegevens.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 2 Jaar HTTP
_gat Google Analytics Beperkt het aantal geregistreerde gegevens voor Google 1 Minuut HTTP
_gid Google Analytics Ten behoeven analyse websiteverkeer 1 Dag HTTP
ysdb-cookiealert bouwkennisblog.nl Bijhouden geaccepteerde cookies 1 Jaar HTTP
ysdb-cookiealert-hash bouwkennisblog.nl Bijhouden of de cookies aangepast zijn 1 Jaar HTTP

Deze website gebruikt cookies die worden gebruikt om een optimale beleving te bieden aan bezoekers. Via deze cookies kunnen we continu onze diensten versterken en verbeteren. We houden bijvoorbeeld in de gaten wat de meest favoriete pagina’s zijn. Wij maken op basis van onze cookies GEEN gebruik van advertenties. Alle gegevens zijn anoniem en niet traceerbaar naar de bezoeker.

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Hotjar, _hjUserId _hjIncludedInSample Hotjar Om inzicht te krijgen in waar gekeken en geklikt wordt op onze website wordt gebruik gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van de gegevens die door deze cookies worden verzameld kunnen we analyseren wat er op de website gedaan wordt om de website te kunnen verbeteren. 1 Jaar HTTP